Leszek Żądło

Inicjacje od strzyg i w strzygę

Od samego początku, kiedy pierwsze z UA niebieskie weszły w świat astralny, zaczęły fascynować się strzygami (nie wszystkich to dotyczy). Przede wszystkim dlatego, że były one inne, że miały w sobie coś dla aniołków niezwykłego, tajemniczego. Coś, co nie było im znane. Z ciekawości chciały wymieniać się z nimi “kodami energetycznymi”. Wymiana kodów energetycznych z chęci doświadczania różnorodności lub z zachłanności na mnożenie doświadczeń to jeden z ważniejszych powodów zejścia z “aniołkowa” do innych światów. UA chętnie przejmowały więc kody energetyczne (wzorce emocji, myślenia, funkcjonowania) od innych istot, ale nie były w stanie zastąpić nimi swoich anielskich kodów, dlatego nie stały się ludźmi, demonami czy strzygami; dlatego pod astralną maską strzygi czy demona niejednokrotnie kryje się przestraszony i zagubiony UA.

Wielu UA wydawało się, że inne istoty będą zachłanne na ich kody i że w ten sposób uszlachetnią się. Stąd np. panuje przekonanie, że najsilniejsze inicjacje muszą mieć podtekst seksualny i wiązać się ze stosunkiem (w takim stanie pojawia się największa zachłanność/ podatność na energię partnerów). I rzeczywiście, niektóre istoty z ludzkiej czy elfiej linii pochodzenia podniosły w ten sposób swe wibracje. Ze strzygami jednak było inaczej.

Za niebieskimi podążyły białe UA.
Niebieskie i białe aniołki, które trafiły do niższego świata astralnego będąc przekonanymi, że to właśnie Ziemia, zauważały od razu, że istoty zamieszkujące ten świat – czyli strzygi i demony – są pozbawione światła i miłości, a “więc muszą być nieszczęśliwe”. Dlatego chciały je uszczęśliwić i napełnić jak największą dawką boskiej energii. W efekcie udało im się unicestwić mnóstwo tych stworzeń, bo miłość i czyste światło “zabijają” (unicestwiają) stwory astralne. Aniołki tego nie wiedziały, więc czuły się winne, bo przecież nie zeszły w niższe światy z misją zabijania, tylko uszczęśliwiania innych istot. Wiele z nich wówczas obraziło się na Boga za to, że obdarzył je mocą niszczenia. Tego już było im za wiele. Nie tak sobie wyobrażały sprawiedliwy świat pełny równouprawnionych istot! Wreszcie “poznały się na Bogu” (podobnie jak dziecko “poznaje się na ludziach” w kontakcie z rodzicem, który nie spełnia ich zachcianek). W efekcie wiele z nich wyparło się swej miłości, światłości i mocy, by zjednoczyć się na dobre i złe z istotami, które dotychczas były im obce. Wiele nie chcąc mieć z Bogiem więcej nic wspólnego, zaczęło budować wspólny front przeciwko Bogu.
I tak się to zaczęło….

UA, które weszły w niższe światy astralne, spotkały tylko i wyłącznie strzygi lub demony, więc “zrozumiały”, że poza “Aniołkowem” są tylko takie istoty i nie ma innych. “A jak wejdziesz między wrony, musisz krakać, jak i one”. To dla UA stało się zupełnie jasne, kiedy “zrozumiały”, że w tym świecie “miłością czynią więcej zła niż dobra”. No i czego mogły doświadczyć, kiedy wszystkie strzygi i demony przed nimi uciekały? Z kim miały wymienić kody energetyczne, jeśli unicestwiały istoty astralne, do których się zbliżały?
Trzeba było zamknąć się na miłość, wyprzeć się jej i zostać z istotami ciemności.
Te UA uwierzyły, że ich miejsce jest wśród strzyg i demonów. Do dziś rodzą się tylko w takich rodzinach, gdzie przeważają liczebnie inkarnowane strzygi. Tylko w takim towarzystwie czują się jak wśród swoich i tylko takie osobniki podniecają je seksualnie, wydają się atrakcyjnymi partnerami życiowymi.
To przede wszystkim ta grupa UA zaczęła świadomie i celowo dążyć do “ustrzygowienia”, czyli stania się podobnymi do strzyg lub nawet identycznymi z nimi. Po jakimś czasie udzieliło się to również innym UA, które “nie chciały pozostać w tyle za bardziej doświadczonymi”.

