Sylwia Wolf

Co oznacza kochać siebie?

» Odczuwanie bezwarunkowej miłości, spokoju, radości w sercu
» Działanie w harmonii z tymi odczuciami
» Przyjmowanie miłości od innym
» Tworzenie przyjaznej atmosfery w zrozumieniu i akceptacji.
» Wybaczanie sobie i innym absolutnie wszystko.
» Uznanie, że celem nadrzędnym każdego człowieka jest harmonia oraz własne szczęście i spełnienie.
» Akceptacja prawa do błędów i nauka na własnych błędach.
» Bezwarunkowa akceptacja siebie ze świadomością swoich silnych i słabych stron.
» Ochranianie i rozwijanie swojego potencjału.
» Działanie w zgodzie ze sobą prawdziwym – wierność sobie
» Ufanie prowadzeniu Siły Wyższej.

Uwalniając się od negatywnych programów, przekonań na swój temat, traum, wzorców DDD (dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców), można odzyskać miłość do siebie stosując odpowiednie, skuteczne techniki rozwojowe.