Sławomir Majda

Relikwie i inne świętości do czczenia. Intencje do przepracowania.

Jako wstęp przeczytajmy koniecznie przytoczony tekst ze str. 345 wartościowej książki ,,Złota gałąź” J.C. Frazera oraz tekst znajdujący się pod nim. Pozwoli to zrozumieć lepiej swój udział w promowaniu religijnych świętych relikwii oraz tego skutki. Link. Widoczne na zdjęciach czaszki ludzkie, jeśli są z ,,naszej” świątyni to postrzegamy, jako świętość. Widły świętymi dla nas już raczej nie będą, ale czci je miliard innych ludzi. Dobrze jest rozumieć i wiedzieć, że to co dla jednych jest świętością, to drudzy widzą jako bałwochwalstwo, czy nawet jako aspekty satanizmu. Podobnie jak 14 najświętszych napletków, czy 3 autentyczne głowy tej samej osoby, przechowywane w 3 miastach.
Czym naprawdę są wszelkie relikwie-pytajmy się Boga, aby nie powielać obiegowych opinii tej czy innej osoby.


Słowo (-nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
—bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).

Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia – nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutką,,Ależ skąd nigdy w życiu. To nie są moje wzorce” mówi dusza. ,,To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją”.

1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wspierania Boga w jego dziele zbawienia świata, ludzi, dusz
2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby picia, spożywania min. krwi ludzkiej, zwierzęcej, wina, alkoholi, narkotyków min na skutek naszej karmy satanisty, przez nasze min bałwochwalstwo i odpowiednio dla szlachetnych, wzniosłych celów oraz naszego doświadczania tego skutków
3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby handlowania, czczenia, szanowania, namnażania, pielęgnowania, promowania, likwidowania, ćwiartowania, niszczenia m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwiami, świętymi Relikwiami, odpustami i wszelkimi innymi Świętościami min pochodzącymi od ludzi, zwierząt roślin, bytów, tworów, istot, kosmitów,duchów, dusz we fragmentach i w całości takich jak ręce, palce, stopy, nogi, głowy, napletki, mleko boskich matek, włosy, wydzieliny, ekskrementy, krew, kości, ślinę, tchnienie, oddech, zapach, oraz min. przedmioty do nich należące oraz naszego doświadczania tego skutków

4.mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby noszenia przy sobie, posiadania wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwii, świętych Relikwii i wszelkich innych Świętości zachęcania aby inni to robili i bycia zachęcanymi aby to czynić oraz naszego doświadczania tego skutków
5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia przeznaczanymi min na wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwie, święte Relikwie i wszelkie inne Świętości poprzez min. zabijanie nas przez innych i nie tylko tak niszczenia, oraz poprzez ćwiartowanie, spożywanie nas min jako komunię min za naszego życia, odpowiednio po śmierci, zakopywania nas, a nawet fragmentów naszego ciała min. w Ziemi, ukrywanie, obnoszenie nas i części naszego ciała we wszelkich procesjach oraz naszego doświadczania tego skutków
6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby m.in. posiadania i budowania min na naszych, i cudzych grobach, cmentarzach min wszelkiego rodzaju m.in. świątyń, katedr, kościołów dla wzmocnienia siły przekazu naszej religii, naszych i cudzych m.in. bałwochwalczych m.in. poglądów, urojeń, kodowań oraz błędnych oraz odpowiednio posiadania wybudowanych przez innych …....oraz naszego doświadczania tego skutków
7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy bycia min. bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami, zajmowania (-nie)się min. bałwochwalstwem, promowania(-nie), zwalczania(-nie) bałwochwalstwa oraz kultów gdzie czci się wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwie, święte Relikwie, odpusty i wszelkie inne Świętości nie będące Stwórcą Bogiem dawcą wszelkiego życia oraz naszego doświadczania tego skutków
8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy bycia min. rzeczoznawcami określającymi co, jak, gdzie, w jaki sposób można, należy czcić, szanować, pielęgnować, promować, handlować min jako wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwie, święte Relikwie, odpusty i wszelkie inne Świętości nie będące Stwórcą Bogiem dawcą wszelkiego życia oraz naszego doświadczania tego skutków
9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby handlowania, czczenia, szanowania, namnażania, pielęgnowania, promowania,likwidowania, niszczenia m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwiami, świętymi Relikwiami, odpustami i wszelkimi innymi Świętościami min świętymi fletami, świętymi widłami, lingamami, najświętszymi napletkami, świętym winem, święta krwią, świętymi narkotykami, [min świętymi zwierzętami, roślinami, krowami, małpami, ludźmi, świętymi kobietami, dziećmi, mężczyznami], [min świętymi obrazami, rzeźbami,szatami], świętym ogniem oraz naszego doświadczania tego skutków
10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wyznaczania, określania, ustanawiania m.in. innych żywych i umarłych ludzi, zwierząt, minerałów, bytów, tworów, istot, dusz jako wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwie, święte Relikwie, odpusty i wszelkie inne Świętości nie będące Stwórcą Bogiem dawcą wszelkiego życia oraz naszego doświadczania tego skutków
11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby namnażania, tworzenia min. wszelkiego rodzaju, wielkości, poziomu m.in. Relikwi, świętych Relikwii, odpustów i wszelkich innych Świętości poprzez min. zabijanie min. ludzi, zwierząt i nie tylko, oraz poprzez ich ćwiartowanie, spożywanie za ich życia i po ich śmierci min jako komunie, zakopywanie min. w Ziemi, ukrywanie, obnoszenie we wszelkich procesjach oraz naszego doświadczania tego skutków