Sławomir Majda

Test badający wzorce cierpiętnictwa i dokopywania sobie.

Art. w całości zamieszczony jest na stronie http://modlitwainnanizwszystkie.pl/artykuly.php?id_artykulu=1900

Proponowany test ma zadanie wydobyć na jaw programy destrukcyjne i poglądy, które doprowadziły nas do takiej wiedzy o własnej duszy, jaka jest obecnie. Można wstępnie rozpoznać w czym tkwi sedno przekonań.
Test jest typowym psychologicznym badaniem i zapisujemy sobie PIERWSZĄ odpowiedź jaka się nasunie po przeczytaniu pytania. Zajmijmy się nim w wolnym czasie, aby uważnie odpowiedzieć sobie na pytania. *

Może nie tyle lubię cierpieć, ale muszę cierpieć, ponieważ.....
Kiedy ja nie mam żadnych problemów, to …..
Kiedy wstaję rano do codziennych czynności, to ja myślę sobie, że…..
Bycie szczęśliwą/ szczęśliwym uniemożliwia mi osoba…...[wymień kto]
Ja wierzę/nie wierze, że będę/ jestem szczęśliwa/y….bo…...
Jesteśmy z duszą niegodni łaski Boga, bo…....
Boskich darów nie mogę przyjąć, bo../przez../ z powodu…..
Na co dzień, to żeby zepsuć sobie humor to…..
A żeby innym zepsuć humor to ja …..
Bycie szczęśliwą/ szczęśliwym uniemożliwia mi moje…...
Ja o sobie to tak naprawdę uważam, że mam -[nie mam] dwie lewe ręce i jestem…....
Moja dusza to tak naprawdę zwykły …..., zwykła ….
Transy cierpienia są dla mnie….
Na wszelki wypadek mam…..(ile?) zapasowych zmartwień, czekających na ujawnienie…..

A mam tyle pomysłów i wzorców cierpienia , ponieważ.....
Lubię/nie lubię..... sobie dowalić..., ponieważ ....
Lubię/nie lubię....innym i Bogu dowalić, ponieważ....
Winnym/winną naszego cierpiętnictwa jest zazwyczaj…...
Nauczyła/nauczył nas cierpieć......
Lubimy z duszą cierpieć, ponieważ......
Lubimy, kiedy inni i Bóg cierpią sami z siebie lub przez nas, ponieważ......
Wzorce i blokady cierpienia mam jeszcze w…... i na…...
A porządnie ukryte mam je w…..
Za bycie transiarzem cierpienia otrzymam….
Żeby poradzić sobie z cierpieniem, to nałożyliśmy/przyjęliśmy z duszą sobie…... a przy okazji innym…...
Do Boga z naszym cierpieniem nie pójdę, ponieważ.....

Strażnikiem naszego cierpienia jest/są ......
Żeby najlepiej umartwiać siebie, ciało i duszę to mamy nałożone….
Cierpienie blokuje nam …...a w ciele fizycznym…....
W naszym cierpiętnictwie nasza rodzina i bliscy pomagają nam przez to, że …...
Za bycie transiarzem cierpienia, od samego Boga otrzymam….
Żeby inni dostatecznie mocno cierpieli, to my organizowaliśmy im…... ,a na większą skalę to…..
Negatywy we wszystkim uwielbiam/nie wynajdować, ponieważ.......

Wzorce cierpienia ściągnęliśmy od…..., a jeszcze lepsze wzorce to ma …....
A w naszym cierpieniu utożsamiamy się do osoby …....
Najlepszą wiedzę o tym, że trzeba cierpieć z wielu powodów otrzymałem od kapłanów z wyznań, religii, sekt a głównie z [podkreśl właściwe]: Islamu, Judaizmu, Wisznuizmu, Chrześcijaństwa, Hinduizmu, z religii bałwochwalczych takich jak….