Munin Szaman

Przekonania i doświadczenie

Nasze pojęcia o świecie, a także nasze przekonania pochodzą z doświadczenia. Gdy twoje doświadczenie obejmuje głównie grube aspekty świata, jak ciało fizyczne, żywisz odpowiadające mu pojęcia i przekonania. Podobnie kiedy rozszerzasz swoje doświadczenie o zjawiska ciała energetycznego, zmianie i rozszerzeniu ulegają twoje sądy na temat rzeczywistości, czyli tego, co możliwe i niemożliwe.
Rozwój doświadczenia (IKE) jest m.in. tak ważny, aby posiadać odpowiednie kategorie umysłowe, które pomagają nam podejmować różne decyzje. Im bardziej świadomy energii, czakr i ich właściwości się stajesz, tym mocniej angażujesz te rzeczy w rozwiązywanie swoich problemów i metody planowania oraz organizowania swojego życia.
Odnosi się to do sfer finansów, związku, zdrowia, rodziny i duchowego rozwoju. Do tego, co “konwencjonalne” dołączasz to, co “niekonwencjonalne”. Większość ludzi posługuje się jedynie pierwszym. Cała ich ufność leży w ciele fizycznym, względnie w pewnych zdolnościach umysłowych.
Ponieważ nie angażują – z powodu braku doświadczenia i odpowiedniego “zdrowego rozsądku” – swojego potencjału wewnętrznego (nazwijmy to może trochę nieszczęśliwie “ezoterycznego”), sukcesy są dla nich tak trudne do osiągnięcia, i dlatego zadowalają się tym, co “wpada im w ręce”.
Doświadczenie określa twoje przekonania. Przekonania zaś prowadzą cię przez życie. Z powodu przekonań wybierasz to czy owo. Uważasz coś za dobre, prawdziwe i działasz adekwatnie do tego.
Można mieć fałszywe i ograniczające przekonania. Wówczas twoja skuteczność zostaje drastycznie zmniejszona.
Niektórzy chcą dbać o swoje przekonania w oderwaniu od doświadczenia. Przekonanie jednak, które nie koresponduje z doświadczeniem, jest fałszywe, nawet jeżeli treścią odpowiada prawdzie. Możesz wmówić sobie, że uzdrawianie jest możliwe i wierzyć w to, lecz bez doświadczenia to przekonanie nie będzie działać jak pochodnia przy drodze, lecz raczej przydrożny rów, w który wpadniesz.
Nie twórzmy przekonań poza doświadczeniem. Nie wmawiajmy sobie, że reinkarnacja jest faktem, że istnieje ciało astralne, że jesteśmy istotami duchowymi. Zredukujmy wszystkie swoje pojęcia i przekonania do doświadczenia. Skupmy się na doświadczeniu a nie na przekonaniach, które są pewnymi wytworami umysłu.
Samo przekonanie cię nie uzdrowi, nie zmieni twojego życia. Możesz wbić sobie do głowy całą “złotą księgę” przekonań, pokrywających się z prawdą, ale nie przyniesie to żadnych namacalnych rezultatów w twoim życiu.
Inaczej się stanie gdy rozwiniesz doświadczenie. Człowiek chcący podążać duchową ścieżką powinien rozwijać swoje doświadczenie zamiast nabywać jakichś przekonań, które w oderwaniu od doświadczenia są abstrakcyjne i jak każda abstrakcja mogą co najwyżej na chwilę poprawić humor, nie pomogą jednak w rzeczywistych problemach.
===
Uzdrowienie sfery pieniędzy, związku, ciała i psychiki, relacji towarzyskich i rodzinnych oraz duchowej ścieżki! Bezpłatne diagnozy ze zdjęcia. Metody huny wg Serge’a Kahili Kinga na odległość, muninszaman.blogspot.com.