Sylwia Wolf

Dekret: Wolna wola i zgodność z Bogiem

Działam w zgodzie z moją wolną wolą i dlatego jednoczę się z Bogiem. Pozwalam sobie na tę jedność z Bogiem, bez względu na to co presjują, mówią, robią i myślą inni. Mam wolną wolę, więc jestem wolna od spełniania woli innych ludzi.
Moja wolna wola jednocząca mnie z Bogiem jest ważniejsza od wszelkich wyobrażeń o wolnej woli i jest to dla mnie zawsze korzystne i bezpieczne. Wyrazem i przejawem mojej wolnej woli jest to, że zgadzam się i jednoczę się z Bogiem Prawdziwym we mnie. Jednoczę się z Bogiem tu i teraz, zgadam się z Bogiem, zgadzam się na miłość, radość, szczęście, spełnienie. Zgadzam się na pełnię wewnętrznej i zewnętrznej harmonii dzięki jednoczeniu się z Bogiem. Z każdym dniem coraz bardziej zgadzam się z Bogiem. Jestem coraz bardziej pogodzona z Bogiem Prawdziwym we mnie.
Zgadzam się całkowicie z wolą Boga Prawdziwego. Zgadzam się całkowicie z wolą Boga, więc moja wolna wola ma największą siłę przebicia i siłę sprawczą. Im bardziej zgadzam się z Bogiem, tym bardziej czuję i dostrzegam wpływ mojej wolnej woli na rzeczywistość.
Dostrzegam, że będąc jednością z Bogiem przejawiam harmonijną różnorodność i jestem wolną istotą. Odczuwam swoją wolność i przestrzeń, gdy jestem jednością z Bogiem.
Lubię być pogodzona ze sobą i z Bogiem. Dobrze się czuję, gdy jestem pogodzona ze sobą i z Bogiem.

Akceptuję i lubię ludzi z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję i lubię ludzi pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam ludzi z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam ludzi pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję, lubię i doceniam mężczyzn/kobiety z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję, lubię i doceniam mężczyzn/kobiety pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam mężczyzn/kobiety z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam mężczyzn/kobiety pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Dla Boga jest to możliwe, więc jest to możliwe dla mnie. Bóg mnie błogosławi wszystkim co najlepsze.