Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Wikingowie- serial TV. Intencje do przepracowania.

Seria II odc. 2 telewizyjnego serialu zmotywował mnie do spisania intencji, oraz do ich oddania Bogu do kasacji. Film zawiera wiele scen przemocy, okrucieństwa ale też soczyste scenki rodzajowe m.in. rodzinne jak np. sposób wychowania dzieci przez żonę Ragnara. Manipuluje nimi tak, aby same stały się socjopatami.

1. Widzenia tego, że nasze kobiety noszą w łonach m.in. boskie i półboskie dzieci [bogów, bóstwa] przyczyniania się do tego i do takiego rozumienia ich ciąży
2. Brania sobie m.in. żony, kobiety jaka jest złą gospodynią domową jaka nie potrafi gotować, prać, sprzątać, ma 2 lewe ręce do prowadzenia gospodarstwa domowego i niechęć do wszelkiej trzeźwej pracy dla najwyższego dobra naszego, swojego, rodziny i bliźnich/ bycia taką kobietą, żoną...
3. Brania sobie m.in. żony, kobiety jaka nasze i cudze dzieci wychowuje na socjopatów, psychopatów, na jednostki nie przystosowane do społecznego życia, na dewiantów, zoofilów na istoty z marginesu społecznego , jaka koduje nam i im rozmaite obciążenia z bałwochwalstwem włącznie
4. Podgalania sobie i innym m.in. głowy, genitaliów min do wojen, z higieny
5. zdobienia min naszych i cudzych min. domów, miast, herbów, czapek, kurtek min czaszkami, kośćmi ich wizerunkami min zwierzęcymi, ludzkimi , wszelakimi podobiznami uzbrojenia, śmierci, bóstw śmierci ich atrybutów, akcesoriów
6. [jak pokazano na filmie] naszego całowania, lizania min proroków, świętych, guru, kapłanów, jasnowidzów min. w dłonie, lizania im doni
7. brania sobie kolejnej żony bo poprzednia jest m.in. niepłodna, niechętna, niezdrowa, lub już się ,,wyrodziła się”
8. spoufalania się a w tym seksualnego m.in. ze służącymi, i osobami niższej/ wyższej rangi, znaczenia
9. znajdowania sobie i innym celu w życiu m.in. w zabijaniu, socjopatii, chorowaniu na raka, bogowaniu, bałwochwalstwie odpowiednio w mesjanizmie, kapłaństwie celibacie w przyjmowaniu i dawania radości, miłości
10. nie wahania się m.in. w zabijaniu, socjopatii, mordowaniu i odpowiednio w miłosierdziu, miłości, przebaczeniu
11. przedstawiania naszych żon, dzieci, znajomych rozmaitym królom, władcom,bogom itp. goszczenia w/w siebie
12. posiadania żony, matki, córki amazonki, walecznej kobiety, promowania takich postaw i uwarunkowań
13. posiadania żony, matki, córki/ męża, ojca, syna jakie za ojców/ za matki, za dzieci i krewniaków mają królów, bogów, cesarzy kapłanów
14. posiadania w rodzinie znajomych jacy na nas donoszą min wrogom, władcom oraz Bogu i bóstwom wszelakim
15. posiadania odporności na zimno takie aby pływać min łodziami wikingów, Eskimosów w zimniej lodowatej pogodzie, wodzie
16. niszczenia, naprawiania min żagli, sterów w naszych i cudzych łodziach i posiadania zniszczonych ….
17. dobijania i odbijania od skał przybrzeżnych, klifów, wodospadów, piargów, wysokich nabrzeży itp.
18. zgadzania się na obecnych -przyszłych naszych mężów/ żony, dzieci m.in. dla celów wyższych, dla samej Duszy, z woli Boga, bóstw, przez wyrocznie
19. posiadania żony-męża jaka chce rządzić nami, moją D, bóstwami, bogiem
20. wychodzenie na powitanie/ m.in. na nasz i cudzy brzeg rzeki morza, jeziora z bronią w ręce, z armią, z procesjami, z bóstwami z radością z nienawiścią
