Sławomir Majda, Dorota Kielan

Czakry główne ciała fizycznego. Cz. II

Przedstawiamy procedurę duchowego uzdrawiania którą oboje przeszliśmy równocześnie.
Nie było nam dane przepracowanie wszystkich czakramów podziemnych, nadziemnych i tych z ciała fizycznego w ciągu jednego dnia. Realizacja całej procedury oczyszczania energii naszych obu istot trwała wiele miesięcy. Wydaje się, że przerobienie czakr podziemnych, nadziemnych, czakr ciała fizycznego oraz ciał aurycznych nie jest możliwe w ciągu 1 dnia. Jest to zresztą męczące i silnie energetyzujące.
Nasze Dusze kilkakrotnie buntowały się przed wcieleniem w życie, tego wszystkiego co nadchodziło z GÓRY. Blokowały energię kierowaną do Boga. Nie czuły się też godne, przyjęcia pozytywnych skutków modlitwy. Możesz się z tym spotkać w trakcie własnej pracy. Tekst wymaga ciągłego skupienia, wymaga zrozumienia tego co się czyta. Tekst wymaga również bacznej obserwacji tego jak ciało i Dusza przyjmują rezultaty. Niektóre doświadczysz natychmiast inne dopiero po pewnym czasie.
Przedstawiamy tu jedynie pewien schemat działania z którym należy pracować już na własną rękę.

Pomiędzy czakrami, na kanale czakrowym a także w samych czakrach mogą znajdować się wszelakie myślokształty; naczynia, strażnicy, energetyczni ludzcy, stroje i ich fragmenty, ważne kiedyś dla poprzednich osobowości przedmioty itp.
Na III czakrze przywiązane są wszystkie liny Aka łączące ludzi z istotami kiedyś ważnymi. Dla królów, cesarzy, kapłanów, dowódców wojskowych a nawet inkarnowanych ludzi, którzy ogłosili siebie żywymi bogami, takich linek może być całe miliony.
Na czakrze III przewiązanie do ograniczeń finansowych np. buddyzmu tybetańskiego.
Na czakrze VI- trzeciego oka na każdej warstwie ( a jest ich 7) znajomy miał po 1 szt oka Horusa. U mnie po obu stronach stali energetyczni strażnicy którzy, w trakcie modlitwy kolejno po dwóch składali klucze i powoli znikali.

Oczyszczenie czakramów głównych zacząć należy od czakramu 1 znajdującego się najniżej ze wszystkich. Pomimo tego że, procedurę oczyszczania czakr podziemnych zakończyliśmy uprzednio na tej właśnie czakrze.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego kanałach energetycznych. Proszę o pełną sterylną czystość i świetlistość tego mojego własnego 1 czakramu.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi myślokształtami, że wszystkimi energiami moimi i wszechświata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kanałami energetycznymi, ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na ten mój 1 czakram ciała fizycznego, jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, od wszystkich pasożytów, drobnoustrojów.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań, od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 1 czakramu ciała fizycznego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.

I tak oto mamy przykładową modlitwę do oczyszczenie 1 czakramu ciała fizycznego. To samo należy powtórzyć dla wszystkich po kolei wyższych czakramów w liczbie od nr 2 do nr 7 czakry głównej. Po każdej czakrze należy oczyszczać wyżej leżący fragment kanału czakrowego. Procedurę możemy zakończyć dopiero na 7 czakrze naszego ciała fizycznego. Czyli cały jednorazowy proces modlitwy powinien objąć 7 czakramów. Każdą czakrę poddajemy Bogu osobno do oczyszczenia.

Pomiędzy czakrami i przez nie wszystkie przebiega kanał od 9-ej podziemnej, poprzez główne czakry ciała fizycznego aż do 5-ej czakry znajdującej się nad głową. Kanał nazwijmy czakrowym. Mylnie określa się go niekiedy kanałem serca. Kanał ten należy poddać Bogu w podobny sposób jak czakry etapami. Każdą część kanału znajdującą się pomiędzy poszczególnymi czakrami osobno.
Dobrze jest połączyć modlitwę w sprawie czakramu z przyległą częścią kanału energetycznegi i potem przejść do nastepnej czakry.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego kanału czakrowego znajdującego pomiędzy moją 1 i 2 czakrą główną na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego połączeniach energetycznych.