Sławomir Majda

Test na temat własnej Duszy.

Proponowany test ma zadanie wydobyć na jaw programy destrukcyjne i poglądy, które doprowadziły takiej wiedzy o własnej duszy jaka jest obecnie. Można wstępnie rozpoznać w czym tkwi sedno przekonań o inkarnowaniu, Bogu i świecie jaki stworzył Bóg.
Test jest typowym psychologicznym badaniem i zapisujemy sobie PIERWSZĄ odpowiedź jaka się nasunie po przeczytaniu pytania.
Osoby ,sprytne” manipulują niekiedy w ten sposób, że np. aby osobie coś udowodnić zastanawiają się nad odpowiedziami, co jest błędem w sztuce i nie wykaże wiedzy, ani prawdziwych informacji pochodzących od własnej Duszy.

Link Inny test dot Duszy
Test jest wynikiem kilku lat przemyśleń osób piszących na pewnym portalu min. na temat Duszy oraz rozmów jakie odbyłem ludźmi wierzącymi. Pytanie tylko brzmi: wierzącymi w co ?


1)Każdy człowiek ma/nie ma swoją indywidualną Duszę [tak/nie]
2)Ja sam (sama) jestem/nie jestem moją własną indywidualną Duszą [tak/nie]
3)Ja sam (sama) jestem/nie jestem osobowością mojej Duszy [tak/nie]
4)Moja Dusza jest/nie jest mną -jesteśmy tożsami, jednością w myślenie, działaniu i w skutkach naszych decyzji [tak/nie]
5)Ja sam i tylko ja sam mam umysł a moja Dusza i Bóg (o ile istnieją) nie myślą, nie mówią [tak/nie]
6)Ja sam i moja Dusza mamy umysł a Bóg (o ile istnieje) to nie myśli, nie mówi [tak/nie]
7)Jestem projekcją intelektu mojej Duszy, lub np. boskich kaprysów -zatem ja nie myślę, bo oni podejmują za mnie wszystkie decyzje [tak/nie]
8)W procesie inkarnacji uczestniczę wyłącznie poprzez inkarnowanie w kolejne wcielenia ja sam (ja sama) [tak/nie]
8a)W procesie inkarnacji uczestniczy wyłącznie poprzez inkarnowanie w kolejne wcieleniamoja Dusza i to bez mojego udziału [tak/nie]
9) Psy, koty, muchy myślą/ nie myślą ponieważ np. posługują się jako proste istoty jedynie instynktami [tak/nie]
10) Psy, koty, muchy i ogólnie zwierzęta mają/nie mają swoje myślące indywidualne Dusze [tak/nie]
11)Rośliny, drzewa mają/nie mają swoją indywidualną Duszę w każdym osobniku [tak/nie]
12)W drodze własnego rozwoju duchowego, poprzez Łaskę Stwórcy/Boga/Dawcy naszego życia mogę wznieść się tak wysoko w górę że ja sam mogę np. ewoluować [tak/nie]
i stać się m.in.:
a) Duszą [tak/nie]
b) napełnić się boskością i zostać Bogiem [tak/nie]
13)W kolejnych wcieleniach ja żyjący teraz np. jako mężczyzna Polak sam mogę/nie mogę się wcielić np.:
a) W płci odmiennej niż moja obecna [mogę/nie mogę]
b) W innej rasie ludzkiej np. jako czarny murzyn, Azjatka [mogę/nie mogę]
c) Jako zwierzę, owad, roślina [mogę/nie mogę]
d) Jako prostytutka, jako ku…wa, dewiant, socjopata, zoofil, król, kaleka itp [mogę/nie mogę]
e) Jako bandyta, żołnierz, oprawca itp. [mogę/nie mogę]
f) Jako pijak, jako narkoman [mogę/nie mogę]
f) Jako kaleka, jako chory na raka, jako Down(idiota) [mogę/nie mogę]
f) Jako Bóg [mogę/nie mogę]
g) Jako Dusza [mogę/nie mogę]Link
h) [Może/nie może] to zrobić (inkarnować w kolejne wcielenia)bez mojej wiedzy i bez mojej zgody moja Dusza
14) [Da się/ nie da się] obejść prawa inkarnacji, inkarnowania i mogę to zrobić sam [lub wyłącznie moja Dusza]. Robi się to tylko dla człowieka/ tylko dla Duszy
15)W drodze własnego upadku duchowego [mogę/nie mogę] upaść tak nisko, że mogę np. ewoluować i stać się w całym bożym świecie nawet np. kozą, kosmitą, paprocią rosnącą w jakiejś doniczce, czymkolwiek tylko nie sobą, czyli człowiekiem żyjącym teraz w tym własnym ciele fizycznym, w tej mojej płci co mam teraz
16)Zrób sobie rachunek sumienia i określ co czynisz rzeczywiście i podkreśl co jest właściwe wg Ciebie, przy założeniu że kilka podkreśleń w tym pytaniu jest możliwych. Nieśmiertelność, inkarnowanie dotyczy wyłącznie:
a) mnie samego
b) mojego ducha
c) mojej duszy
d|) mojej podświadomości
e) mojej świadomości
f) mojej Nadświadomości
g) mojego Ducha Świętego, lub samego Ducha Świętego w ogólności
h) mojego Wyższego Ja
i) mojego Niższego ja
j) mojego Jam Jest, lub Jam Jest jako takiego
k) kolejna inkarnacja lub jakakolwiek inkarnacja nie jest możliwa ani u mnie, ani u mojej Duszy