Wróć do listy artykułów

Nelly Radwanowska-Amejgag

Leczenie dźwiękiem

Zastosowanie dźwięku w przywracaniu równowagi psychicznej i fizycznej znane jest ludzkości od wieków. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem ludzkiej świadomosci, obserwuje się szczególnie duze zainteresowanie rozszerzającą sie dziedziną dźwiękoterapii przy zastosowaniu coraz nowszych technik i technologii. Wiemy już,że cała materia wibruje na poziomie różnych,specyficznych dla siebie częstotliwości. Nauka udowodniła, ze fala akustyczna ma silne oddziaływanie na każdą materię, niezależnie od jej stanu skupienia. Powstała nowa gałąź wiedzy, Cymatics , zajmująca się oddziaływaniem fali dźwięku na zachowanie się materii.Przeprowadzono szereg doświadczeń,które unaoczniły, jak pod wpływem wibracji fali dźwiękowej tworza się geometryczne figury w materii. Okazało się, ze nie tylko gaz lub płyny ulegają transformacji, ale również róznego rodzaju ciała stałe.
Niezwykle istotny jest również wpływ dźwięku na rozwój naszej świadomości. Okazuje sie bowiem, ze jest to jedna z najdoskonalszych dróg wspomagających, a wręcz przyspieszających nasze wzrastanie w aspekcie duchowym.
Obecnie świat dysponuje wielością wysokospecjalistycznych technik opierających się o fale akustyczne , ale najgłębsze trwałe przemiany w zakresie wszystkich aspektów istoty ludzkiej dokonują się pod wpływem ukierunkowanej pracy z własnym głosem.Indywidualny jak i zbiorowy świadomy śpiew i muzykowanie mają chyba najpotężniejszą znaną nam siłę uzdrawiania.
Zastosowanie pradawnych instrumentów, jakimi są choćby gongi tybetańskie, czy śpiewające, mosiężne oraz kryształowe misy przynosi bardzo skuteczne efekty uzdrawiające.
Szamańskie rytuały z użyciem bębnów przenoszą ludzi w inne stany świadomości.
Dźwięk zajmuje ostatnio poczytne miejsce w terapiach psychologicznych dzieci autystycznych i nadpobudliwych. Zaobserwowano wręcz cudotwórcze oddziaływanie dźwięków wytwarzanych przez delfiny, a kontakt z tymi zwierzętami uzdrawia w mgnieniu oka.
Jak grzyby po deszczu powstaje na świecie wiele ośrodków wykorzystujących fale akustyczne w różnym zakresie poprawiania ludzkiego zdrowia i funkcjonowania na codzień.

Muzykoterapia znana jest od wieków ze swojego oddziaływania na stan ludzkich emocji i umysłu.
Niedawno wdrożona metoda HemiSync polega na przekazywaniu tonów dyskretnie różniących się między sobą poprzez prawe i lewe ucho, w wyniku czego powstaje trzecia wibracja, stanowiąca róznice pomiędzy tymi dwoma zastosowanymi. Wytwarzane częstotliwosci dokładnie z odpowiadają falom mózgowym :beta(14Hz),alfa (11Hz),theta(8Hz),delta(2Hz). Dzięki zjawisku rezonansu temu nastrajamy wibracje mózgowe na właściwy im poziom. Można to robić przy uzyciu kamertonów jak również poprzez sprzęt muzyczny syntetyzujący dźwięki przekazywane przez słuchawki.
Dzięki temu oddziaływaniu uzyskuje się poprawę funkcjonowania centralnego układu nerwowego.
Wszelkie zaburzenia psychiatryczne i emocjonalne można skutecznie leczyć w ten sposób.
Metada ta jest szeroko wykorzystywania w przyspieszaniu przyswajania języków obcych.

W niektórych ośrodkach zabiegowych chirurdzy korzystają z dźwiękoterapii w celu zmniejszania bólu i dawek leków anestezyjnych.W tym celu poddają pacjentów działaniu odpowiednich dźwięków przed, w trakcie i po zabiegu.
Wysoka efektywność odpowiednio dobranej muzyki pomaga w przyjściu na świat , a również w jego spokojnym pożegnaniu.
Odpowiednio dobrane rytmy pomagają nam się wyciszyć, albo pobudzają do działania.
Podobny jest zakres oddziaływania kolorami, bowiem są one również określoną wibracją.
Połączenie doboru dźwięku i koloru wzmacnia skuteczmość oddziaływania terapeutycznego.

Każdy z nas ma swoja własną częstotliwość zwaną fundamentalną(tzw.dźwięk podstawowy). Jeśli zapoznamy się z nią, to automatycznie nawiążemy ze sobą bliższy kontakt, który pozwoli nam ze sobą współgrać, słyszeć i respektować własne potrzeby . Jeśli “nadajemy” na podobnych falach wtedy przyciagamy się wzajemnie. Jeśli nasz dźwięk różni się, czyli nie rezonuje z dźwiękiem drugiego człowieka , pojawia sie zmęczenie, irytacja, a wrecz agresja w przypadku zjawiska silnego dysonansu.
LECZENIE DŹWIĘKIEM KAMERTONÓW “Nadejdą takie czasy, kiedy choroba nie będzie określana w taki sposób w jaki robią to dziś lekarze i psycholodzy, lecz o chorym człowieku będzie się mówić słowami muzyków, jak o rozstrojonym pianinie”-Rudolf Steiner