21. rozbijania, rozkładania , niszczenia, zwijania min. naszych naszych i cudzych obozowisk min cywilnych, wojskowych, i np. cygańskich a w tym karawan kupieckich na naszych i obcym, wrogim i przyjaznym terenie
22. brania, zdobywania, żywienia, niszczenia min naszych i cudzych kobiet, dzieci min na wyprawy min cywilnych, wojskowych, i np. cygańskich a w tym karawan kupieckich na naszych i obcym, wrogim i przyjaznym terenie
23. naszego min walczenia, zabijania, umierania aby min rozmaite bóstwa śmierci, bogowie przyjmowali, zapraszali nas do min swoich rajów, niebios, piekieł, np. do Walhalli, do Olimpu
24. spotykania, poniżania, powiększania, zwalczania, honorowania pomagania, wspierania, odpowiednio zwalczania innych bogów śmierci, bogów wojny, płodności i nie tylko ich
25. zapewniania dobrej i złej przyszłości dzieciom, rodzinom innych mężczyzn kobiet, nie naszym dzieciom min tych jakie wychowujemy, na które mamy wpływ
26. pozostawiania min naszych i cudzych kobiet, dzieci, rodziców i nie tylko ich min na pastwę zimna, głodu chorób kiedy my podróżujemy poza domem , walczymy, bawimy się świetnie
27. m.in. bicia, gwałcenia, katowania, zabijania min. naszych żon i powodowanie ze nasze żony są …. min
28. bycia kapłanami niszczonymi, napadanymi, okradanymi, zabijanymi min w świątyniach bezbożnych, bałwochwalczych i tych świątyniach jakie służą Bogu, bóstwom
29. krzyżowania, karania, niszczenia, nagradzania min. apostatów, innowierców, przechrztów i nie tylko ich
30. nauczania przeciwko bogom fałszywym , przeciwko bóstwom, prowadzenia walki z nimi
31. zwalczania tych co zabawiają się w świątyniach i profanują je, co głośno mówią w świątyniach, co nie szanują naszego bóstwa
32. bycia kapłanami z wszelkich powodów obdzieranymi z szat
33. bycia starcami, dziećmi nad którymi inni się znęcają, pamiętania tego promowania
34. urządzania spotkań, imprez w łaźni saunie na trzeźwo i nieprzytomnie
35. zachęcania naszych i cudzych synów, córek, rodzin m.in. do wojen, zabijania, mordowania,/ bycia zachęcanymi ….
36. zaprawiania, wprowadzania m.in. naszych i cudzych synów, i córki, żony, mężów do wojen, zabijania, mordowania, bycia zachęcanymi ….
37. ochraniania, wspierania, niszczenia, blokowania, kodowania m.in. naszych i cudzych synów, i córki, żony, mężów do wojen, zabijania, mordowania, bycia zachęcanymi
38. widzenia jak bóstwo, matki boskie, bogowie, Bóg wyciągają do nas swoje ręce, pomocne, wrogie
39. bycia pierwszymi, odpowiednio ostatnimi, poślednimi jakim dają i otrzymują komunię z bóstwami, boginiami, odpowiednio z Bogiem na wszelakich mszach
40. postrzegania tego samego kapłana jaki karmicznie czcił całkiem inne bóstwa niż obecnie czci
41. szukania sobie żon i kobiet wojowniczek, łuczniczek, tarczowniczek
42. posiadania żon/mężów/ rodziców jacy opowiadają celowo/ niecelowo naszym dzieciom, nam szkodliwe bałwochwalcze/dewiacyjne/ straszne bajki, opowieści mity
43. polecania innym oby oddali się śmierci-bogom, bóstwom niczym kobiecie w seksie , aby wzięli w ramiona….
44. palenia cudzych-naszych spichlerzy, zasobów jedzenia, ksiąg, łodzi, ubrań
45. zapominania przybyć m.in. na mszę, nabożeństwa, inicjacje, do świątyni

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda:

Polecamy następujące produkty:

Widzieć bez okularów
Marilyn B. Rosanes-Berrett
Hipnoza i autohipnoza
William W. Hewitt