Z punktu widzenia UA, który trafił w środowisko strzyg, strzyga lub strzygoń to osobnik miły, inteligentny, pociągający, zdolny, po prostu fascynujący, tylko po pewnym czasie okazuje się dziwnie bezwzględny…
I właśnie owa bezwzględność zafascynowała mnóstwo UA. Bezwzględność to gwarancja przewagi, a więc władzy w świecie istot upadłych. Przede wszystkim osobnik bezwzględny wymusza szacunek i posłuszeństwo. A zagubionym w świecie, naiwnym, nie agresywnym UA nikt się nie przejmuje i każdy go lekceważy, albo pomiata nim. Taki naiwniak to świetna zabawka w rękach głupich, obrzydliwych demonów i bezwzględnych, wyrachowanych strzyg. Nawet się nie zbuntuje, bo boi się lub ciągle wybacza, a bywa, że takie traktowanie bierze za dobrą monetę, za warunek zaakceptowania go przez grupę. No ale kiedyś wreszcie czuje, że ma tego dość! Kiedy ma dość, chce być taki jak jego dotychczasowi prześladowcy. I… robi wszystko, by się takim stać. To jedna z głównych przyczyn przyjęcia inicjacji od strzyg lub w strzygę.
Zarówno niebieskie jak i białe UA poddawały się inicjacjom od strzyg i w strzygę.

INICJACJE OD STRZYG MIAŁY NA CELU: W ZAMIAN OBIECYWANO: Nie wszystkim UA to wystarczało. One CHCIAŁY STAĆ SIĘ STRZYGAMI obiecując sobie po tym, że:

Inicjacji dokonywano albo w świecie fizycznym, albo jeszcze w astralnym.
Odreagowanie polega na dotarciu do treści i wzorców inicjacyjnych. Wzorce energetyczne po tych inicjacjach mogą wręcz przerażać, są tak nieczyste i niskowibracyjne. Ale uświadomienie ich sobie wydaje się konieczne, by uwolnić się od mechanizmów zaniżających energie osób inicjowanych przez strzygi i w strzygę, by uwolnić się do lgnięcia do innych osobników mających podobne inicjacje lub wzorce energetyczne. Wtedy odpada fascynacja seksem ze strzygami i ustrzygowionymi UA. A dla niektórych UA tworzenie związków i uprawianie seksu z kimś o wyższym poziomie energetycznym wydaje się obrzydliwe lub nie do przyjęcia.

Inicjacje w strzygę były “wyższym” – bardziej zaawansowanym poziomem inicjacji udzielanych przez strzygi. Często miały one 7 stopni. Na 1 było zamknięcie serca na miłość i dostrojenie się do jak najniższych wibracji. To wiązało się z szokiem energetycznym. Kolejne inicjacje tylko pogłębiały to, co zostało rozpoczęte na 1 etapie.
Odreagowanie powinno odbywać się od przypomnienia ostatniego (najczęściej 7) poziomu inicjacji, czyli najwyższego etapu ustrzygowienia. Odreagowuje się w kolejności antychronologicznej (od ostatniej inicjacji do 1).

Niektóre ustrzygowione UA w dowód uznania ich zasług dostały PRAWO INICJOWANIA innych UA w imieniu strzyg i w strzygę. Temu towarzyszy duma, pycha, poczucie niezwykłej władzy i przewagi nad innymi UA. Wydaje mi się, że większość UA ma inicjacje w strzygę właśnie od takich osobników. To właśnie strzygi, wraz z UA inicjowanymi w strzygi, były głównymi wielbicielami czarnej magii, satanizmu, nieprzytomnych, narkotycznych rytuałów, czarnej tantry itp. To one miały swój poważny udział w kataklizmie Atlantydy i jeszcze w kilku pomniejszych katastrofach. Ale to zostało, opisane w innych art.

Po jakimś czasie wszystko się pomieszało i inicjowane UA rozpoznawały się jako strzygi, a nie jako UA. A jednak czegoś nie dało się zapomnieć i ukryć do końca. Jednak resztki anielskiego świecenia przebijały przez wszelkie maski, skorupy i pancerze nabyte podczas inicjacji. Pomieszanie pogłębiło się, kiedy białe UA natrafiły na niebieskie inicjowane w strzygi. Widząc w nich anielskie światło i Wyższe Ja, doszły do wniosku, że wszystkie strzygi to upadłe istoty anielskie. I dawaj-że inicjować strzygi w anielstwo!
Ufff.
Ale to już całkiem inna historia.

Jakie mamy korzyści z uwolnienia się od strzygowych inicjacji?
Przede wszystkim to podniesienie wibracji, a ponadto uwolnienie od lgnięcia do towarzystwa niskowibracyjnych strzyg i inicjowanych przez nie UA, seksu z nimi, robienia z nimi interesów i osaczenia przez nie! To możliwość szybkiego podniesienia jakości swych energii. To możliwość kreacji wyższej jakości i przyśpieszenie powrotu do swych naturalnych – anielskich wibracji, do czystej miłości, mądrości i mocy.