Sławomir Majda

Biały astral. Modlitwa uwalniająca.

Co to jest Biały astral możemy się dowiedzieć z wieloletnich już dyskusji na CUD-ie.
Czymkolwiek on jest, to i tak pozostaje jedynie częścią uwikłań naszych Dusz w rozmaite nieciekawe astralne przygody.
Taki sam tekst warto opowiedzieć sobie na temat archaniołów, Beliala, żywych bogów i bogów astralnych.

Boże otwórz teraz moje serce.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy pochodzących z Białego Astralu.
Boże, oddaję teraz Tobie wszechmogący, wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do cierpienia oraz do boleści pochodzących z Białego Astralu. Oddaję Tobie Boże ból i wszystkie wyobrażenia na temat bólu, mającego swoje Źródło w Białym Astralu. Oddaję Tobie Boże wszystkie wyobrażenia na temat Białego Astralu oraz jego twórców i istot nim zarządzających.
Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy wszystko to co jest związane z Białym Astralem z jego twórcami z istotami nim zarządzającymi.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości z energiami i wibracjami we mnie pochodzącymi z Białego Astralu, to wszystko co jest dla mnie, dla wszechświata najlepsze, najwartościowsze i jedynie słuszne.

Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji i wibracji pochodzących z Białego Astralu.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom i energiom Białego Astralu i jego zarządcom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych pochodzących lub inspirowanych z Białego Astralu.

Proszę dla mnie …..i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od wibracji Białego Astralu.
Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie tego co we mnie pochodziło z Białego Astralu -z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem Białego Astralu oraz niewolnikiem jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, przyciąganych do mnie kiedyś poprzez ruchy i oddziaływania rozmaitych planet, gwiazd oraz ciał kosmicznych wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich strażników i kontrolerów pochodzących i zasilanych z Białego Astralu.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości- wzorców pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców bałwochwalstwa pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mojego serduszka od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu, docierających do mnie przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, przez wielorakie energie moje i wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu, podtrzymywanych jeszcze w moich tkankach, narządach, w organach ciała fizycznego i duchowego we wszystkich wzajemnych relacjach i połączeniach. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, energii podtrzymywanych jeszcze w moich kościach, w moich stawach i mięśniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu, podtrzymywanych na wszystkich warstwach moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, podtrzymywanych na moich punktach akupunkturowych oraz w mojej kundalini, w promieniach mojego światła na ich wszystkich przestrzeniach i poziomach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu a jeszcze podtrzymywanych razem z nieprzytomnością i nietrzeźwością, ze wzorcami zatrucia i zanieczyszczenia.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu, podtrzymywanych na moich czakramach zewnętrznych, czakramach pobocznych, na wszystkich moich czakramach ciała fizycznego, we wszystkich moich gruczołach dokrewnych.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz we mnie oraz w mojej własnej Duszy, wypełnienie bożym światłem, miejsc związanych dotąd jeszcze z Białym Astralem oraz z jego twórcami i istotami nim zarządzającymi.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii podtrzymywanych na moich kanałach energetycznych, energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże stwórczej siły Miłości, proszę dla mnie oraz dla mojej Duszy o pełną całkowitą opiekę i ochronę wobec energii i wibracji pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, całkowite uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, będących przy mnie strażnikami Białego Astralu oraz strażnikami działającym na rzecz jego twórców i istot nim zarządzających.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu docierającego do mnie przez piramidy, przez rozmaite inicjacje i energie Reiki, przez wszystkie inne inicjacje.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii Białego Astralu we mnie, wynikających z mojego uzależnienia od fioletowego Beliala, od astralnych archaniołów Gabriela, Michała, Metatrona, oraz od wszystkich istot im podobnych, żerujących na pomieszaniu energii i na cierpieniu. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu jakie wchłonąłem kiedyś w buddyzmie, w religiach chrześcijańskich, w rozmaitych innych sektach wschodu, zachodu, północy i południa.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu, docierającego do mnie od strony fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu, wynikających z intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu wzmacnianych poprzez niegodziwe i nieprawe działania tych istot, które wtargnęły kiedyś w obszar mojego ciała fizycznego w energie mojej Duszy, od wszystkich, których w moje energie wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu, związanych jeszcze z blokowaniem we mnie jasnych i czystych bożych energii. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu połączonych z podtrzymywaniem we mnie energetycznej czerni, energetycznych ściemnień, zabrudzeń, rozmaitych odcieni szarości. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu utrzymywanych intencjami, nawykami i potrzebami ograniczania sobie niewinnych, prawych i czystych doświadczeń seksualnych.
Boże twórczej siły, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu wynikających z ulegania astralnym jaszczurom oraz z zależności od nich. ( Istnieje rasa niebieskookich / lub pomarańczowookich/ astralnych jaszczurów. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami. )
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu, wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz intencji, nawyków, potrzeb, wszystkich misji, ślubowań, zobowiązań. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od energii i wibracji Białego Astralu wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz moich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych, oraz wszystkich wzorców zatrucia alkoholem i narkotykami.

Proszę udziel mi teraz Boże Twojego instruktarzu jak, co i kiedy, ja oraz moja Dusza powinniśmy uczynić wobec Białego Astralu oraz wobec jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu, jakie wkodowałem sobie w Grecji, Tybecie, Indiach, na Atlantydzie, na Lemurii i w innych ziemskich krainach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu utrzymujących we mnie choroby, dolegliwości, napięcia, cierpienia.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Białego Astralu jeszcze korespondujących we mnie z energiami wężowych astralnych istot.
Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat Białego Astralu oraz jego twórców i istot nim zarządzających.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, energii i zachowań wynikających z inicjacji i energii satanistycznych i z nimi współbrzmiących.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy od wszystkich szkód jakie powstały poprzez energie i wibracje pochodzące z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu a utrzymujące we mnie jeszcze pustkę, próżnię a także nicość w rozmaitych formach i myślokształtach.
Pozwalam aby uzdrowione bożą Miłością wszystkie miejsca we mnie oraz w Mojej Duszy złączone do teraz z Białym Astralem z jego twórcami, z istotami nim zarządzającymi, świeciły i zawsze promieniowały bożym światłem jaśniejszym niż tysiące słońc.

Boże wszystkich serc, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii Białego astralu i wszystkich wzorców Białego astralu utrzymywanych jeszcze na moich wszystkich fizycznych i energetyczny przestrzeniach, na wszystkich moich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich moich połączeniach energetycznych, we wszystkich moich relacjach z wszechświatem.