Sławomir Majda

110 Intencji ślubnych do oczyszczenia

Intencje, nawyki, potrzeby, transy i misje dotyczące naszego z D U S Z Ą: np ślubu z pierwszym napotkanym mężczyzną w naszym życiu….

Pilnujmy, aby angażować duszę w każdym zdaniu modlitwy, bowiem kiedy tylko pada hasło ślub, to dusza każdej kobiety z miejsca stroi się w stosowne szaty. Patrz art ,,Suknie ślubne”
Procedurę opisałem w art. ,,800 Intencji” i wykonujemy ja najskuteczniej w pokłonie Link

Uwaga dla panów by się przydała. Wypada podkreślić, że też ich Dusze nie raz już inkarnowały jako kobiety. Mogą dodać w INP ‘w kobiecych inkarnacjach mojej Duszy’. Ale wiadomo jeśli chcą mieć nieprzytomny ślub, lub upaść na weselu pod stół....

1. naszego ślubu z pierwszym napotkanym/ą mężczyzną/kobietą w naszym życiu
2. naszego ślubu z pierwszym napotkanym/ą mężczyzną/kobietą, z którym doświadczyłam seksu
3. naszego uporczywego dążenia do ślubu
4. naszego usidlania poprzez ślub przyszłego męża/żony oraz jego/jej Duszy
5. naszego bycia usidlanym przez ślub
6. naszego bycia ustawianym przez inne osoby/istoty by się ożenić
7. naszego bycia zmuszaną do ślubu
8. naszego zmuszania innych do ślubu
9. naszego bycia porywaną sprzed ołtarza/przed ślubem
10. naszego przekonania, że śluby się źle kończą
11. naszego przekonania, że po ślubie życie jest skomplikowane
12. naszego przekonania, że małżonkowie po ślubie się zmieniają
13. naszego przekonania, że ślub to fatum, nieszczęście
14. naszego przekonania, że lepiej się nie żenić
15. naszego bycia wiecznym kawalerem/ starą panną
16. naszego odkładania ślubu w nieskończoność, na później
17. naszego szukania męża/żony oraz jego/jej Duszy innego aniżeli dał Bóg Dawca Życia
18. naszego szukania w śnie mężczyzny/kobiety oraz jego/jej Duszy do ślubu
19. naszej chęci przyspieszenia rozwoju zdarzeń
20. naszej chęci szybkiego zamążpójścia
21. naszego słuchania rad od wszelkich istot odnośnie ślubu oraz męża i jego Duszy
22. naszego słuchania Boga Dawcy Życia odnośnie przyszłego męża i jego Duszy
23. naszego szykowania się na ślub cywilny/kościelny
24. naszego ślubu bez wesela
25. naszego życia w zamieszaniu przez ślub
26. naszej oszczędności na ślubie
27. naszego doboru sukni, welonu, kolorystyki
28. naszego kupowania alkoholu na wesele
29. naszego picia, chlania, ćpania na służbie przed i po ślubie
30. naszego wyboru cateringu na wesele
31. naszego wyboru muzyków na wesele
32. naszego wieczoru panieńskiego/ kawalerskiego
33. naszego wyboru gości weselnych
34. naszego wyboru drużby
35. naszego miesiąca miodowego
36. naszych zaręczyn
37. naszego niszczenia własnego małżeństwa
38. naszego niszczenia innych małżeństw, relacji partnerskich
39. naszego ślubu za pieniądze
40. naszego ślubu z miłości
41. naszego małżeństwa chronionego przez Boga Dawcę Życia
42. naszego rozwijającego, konstruktywnego małżeństwa
43. naszego nieprzytomnego małżeństwa
44. naszego przytomnego małżeństwa
45. naszego przymierzania sukni ślubnych
46. naszego oporu przed doświadczeniem małżeńskiego szczęścia, seksu
47. naszego bycia dobrym mężem/żoną
48. naszego bycia wiernym mężem/żoną
49. naszego wsparcia dla męża/żony w małżeństwie, pożyciu małżeńskim
50. naszego posiadania w energetyce wszelkich obrączek i pierścieni
51. naszego trzymania w energetyce dawnych sukien, bukietów, wianków, tatuaży, makijaży, ozdób ślubnych
52. naszego trzymania w energetyce dawnych ślubnych rękawiczek, butów, torebek, kapel uszów z woalkami
53. naszego przyciągania dawnych kapłanów udzielających ślubu poprzednim inkarnacjom Duszy
54. naszego trzymania przy nas usłyszanych pieśni, anegdot, zaśpiewek weselnych
55. naszego pamiętania tańców ślubnych i weselnych
56. naszego przyciągania mężczyzn, dla których chciałyśmy być żoną
57. naszego przyciągania kobiet w męskich inkarnacjach mojej Duszy, dla których chciałyśmy być mężem
58. naszych potrzeb trzymania przy nas przyjętych i otrzymanych kiedyś prezentów i podarków ślubnych, weselnych
59. naszego wchodzenia w małżeństwo z balastem przeszłości
60. naszego wchodzenia w małżeństwo bez balastu przeszłości
61. naszego transu zachwytu dla wszystkich naszych oraz zapamiętanych cudzych ubrań ślubnych, cudzych kobiecych i męskich ślubnych strojów.
62. naszego uczucia pustki, próżni i dojmującego żalu po naszych wszystkich małżeństwach, które nigdy nie doszły do skutku
