Sławomir Majda

Kobieta modliszka. Test badający wzorce.

Zadziwiająco wiele kobiet i mężczyzn ma wkodowane w energiach rozmaite odniesienia do przeszłości związanej z byciem kobietą modliszką. W teście nie ustalamy czy posiadamy wzorce, pieczęcie modliszki, ale próbujemy ustalić gdzie są i dlaczego?

Proponowany test ma zadanie wydobyć na jaw programy i poglądy, które doprowadziły nas do takiego stanu, jaki jest obecnie. Można wstępnie rozpoznać w czym tkwi sedno przekonań.
Test jest typowym psychologicznym badaniem. W spokojnej chwili, bierzemy głęboki oddech i zapisujemy sobie PIERWSZĄ odpowiedź jaka się nasunie po przeczytaniu pytania. Nie oceniamy logiki odpowiedzi w trakcie samego ich zapisywania. Zrobimy to później. Uzyskane informacje będą pomocne w ustaleniu afirmacji oraz działań, niezbędnych do uwolnienia się od szkodliwych wzorów myślenia.

Zachowywanie się jak modliszka jest mi przydatne do ….....
Mężczyzn właściwie to ja bym…..
Symbol samicy modliszki mam jeszcze dobrze ukryty w ….....
Jako kobieta o wzorcach modliszki mam problemy tylko w(z)...........
Przez moje wzorce i symbole kobiety modliszki, to ja zyskuję......
Działając wobec mężczyzn niczym modliszka, naśladuję........ i podążam do…...
Dzięki temu, że mogę zachowywać się wobec mężczyzn niczym modliszka, ja sama mogę.....
Największym sukcesem w moim modliszkowaniu było dla mnie zawładnięcie i zdobycie …....
Symbol samicy modliszki występuje u mnie w kolorze….....
Jako kobieta o wzorcach modliszki stale mam problemy z…........
Bez wzorców i bez symbolu modliszki jako kobieta, nie miała bym…..
Przez te wzorce i symbole kobiety modliszki, to w seksie ja mam problemy z…........
Modliszką stałam się przez…..., inicjacje uzyskałam przez…...
Abym miała teraz wzorce zachowań modliszki, to musiałam…......
Przez te wzorce i symbole kobiety modliszki, to same korzyści teraz ma….
Inne ciekawe i atrakcyjne symbole mam schowane w …......
Przez te wzorce i symbole kobiety modliszki to moja dusza daje mi głównie…..
Mogłabym pozbyć się na zawsze symboli kobiety modliszki, ale chciałbym pokazać.......
Największym sukcesem w moim modliszkowaniu było dla mnie zawładnięcie i zdobycie mężczyzny o imieniu…....
Za ten zdobyty mój czarny symbol modliszki, zapłaciłam wtedy….....
Jako kobieta modliszka najlepiej potrafię..........
Mężczyźni na widok symbolu modliszki tkwiącej we mnie ….....
Ostatecznym rezultatem bycia kobietą modliszką zawsze jest moja(moje)......
Moje modliszkowanie (było wygodne dla…) wspierały ze światów astralnych( podkreśl właściwą odpowiedź) archanioły, grupa beliala, serafiny, istoty fioletowego płomienia….............(kto jeszcze)...........
Tak naprawdę to całe moje modliszkowanie prostą drogą prowadzi jedynie do…....

Na mojej stronie temat Kobiety modliszki, łącznie z odpowiednimi modlitwami jest dobrze omówiony w wielu art.