Regulamin sklepu Ezosfera.pl


Sklep Ezosfera.pl prowadzony jest przez firmę ISSA, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 175988, NIP: 9511094627, REGON: 010101348, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kulczyńskiego 7 lok 73.
 1. Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania sklepu Ezosfera.pl. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o opuszczenie Sklepu.
 2. Polityka zbierania, magazynowania oraz przetwarzania danych osobowych, przedstawiona jest w Polityce Prywatności. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu, jak również informacje zawarte w Pomocy, o ile nie pozostają w sprzeczności z jego treścią.
 3. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową Ezosfera.pl, w wyjątkowych sytuacjach poprzez e-mail wysyłany na adres sklep@ezosfera.pl.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Kupując w sklepie Ezosfera.pl udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 8. Czas dostarczenia zamówienia to czas realizacji zamówienia+czas dostawy.
 9. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia - "wysyłamy do ...". Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. najpóźniej po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. W przypadku błędnego adresu dostawy wpisanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia i nie poinformowaniu Sklepu przed wysyłką o jego zmianie koszt wysyłki i zwrotu pokrywa Klient. W przypadku ponownej wysyłki paczki z wyżej wymienionych powodów, koszt wysyłki pokrywa Klient. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy związany ze zdarzeniami losowymi i atmosferycznymi.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: sklep@ezosfera.pl lub na adres siedziby Biura Obsługi Klienta w Warszawie, kod 02-777, ul. Kulczyńskiego 7 lok.73. Klient zwraca towar na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Wszelkie należności wobec klienta zostaną przelane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania przez sklep Ezosfera.pl zwrotu zakupionego towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot kwoty nastąpi na kartę płatniczą w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez sklep Ezosfera.pl zwrotu towaru. Wszelkie należności wobec Klienta z innego tytułu niż wyżej wymieniony zostaną przelane na konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych.
 12. Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Reklamacje są rozpatrywane po jej pisemnym złożeniu drogą mailową lub na adres Biura Obsługi Klienta oraz po przesłaniu reklamowanego produktu do sklepu. Data dostawy reklamowanego produktu do sklepu jest traktowana jako data rozpoczęcia rozpatrywania reklamacji. W przypadku braku możliwości wymiany reklamowanego produktu Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony produkt. Wszelkie należności zostaną przelane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie należności wobec Klientów z innego tytułu niż wyżej wymieniony zostaną przelane na konto Klienta w przeciągu 14 dni roboczych.
 13. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość produktów. Zamówienia na produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.