Leczenie dźwiękiem kamertonów odbywa się w oparciu o odkrycie, potwiedzone badaniami naukowymi, że komórki ludzkiej krwi reagują na częstotliwości dźwięku zmianą ich koloru i kształtu.Obserwacje zachowania się chorych oraz starych komórek pod wpływem dźwięku wykazały, ze określone wibracje akustyczne przynosza efekt uzdrawiający.
Francuski muzyk-kompozytor, akupunkturzysta,bioenergoterapeuta, pionier medycyny wibracyjnej,Fabien Maman, rozwinął nieinwazyjną technikę zastosowania dźwięku kamertonów oraz odpowiednio dobranych kolorów światła na punkty wykorzystywane w akupunkturze w miejsce igieł.Wraz z biologiem,Helene Grimal (z Uniwersytetu w Gusseau) przeprowadził biologiczny eksperyment, który unaocznił wpływ fali akustycznej na ludzkie komórki i otaczajace je pola energetyczne.Wykazał, ze poprzez seryjne oddziaływanie fala akustyczną dźwięku komórki nowotworowe ulegaja rozpadowi, podczas gdy komórki zdrowe doenergetyzowaniu i wzmocnieniu. Wykonując w 60-sekundowych interwałach kolejne zdjęcia komórek nowotworowych(ocena mikrosopowa i fotografia Kirlianowska) , poddawanych serii częstotliwości dźwięku, zaobserwowano ich rozpad (eksplozja). To zjawisko dotyczyło tylko komórek atypowych, podczas gdy otaczające, prawidłowe elementy morfotyczne krwi nie ulegały destrukcji , a nawet stawały się bardziej żywotne i jakby odmłodzone. Badacze zaobserwowali, że w chwilu wygenerowania danego dźwięku, zabarwienie i kształt komórek zmieniało się w zależności od rodzaju nuty (wysokości częstotliwości wibracji).Źródłem dźwięku był pierwotnie ksylofon , a potem wibrofon. Stąd wysnuto wniosek, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy kształtem i kolorytem komórki oraz siłą jej biopola a częstotliwoscią nuty. Obserwacja zachowania się zdrowych komórek krwi pochodzacych od wielu pacjentów potwierdziła tę hipotezę, aczkolwiek istniały pewne różnice , wynikające z faktu, iż każda żyjąca komórka ma swą indywidualną jakość, uzależnioną od wielu czynników, jak choćby witalność i stan ogólny jej właściciela .
Zaobserwowano, że na przykład uderzanie w nutę C(256Hz) powoduje wydłużanie się komórek. Nuta D(288Hz) wywołuje natomiast bardzo intensywne zmiany kolorytu komórek (D jest dźwiękiem często wykorzystywanym w magicznych rytuałach w Brazylii i środkowej Afryce).Nuta E(320Hz) zaokrągla kształt komórek.Nuta A(440Hz) zmienia kolor komórek na różowo.
Okazuje się , że istnieje matematyczna zależność pomiędzy częstotliwością koloru a częstotliwością dźwięku.
Obserwacja zachowania się komórek atypowych(nowotworowych) krwi ,pod wpływem całej gamy tonów w skali chromatycznej(złożona z 12-tu dźwięków w każdej oktawie,postępujacych kolejno półtonami) wykazała stopniową dezorganizację elementów komórki w miarę wzrastania częstotliwości nuty, a pomiędzy nutą A (440Hz) i HB komórki eksplodowały. Wyniki tych badań zostały opublikowane przynosząc mu ogromne uznanie i zainicjowały rozprzestrzeniane się popularnosci medycyny wibracyjnej na całym świecie, którą bez wątpienia można nazwać medycyną przyszłości, znacznie przekraczającą wymiar dotychczasowego rozumienia istoty ludzkiej.
Fizyk i muzyk J.Sternheimer,uczeń J.P.Vigier Broglie, jako jeden z pierwszych odnotował i badał oddziaływanie czystego dźwieku nut na cząsteczki elementarne materii,wysnuwając wniosek,iż poprzez odpowiednio skomponowaną muzykę, zmniejszenie ilości dysonansów możemy harmonizować funkcjonowanie organizmu odbiorcy a nawet regenerować komórki słabe i chore.
Można skonstatować, iż organizm człowieka jest doskonałym instrumentem muzycznym,który generuje całe gamy wibracji, wytwarzających pole bioenergetyczne przenikające i otaczajace nas. Nic więc dziwnego, że reagujemy na wibracje pochodzące z zewnątrz i wchodzimy w rezonans, który zależnie od jego jakości może uzdrawiać albo niszczyć.
Znając częstotliwość wibracji poszczególnych osrodków energetycznych (czakr) oraz narzadów w ciele człowieka, oznaczonych przez Barbarę Hero, możemy z matematyczną precyzją nastrajać człowieka zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzykologii. Przywrócenie właściwych narządom częstotliwości drgań automatycznie generuje zdrowienie ich na poziomie fizycznym, a ukierunkowanie przepływu energii życiowej w układzie energetycznym człowieka (likwidowanie zatorów i uzupełnianie deficytów w czakrach i meridianach) umożliwia całkowite wyzdrowienie w przypadku większości schorzeń ostrych i przewlekłych. Pojęcie “choroba nieuleczalna” staje się nieaktualne w obliczu możliwości terapii wibracyjnej.

 
Nelly Radwanowska-Amejgag - zdjęcie
  Nelly Radwanowska–Amejgag: