Sławomir Majda

,,Fioletowy Płomień". Modlitwa uwalniająca. Odkodowanie wzorca

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!

Fragment wiersza Adama Asnyka. Jasny oznacza tu świetlisty, boski, czysty. Nie jest to płomień fioletowy.

Otwórz teraz Boże moje serce.
Boże dawco życia, proszę o całkowitą Twoją boską kontrolę nade mną i nad moim bezpieczeństwem. Boże dawco życia, proszę o całkowitą Twoją boską opiekę i ochronę nade mną, nad moją duszą i wszystkimi naszymi energiami.
Oddałem Bogu wszystkich serc zamocowanie mojej duszy w energiach fioletu, w grupie istot ,,Fioletowego Płomienia”. Wspólnie z moją duszą łatwo i chętnie wystąpiłem z Energi Grupy Fioletu, z grupy istot ,,Fioletowego Płomienia”.
Jestem wdzięczny Bogu za kasację wszystkich intencji , nawyków, potrzeb mojej duszy dotyczących bycia promienistą istotą z grupy ,,Fioletowego Płomienia”.
Boże proszę o twoją opiekę i ochronę wobec wszystkich istot z grupy istot ,,Fioletowego Płomienia”.
Przed Sądem Boga dawcy życia proszę teraz o przebaczenie wszystkich, którzy ucierpieli przez nasze działania w grupie istot ,,Fioletowego Płomienia”. Jestem wdzięczny Bogu za kasację wszystkich transów, ślubowań, misji mojej duszy dotyczących bycia jedną z istot grupy ,,Fioletowego Płomienia”.
Przed Sądem Boga dawcy życia proszę o wyrównanie energii pomiędzy mną, moją duszą a wszystkimi, którzy ucierpieli przez nasze działania w grupie istot ,,Fioletowego Płomienia”. Jestem wdzięczny Bogu za kasację wszystkich transów, ślubowań, misji mojej duszy dotyczących bycia niewolnikiem ,,Fioletowego Płomienia”.
Wspólnie z moją duszą łatwo i chętnie zaprzestałem szerzenia kultu ,,Fioletowego Płomienia” oraz z propagowania jego idei, jego stwórców i zarządców. Obecność mojej duszy w komnacie ,,Fioletowego Płomienia” zakończyła się całkowicie i bezpowrotnie. Przed Sądem Boga dawcy wszystkiego życia stawiam teraz wszystkie istoty ,,Fioletowego Płomienia” całą ich grupę, za działania sprzeczne z planem Boga, za szkodzenie naszym duszom.
Całe towarzystwo istot ,,Fioletowego Płomienia” z ich blokadami serca nie jest mi do niczego potrzebne. W imieniu całej ludzkości oddaję teraz Bogu dawcy życia wszystkie istoty ,,Fioletowego Płomienia” oraz wszystkie tworzone przez nich destrukcyjne wibracje. W imieniu całej ludzkości oddaję teraz Bogu dawcy życia wszystkie istoty ,,Fioletowego Płomienia” oraz wszystkie jawne i ukryte formy ich działalności na każdej płaszczyźnie, poziomie, w każdym czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią. W imieniu całej ludzkości proszę Boże, dokonaj teraz kasacji wszystkich negatywnych wpływów jakie wywierał ,,Fioletowy Płomień” i jego zarządcy, właściciele, pomysłodawcy na ludzi, na dusze, nasze energie. W imieniu całej ludzkości proszę Boże dokonaj teraz kasacji, wszystkich negatywnych skutków jakie wywarł ,,Fioletowy Płomień” i jego zarządcy, właściciele, pomysłodawcy w światach materialnych i energetycznych. Boże dawco życia, w imieniu całej ludzkości proszę przejmij na siebie odpowiedzialność za wszystkie następstwa i wszystkie skutki dalszych destrukcyjnych działań istot grupy ,,Fioletowego Płomienia”. Boże dawco życia, w imieniu całej ludzkości proszę dokonaj teraz Twojego boskiego osądu nad wszystkimi twórcami, właścicielami, pomysłodawcami grupy ,,Fioletowego Płomienia”.
Przepraszam wszystkie istoty jakie ucierpiały kiedy moja dusza uczestniczyła w działaniach grupy ,,Fioletowego Płomienia”. Proszę je teraz wszystkie o przebaczenie. Przepraszam wszystkie istoty jakie ucierpiały kiedy moja dusza zamiast światłości, zamiast Energi kochającego serduszka kierowała do innych ,,Fioletowy Płomień”, jego właścicieli i egzekutorów. Zrezygnowałem z obecności ,,Fioletowego Płomienia” we mnie, w moich energiach oceniłem obecność światłości w moim serduszku. Zrezygnowałem z obecności w moim życiu istot, właścicieli i zarządców ,,Fioletowego Płomienia”. ,,Fioletowy Płomień”, jego właściciele nie mają do mnie żadnego dostępu- chroni mnie boża miłość.