Krzysztof Wirpsza

Informacja o terminach warsztatów ENNEAGRAMOWYCH

ENNEAGRAM JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU prowadzenie Krzysztof Wirpsza

Jak uwolnić się od wzorców  Enneagramu ?

Przyglądając się, jak działa w nas wszystkie dziewięć typów enneagramu, spostrzegamy w jaki sposób wpływają one na nasze życie, pracę i związki. Za pomocą odpowiednich narzędzi uczymy się „obserwować i odpuszczać” te zastarzałe wzorce osobowości. Takie uwalnianie przebiega niezależnie od siły woli, jedynym wymogiem jest intencja.

W trakcie warsztatów wykorzystujemy elementy obiecujących światowych technik – diad komunikacyjnych oraz tzw. metody sedońskiej po to aby otworzyć dostęp do emocjonalnych zranień, a także innych przeszkód na drodze rozwoju jakie w nas tkwią, oraz aby się od nich uwolnić. Większa część pracy za pomocą tych technik odbywa się w parach.

Ponadto:
Będziemy uczyć się rozpoznawać typy w sobie i w innych. Zapoznamy się z enneagramowym znaczeniem archetypów mitologii, literatury i filmu. Będziemy identyfikować ennea-wzorce ikon pop-kultury na przykładzie zdjęć, filmów i wycinków z czasopism. Poznamy pozycje ciała i sposób poruszania się charakterystyczny dla typów, a także afirmacje uwalniające dla każdego z nich. Omówimy filozoficzne i numerologiczne korzenie enneagramu. Wreszcie – „poczujemy” się każdym z typów i zrozumiemy, w jaki sposób energie typów warunkują i tworzą umysły.

OPŁATA (za jedną edycję warsztatów) : ok . 200 zl, warsztaty trwają dwa pełne dni, nocleg i wyżywienie we własnym zakresie
TERMIN: edycja pierwsza 26-27 kwietnia, edycja druga 24-25 maja
MIEJSCE: Warszawa, dokładny adres podam później
ZAPISY: krzysztof.wirpsza@yestem.pl, telefon 602 673 734, www.yestem.pl
INFORMACJE: dzwoń lub pisz!