Jak działa Program Partnerski?

 • Płacimy Ci 5% wartości od zakupionych u nas produktów przez polecane przez Ciebie osoby. Wartość ta liczona jest bez podatku VAT (VAT na książki wynosi 0%) i bez kosztów wysyłki zamówienia.
 • Dajemy wieczną prowizję. Każdy Klient raz przysłany przez Ciebie zostaje "oznakowany". Od tej chwili będziemy Ci płacić prowizję za wszystko, co ten Klient kupi.
 • Nieważne, czy będą to produkty, do których go przysyłałeś, czy wybierze coś innego. Nieważne, czy zdecyduje się kupić od razu, czy będzie zwlekał 5 lat. A jeśli będzie robił co tydzień nowe zakupy, to też od każdego zrealizowanego zamówienia zaliczymy Ci prowizję.
 • Tak więc jeśli np. tylko raz przyślesz 10. Klientów a potem przestaniesz ich przysyłać w ogóle, to tych 10. Klientów już zawsze może pracować na Twoją prowizję.
 • Z wyjątkiem, gdy Klient był już wcześniej w sklepie Ezosfera.pl lub usunął "ciasteczko" (ang. cookie) Ezosfery ze swojego komputera (np. reinstalując system operacyjny na komputerze), przez co nie ma informacji w swoim komputerze na temat historii łączącej go z www.ezosfera.pl.
  W tym drugim przypadku Klient klikając w Twój link partnerski zostanie przypisany do Ciebie ponownie.

 

Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma ANDROMEDA Sylwia Wilczyńska,
  adres: 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12 lok. 9
 2. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać:
  - pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  - osoba prawna z siedzibą w Polsce,
  - osoba posiadająca stronę www, na której ma być zamieszczony Program Partnerski,
  - osoba posiadająca konto na stronie internetowej sklepu Ezosfera.pl.
 3. W celu aktywacji Programu Partnerskiego należy przesłać propozycję współpracy wraz z adresem strony www, na której będzie zamieszczony link do strony www.ezosfera.pl, na adres e-mail: partner@ezosfera.pl, w tytule: Program Partnerski.
 4. Organizator Programu Partnerskiego po weryfikacji strony internetowej i danych potencjalnego Partnera, przypisuje do konta Partnera kod referencyjny, który pozwala przypisać Klienta i ustalić prowizję dla Partnera.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przystąpienia do Programu Partnerskiego.
 6. Partner może zamieścić link do strony www.ezosfera.pl wraz ze swoim kodem referencyjnym tylko na stronie zatwierdzonej w tym celu przez Organizatora, zgodnie z punktem 4 i 5 Regulaminu Programu Partnerskiego.
 7. Organizator może wypisać Partnera z Programu Partnerskiego w przypadku:
  - zmiany charakteru strony Partnera,
  - naruszenia dobrego imienia Organizatora, w tym działalności prowadzonej przez niego,
  - naruszenia postanowień zawartych w Regulaminie.
 8. Każda ze stron może rozwiązać umowę partnerską w terminie 14. dni od zgłoszenia e-mailem. W tej sytuacji następuje rozliczenie środków posiadanych na koncie Partnera bez względu na ich wielkość.
 9. 5% prowizja od wartości zamówienia bez podatku VAT i kosztów wysyłki, jest naliczana automatycznie od każdego Klienta przysłanego przez Partnera po zrealizowaniu zamówienia i opłaceniu go przez Klienta.
 10. Partner posiada stały wgląd w statystyki Klientów (naliczonych i wypłaconych prowizji oraz ilości przypisanych Klientów) z poziomu swojego konta na stronie www.ezosfera.pl.
 11. Wypłata prowizji następuje na życzenie Partnera po przekroczeniu kwoty 70 zł. Wypłata nastąpi w terminie 14. dni od zgłoszenia, na rachunek bankowy Partnera, na podstawie dokumentu księgowego podpisanego przez Partnera. Kwota naliczonej prowizji w Programie Partnerskim jest kwotą brutto na dokumencie księgowym, który wystawia Partner.
 12. Rozliczenia i ustalenia pomiędzy Partnerem i Organizatorem objęte są tajemnica handlową.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Programu Partnerskiego w dowolnym czasie. Partner zostanie poinformowany o zmianach w terminie 21. dni od ich nastąpienia. W przypadku braku akceptacji zmian ze strony partnera, umowa wygasa w terminie 14. dni od zgłoszenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.
 15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zapraszamy do współpracy! :)