Sławomir Majda

Duchowe g...., oraz psychomanipulacje tematyką Duchową i terminem ,,Bóg".

Długo wahałem się czy i w jaki sposób przystępnie opisać psychologiczny wzorzec obciążeń, powszechnie znanych ludzkim Duszom jako[ za przeproszeniem] tzw. ,,Duchowe Gów….”. Nazwa ta nie ma synonimu, zamiennika i aby go odreagować należy definiować tymi właśnie słowami. Sama nazwa może odstręczać od lektury art., od zajęcia się tematyką. Jednak uzdrowienie w tej kwestii siebie i własnej nieśmiertelnej Duszy, może zająć kilka lat, nie tyle pracy, ale ciężkiej harówki.
Czym jest wzorzec Duchowego G...........? Uogólniając jest to Duchowe kłamstwo przemieszane częściowo z prawdą. Słowa, zdania, myśli i idee definiowane są tak, że ich słuchacz lub czytelnik dostaje zamącenia myśli i po pewnym czasie przyswajania Duchowego G...... nie potrafi rozróżnić co prawdą jest a co fałszem i przyjmuje wszystko jako szczerą prawdę. Termin jednak nie jest i nie może być definiowany tylko jako samo kłamstwo Duchowe, ma bowiem jeszcze kontekst pejoratywny.
Proporcja kłamstwa i zmieszanej z nią prawdy nie ma znaczenia. Bowiem liczy się skutek końcowy- czyli świadome wprowadzenie bliźnich w błąd, w kwestiach Duchowych oraz tematyce samego Boga. Nasuwa się tu podobieństwo doszukiwania się proporcji ciąży w jakiej kobieta się znajduje. Prawda obiektywna przedstawia jednak nie proporcje, ale wiedzę że albo kobieta jest w ciąży, albo nie jest. Nie może być w ciąży tylko częściowo.
W XXI wieku szczególnym rynkiem dla ekspansji producentów D.G .........jest teren Azji. Pamiętajmy że z Azji wywodzą się też wszystkie wielkie religie, bazujące do dziś na D. G..........
Trzeba spojrzeć przytomnie i krytycznie na dokonania duchowe własne, oraz samej Duszy. Warto jest nam poprosić Boga o pokazanie całej prawdy o naszym wkładzie w promocję D. G......
Przykłady D. G. warto jest poprzedzić uważną lekturą 2 przykazania z Dekalogu, który żydzi nazywają nie nakazami, ale Bożą propozycją. Księga Wyjścia 20, 2–17,,
Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał ani służył.”


Psychomanipulacje tematyką Duchową i żonglowanie terminem [słowem] Bóg, stosowane są dla promocji rozmaitych bóstw i bogiń we wszystkich płciach, rasach, religiach. Dotyczą bóstw męskich oraz żeńskich tzw. żywych ziemskich bogów oraz Guru znanych m.in. w Indiach.
Często w wielu sektach kapłani Egzorcyści stosują psychomanipulację tematyką Duchową i terminem Bóg wobec osób potrzebujących pomocy Boga. Żonglują nimi dla osiągnięcia własnych celów i dla władzy nad innymi, definiowanej też jako ,,rząd Dusz”. Możemy to obejrzeć na szkoleniowych filmach promowanych nawet na You Tube. Przez kilka minut opowiada się słuchaczom, że Bóg jest wielki i wszechmogący, że wszystko jest dla Boga możliwe. Po wstępnym przygotowaniu odbiorców na moc Boga, na Jego wsparcie pada kwestia definiowana w nieco podobny sposób, lub dosłownie tak brzmiąca:

1),,—Bóg jest wielki, ufaj Bogu i właśnie dla tego zrobimy teraz Egzorcyzm przez naszego znanego ci żywego boga/półboga/boginię o imieniu …[np. Stefan/Krystyna- zależnie od tego kogo się wielbi w danej Religi].
2),,—Bóg jest miłością! Bóg kocha wszystkich! Tak właśnie jest! Czyli nasze bóstwo Stefan/Krystyna, którego masz widzieć jak/lub zamiast/jako Boga, was kocha, daje wam Miłość. Stefan/Krystyna ciebie ochroni, przytuli. Zbawienia doświadczysz w Stefanie/Krystnie!”
3),,—Tylko w Bogu jest nadzieja! W więc skoro ty np. masz raka, lub jesteś biedny, nie masz dzieci a chcesz mieć, to się pomódl do Stefana/Krystyny. On/ona zaspokoi wszystkie twoje potrzeby.”
4),,—Chcesz się modlić do Boga?
Brawo!
To wspaniale!
Tylko modlitwy do Boga przynoszą skutek!
On jest wielki i wszechmogący. A zatem tu masz obrazek, posąg, podobiznę naszego Stefana/Krystyny [ naszego bóstwa/bogini] i módl się jak najwięcej, dla zbawienia w Bogu. Oni na pewno ciebie zawsze wysłuchają”
5)—Masz problemy z alkoholem, i narkotykami u siebie lub w rodzinie? Więc wiesz, że jedynie Bóg i boża miłość jest w stanie uwolnić ciebie od troski, od popadania w destrukcję. Pamiętaj nie wahaj się iść drogą wskazaną przez Stefana/Krystynę [nasze bóstwo].
6)—Pamiętaj że Bóg jest miłosierny i wszechmogący zawsze i wszędzie. On ci zawsze pomoże, wesprze ciebie i rodzinę twoją w każdej trosce. Zobacz zatem jak doskonałe i wzniosłe są dokonania naszego Stefana/Krystyny bóstwa/naszej bogini/ naszego Guru itp. Jakie cuda dla ciebie i innych on/ona już uczynili. A jakie wielkie są skutki nieustannej pracy Stefana/Krystyny dla zbawienie twojej duszy.


W środowiskach i sektach znanych z promocji D. G......... nie ma odwołań do Boga. Nie promuje się Boga, ale bóstwa i bałwochwalstwo. Są również i takie sekty gdzie w trakcie godzinnej liturgii słowo Bóg pada w świątyni mniej niż 10 razy. Czynią to kapłani świadomie wprowadzający w błąd, tych którzy przyjmują, ich słowa za prawdę.

W obrocie D. G.......uczestniczą 3 strony:
1) Producenci/rozmaici wytwórcy
D. G..
Możemy tu wyróżnić wszelkiego rodzaju i płci bóstwa, bogów, guru pragnących min. własnego ubóstwienia i władzy nad innymi.
2) Dystrybutorzy cudzego D. G. .....
Ponieważ duchowość dotyczy samej Duszy, nieśmiertelności, zatem tego co jest niewymierne, to promocją poglądów danej postaci zajmują się min. rozmaici kapłani i osoby zainicjowane. Te ostatnie możemy spotkać w praktykach wymagających inicjacji, zapewniających dostęp do mocy, magii, do cudownych energii, do boskości itp.
Mechanizm napotkamy min. na religijnych forach, na stronach WWW gdzie przestrzega się przed szkodliwymi sektami. Przestrogi nie kierują jednak uwagi odbiorcy na Boga, lecz na jakieś bóstwo, na dobrze nam znanego naszego Stefana/Krystynę. ,,Człowieku nie idź do sekt szkodliwych, niebezpiecznych. Proś Boga, a On miłosiernie wskaże ci drogę właściwą. Podążaj do naszego Stefana/Krystyny.”
3) Końcowi odbiorcy D. G....... ,czyli ofiary rozmaitych patentów na to jak oszukać bliźnich.

Skutki zawsze są negatywne, dla wszystkich stron. Nie zależnie od tego co, kiedy i jak się promowało, wykonało, wymyśliło. Z biegiem czasu producenci stają konsumentami podobnych lub odmiennych a zawsze szkodliwych idei. Przy taki sposobie widzenia, dzisiejsi najbardziej poszkodowani zwykle są tymi, którzy kiedyś jaki pierwsi je promowali.
Omówienie skutków jakie ponoszą sprawcy to temat obszerny. W zawężeniu, spłata długu wobec bliźnich zwykle jest pełna, uciążliwa i bolesna.