Wróć do listy artykułów

NAZIR

ARBITRALNE PRZYKAZANIE ODZWIERCIEDLA ZAZDROSNEGO BOGA

W obrębie praw natury dobro i zło są dwoma aspektami jednej i tej samej rzeczywistości. Nie rozpoznamy soli o ile nie posmakujemy najpierw słodyczy. Noc pozwala nam zrozumieć lepiej dzień, radość smutek, miłość nienawiść, i tak dalej…
Biblijny fragment mówi tak:
“Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. ”
Bóg woli, by człowiek był posłuszny jedynie jego rozkazom (które są absolutnie dobre), aby nie uległ pokusie czynienia zła. Dlatego zabronił człowiekowi jeść z drzewa poznania dobra i zła, aby człowiek nie poznał zła, aby znał jedynie dobro. W ten sposób jednak Bóg ratuje człowieka od zła, ale też skazuje na nieodpowiedzialność, która jest córką braku wolności. A przecież tylko znajomość alternatywy (również tej pomiędzy dobrem i złem) czyni nas wolnymi. Ignorancja, niewiedza, jakkolwiek nie byłaby błogosławiona, jakkolwiek nie ratuje nas od zła jest formą niewolnictwa. Pseudopoprawna moralność, która odmawia zdrowego poznania zła jest formą chorobliwej fobii prowadzącej do obsesyjnego perfekcjonizmu u ludzi, którzy uważają się za świętych, ale są bezlitośni w swej ocenie.
Może Bóg objawił tym nakazem po prostu swoje “człowieczeństwo”, kruchość i słabość moralną (Bóg zbyt ludzki, aby był prawdziwy, podobny przeciętnemu człowiekowi).
Z drugiej strony ukazuje także Boga bardzo strachliwego, ponieważ człowiek, w momencie gdy pozna dobro i zło, będzie zafascynowany tak samo złem, jak i dobrem.

Moje wyjaśnienie:
To nie prawda. Nie ma Boga jako takiego (który o nas decyduje). Jest Bóg, który rządzi w świecie pod postacią praw „nauki”. My ludzie możemy myśleć, my poznajemy rzeczy, zjawiska, uczucia. Tłumaczymy je sobie według swojego uznania. Bóg nam je tylko urzeczywistnia. On realizuje je za pomocą “praw nauki”. To mu sami wymyślamy dobro i zło, alternatywę, fobie i tłumaczymy sobie to wszystko. Bóg się w to nie miesza. On jedynie spełnia naszą wolę. Nasza wola jest odzwierciedleniem naszego życia, tego wcześniejszego i późniejszego. Tym też żądzą prawa nauki. To jest też nasza wola, którą Bóg nam spełnia.

 
NAZIR - zdjęcie
  NAZIR:

Polecamy następujące produkty:

Dotyk kwantowy
Richard Gordon
Odczytywanie aury
Richard Webster