Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Współautorzy: Małgorzata Kulupa

Lingamy wotywne intencje do uzdrowienia

Art. pobrany jest ze strony http://modlitwainnanizwszystkie.pl/artykuly.php?id_artykulu=1851 Kult lingamów ma swoje dno. Kiedy lingam męskiego bóstwa płodności dotyka mężczyzna, nawet kapłan, to jakby nie patrzeć mamy do czynienia z homoseksualizmem. Kiedy czyni tak dziecko, to mamy aspekty pedofilii. Kiedy obsiądą lingam muchy, ptaki będzie to zoofila. Zachęcam do obejrzenia krótkiego tematycznego filmu przed analizą samych intencji.
Większość osób może kojażyć Lingi wotywne z jakimś konkretnym bóstwem. Jednak są i takie świątynie, w których ustawiono kilkadziesiąt kamiennych penisów, wielkich po same niebo. Należą one do rozmaitych Dusz które na Ziemi siebie ogłosiły bóstwami płodności. Takie bóstwa falliczne znamy również z terenów Polski, Skandynawi i nie tylko. Były one powszechne na całym świecie, tak samo jak powszechny jest kult wielu setek rozmaitych boskich matek.Link Podobnie jak powszechny jest kult kobiecej płodności np. Pacha Mama.

1. naszego i cudzego używania, dotykania, pocierania, przechowywania, posiadania, gromadzenie, dawania, brania od innych, kupowania i sprzedawania, używania świadomie i nieświadomie rozmaitych lingamów naszych i cudzych a w tym należących do rozmaitych bóstw męskich i ich dusz i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
2.naszego ustawiania m.in. w świątyniach, miejscach i nie tylko rozmaitych lingamów jako wzór bóstwa, jak i jako półbogowie, asurowie, guru, boskie matki, mesjasze, żywi bogowie i nie tylko m.in. po to, by inni oddawali nam i innym oraz tym lingamom cześć, posługę, pokłon, aby się do nich modlili i składani dary, ofiary oraz doświadczania naszego i cudzego z tego powodu rozmaitych korzyści i nie tylko i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
3.naszego oddawania czci, pokłonów oraz rozmaitych czynności świadomie i nieświadomie, rozmaitym lingamom i ich twórcom, prekursorom, inspiratorom, i właścicielom i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
4. naszego i cudzego wykonywania, wytwarzania rozmaitych lingamów wg swojej miary, potrzeby, ochoty, na swoja/ cudzą miarę, wzór, wygląd i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
5.naszego nakłaniania, zachęcania, przekonywania, zmuszania, proszenia innych, by czcili m.in. wszelkie lingamy, ich twórców i właścicieli
6. Naszego wstawiania własnych lingamów min. w świątyniach na pokaz i dla czczenia, aby dotykali ich mężczyźni geje, kobiety, dzieci dla pedofilii, zwierzęta dla zoofilii i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
7.naszego bycia/nie/ rozmaitymi świętymi /nie/ sahdu, bóstwami, bogami oraz naszego palenia /nie m.in. narkotyków i nie tylko, medytowania, modlenia się, nacinania, kaleczenia własnego ciała , wstrzymywania pracy własnego serca, jedzenia resztek m.in. z pogrzebowych stosów, picia m.in. wydzielin ciała, używania kości m.in. jako narzędzia codziennego użytku, czynienia cudów i materializacji i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
8.naszego przyjeżdżania do rozmaitych krain, by stać się, szkolić się, przejawiać, doświadczać w byciu/nie rozmaitymi bogami m.in. sadhu i nie tylko
9.naszego bycia/nie/ wyznawcami, czcicielami m.in. Siwy i nie tylko oraz jego rozmaitych lingamów oraz noszenia/nie na naszym czole i nie tylko znaków, symboli przynależności do wyznawców Siwy i nie tylko i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
10.naszego przekonania i głoszenia wszem i wobec, że palenie narkotyków to taka min prawie święta/nie komunia a nie normalnie/nie, zwyczajne/nie narkotyzowanie się oraz że paląc narkotyk bierzemy udział w seksualnym/nie połączeniu /nie bogów oraz niczym Bóg w dniu stworzenia łączymy aktem palenia wszystkie żywioły i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków
11. naszego przekonania, że m.in. fajka jest/nie symbolem /nie boskiego /nie lingamu, fallusa Sziwy oraz że odpowiednio nie/ złożone /nie, ułożone /nie palce, w których umieszczamy /nie lingam to joni, vagina bogini, a także że wkładając /nie fajkę w łono palców dokonujemy/nie aktu prokreacji /nie – to, co męskie /nie łączy się /nie z tym, co kobiece /nie oraz że mokra/nie szmatka symbolizuje /nie żywioł wody, oddech powietrze i ogień,a gliniana fajka – materię, ziemię i nie tylko oraz naszego i cudzego dośw. (-nie)tego skutków

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda:

Polecamy następujące produkty:

Niebiańska przepowiednia
James Redfield
Widzieć bez okularów
Marilyn B. Rosanes-Berrett