63. naszego pamiętania i przyciągania do nas welonu jako symbolu radości w naszym życiu
64. naszego transu zachwytu nad ślubnym welonem, transu oczekiwania na własny welon ślubny
65. naszego przekonania, że z mężem otrzymam status królowej albo księżniczki, bogato wżenionej, awansującej społecznie, bądź tylko potwierdzający nasze panowanie
66. naszego bycia porzuconą przed ślubnym ołtarzem
67. naszego bycia oblubienicą żywych bogów, półbogów, Assurów
68. naszego brania ślubu jako zakonnica z Jezusem i innymi synami Boga
69. naszego bycia składaną w ofierze jako panna młoda
70. naszego przyciągania wszystkich zazdrosnych konkurentek, które kiedyś pokonały nas w walce o naszego mężczyznę, o naszego własnego męża
71. naszego przyciągania wszystkich zazdrosnych konkurentów w męskich inkarnacjach Duszy, którzy kiedyś pokonali nas w walce o naszą kobietę, o naszą własną żonę
72. naszego zatrzymywania przy nas z dawnej przeszłości wydanych kiedyś na ślubach i weselach pieniędzy i kosztowności
73. naszych ślubów prowadzących do ruiny finansowej
74. naszej wszelkiej zachłanności na doświadczanie kolejnego własnego ślubu, kolejnego własnego małżeństwa.
75. naszego doświadczanego lęku, oporu przed ślubem
76. naszej potrzeby pamiętania dawnych hucznych weselisk i tych skromnych
77. naszych wszystkich transów niechęci do różnych dawnych naszych mężów, do mężczyzn jako takich
78. naszych wszystkich transów niechęci do różnych dawnych naszych żon, do kobiet jako takich
79. naszego pamiętania rozmaitych ślubnych i weselnych wódek, piwek, weselnego wina i napojów alkoholowych
80. naszego pamiętania rozmaitych ślubnych i weselnych narkotyków naszych i pana młodego oraz jego Duszy, różnych narkotyków na noc poślubną i podobne okazje
81. naszej nieprzytomności decyzyjnej związanej z małżeństwem i zamążpójściem/ożenkiem
82. naszego zatrzymywania przy nas z dawnej przeszłości naszych druhen ślubnych, oraz druhów pana młodego
83. naszego zatrzymywania przy nas z dawnej przeszłości zapamiętanych kiedyś na ślubach obrazów i rzeźb świętych postaci, patronów, żywych bogów
84. naszego zatrzymywania przy nas z dawnej przeszłości zapamiętanych kiedyś i zwalczanych konkurentek ślubnych, dziewczyn z którymi konkurowałyśmy o naszego męża i jego Duszę
85. naszego zatrzymywania przy nas z dawnej przeszłości zapamiętanych kiedyś i zwalczanych konkurentów ślubnych, mężczyzn z którymi konkurowałyśmy o naszą żonę i jej Duszę
86. naszego pamiętania rozmaitych ślubnych i weselnych nakłuć, tatuaży i symboli graficznych zamążpójścia
87. naszego pamiętania rozmaitych ślubnych i weselnych sakramentów i mistycznych eucharystii
88. naszego pamiętania rozmaitych orszaków i pochodów ślubnych oraz weselnych
89. naszych wszystkich zapamiętanych i wyuczonych rytuałów magicznych i obyczajów związanych ze ślubami i weselami
90. potrzeb naszego składania kiedyś ofiar ślubnych i weselnych dla duchów, demonów, żywych bogów
91. naszego składania kiedyś ofiar ślubnych i weselnych z naszej krwi, ze zwierząt czy ciała ludzkiego
92. naszych wszystkich złożonych i zrealizowanych wyrzeczeń się własnego małżeńskiego szczęścia i radości spełnionego życia we dwoje
93. naszego pamiętania rozmaitych ślubnych i weselnych przysiąg, słów małżeńskich obietnic z naszej przeszłości, przeszłości mojej Duszy
94. naszego zamykania nas oraz serca naszego, na małżeńską Miłość i czyste prawdziwe radości małżeńskiego rodzinnego życia.
95. naszego pamiętania uroczystości ślubnych oraz tych weselnych które nigdy nie doszły do skutku
96. naszego bycia pod wpływem egregora ślubnego
97. naszych potrzeb przyciągania nieszczęść w dniu ślubu
98. naszego przyciągania ludzi, istot jakie chciały zepsuć radość w dniu ślubu
99. naszego przyciągania ludzi, istot jakie chciały zepsuć radość w naszym małżeństwie
100. naszego trzymania istot jakie umarły na ślubie w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
101. naszego doświadczania trwałego, niewinnego małżeńskiego szczęścia
102. naszego lekceważenia ślubu własnego oraz innych istot
103. naszego bycia swatką/swatem
104. naszego bycia ofiarą swatek
105. naszego odpowiadania za ofiary mojego swatania
106. naszego bycia kapłanką ogniska domowego
107. naszego związania z ślubami w ogniu, z ogniem, wodą, powietrzem, ziemią