Wróć do listy artykułów

Leszek Żądło

Warunki wykonywania usługi Regresing

1. Znak i nazwa Regresing® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego właścicielem jest Leszek Żądło.
2. Usługę Regresing® może świadczyć wyłączanie osoba, która wywiązuje się z umowy z Właścicielem znaku. Umowa może być pisemna, lub ustna. Obecnie jest to pisemna Umowa Licencyjna.
3. Warunkiem wstępnym do profesjonalnego świadczenia usługi Regresing® (czyli do prowadzenia sesji regresingu) jest przejście przez szkolenie i weryfikację.
4. Osoby zweryfikowane pozytywnie otrzymują dyplomy potwierdzające weryfikację. Mają 1 rok od dnia uczestnictwa w ostatnich zajęciach regresingu do wyrażenia zgody na przyjęcie warunków licencji. W tym czasie mogą świadczyć usługę Regresing® warunkowo, by rozpoznać rynek i zapotrzebowanie na swoje usługi. Warunek to 10% opłata licencyjna od wpływów z sesji nie przekraczająca jednak 300 zł za rok. (To ustępstwo Właściciela Znaku dla rozkręcających interes i wyraz jego dobrej woli).
5. Osoby przeszkolone, które rezygnują ze świadczenia usługi Regresing®, zachowują prawa stałego klienta, co wiąże się ze zniżką opłat za udział w zajęciach regresingu.
6. Osoby, które przez 1 rok nie prowadzą sesji i nie wywiązują się z umowy, tracą prawo do świadczenia Usługi (ten warunek obowiązywał od samego początku). Jeśli chcą takie prawo uzyskać, muszą przejść przez ponowną weryfikację.
7. Przedmiotem licencji jest wyłącznie prawo do posługiwania się znakiem towarowym Regresing® w celach marketingowych i do publicznych wypowiedzi na temat Usługi. Umowa określa wzajemne zobowiązania Właściciela Znaku i Usługodawcy – Licencjobiorcy (m. in. każdy z uprawnionych regreserów jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji i ma swoje miejsce na liście regreserów znajdującej się w Internecie).
8. Umowa licencyjna nie obejmuje regulacji w zakresie objętym przez ustawy o działalności gospodarczej, oraz Prawo podatkowe. Świadczenie usługi Regresing® może się wiązać z takimi zawodami, jak: Doradca duchowy, Doradca życiowy, Biotronik – Psychotronik, Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog, Wróżka (obowiązująca klasyfikacja zawodów zmienia się bardzo często).
9. Osoby nie uprawnione do świadczenia usługi Regresing®, a świadczące ją, lub wypowiadające się publicznie negatywnie nt. Usługi i Usługodawców (jeśli nie jest to poparte dowodami), mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej na podstawie Ustawy o znakach towarowych i ich ochronie oraz Kodeksu Cywilnego. Ochrona Znaku biegnie od dnia zastrzeżenia go w Urzędzie Patentowym RP, czyli już ponad 2 lata i za ten okres Właściciel Znaku może dochodzić swych praw.
10. Uwaga dodatkowa: Osoby uprawnione do świadczenia usługi Regresing® we własnym interesie tworzą organizację zawodową – Stowarzyszenie Regresingu, która będzie chroniła ich interesy.

 
Leszek Żądło - zdjęcie
  Leszek Żądło:

Polecamy książki i płyty Leszka Żądło:

Medytacje Erotyczne
Leszek Żądło, Beata Augustynowicz
Szkoła Optymizmu
Leszek Żądło
Prosperująca Świadomość
Leszek Żądło