Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Święte gaje, składanie ofiar. Intencje.

Oglądając filmy powstałe na komiksach Marvela, doszedłem do wniosku, że skandynawscy bogowie z Asgardu to są na ogół całkiem fajne i miłe chłopaki. Jak to pokazuje zamieszczona obok ilustracja.
Osobnicy uczynni dla siebie i ludzi. Chętnie też niosący prawość i miłość pośród śmiertelników. Jedynym wrzodem pośród moralnej, strojnej w pelerynki braci, był lecz pochodzący z Lodowych gigantów Loki. Filmy komiksowe o bogach Asgardu przedstawiają ciągłą walkę prawych bogów z owym Lokim, mieszającym im planach i w boskich działaniach.
Całkowicie odmienne informacje podają kroniki historyczne spisane przez żywych ludzi, na temat tego jak wyglądał kult bogów m.in. w Świętych Gajach Skandynawii i nie tylko tam.
Zachęcam osoby wykonujące jakiekolwiek ofiary, do obejrzenia bodaj 4-go odcinka z drugiej serii ,,Wikingów”, opowiadającego o ich wizycie w popularnym Świętym Gaju w Upsali.
,,Bogom służyli przeznaczeni im kapłani, a gdy groziła plaga lub nieurodzaj, składali ofiary Thorowi, zaś gdy miała być wojna – Odynowi, wreszcie przy zawieraniu małżeństw – Frejowi.”Link
-Podobne Św. Gaje znajdowały się też w Polsce, na Litwie. Nigdy nie kojarzyłem ich, z braku informacji, z tym co pokazano w ,,Wikingach”.
Ilustracja poniżej pochodzi z tego właśnie odcinka.
-Pokrewny temat dotyczący składania ofiar nie tylko ze zwierząt w art. pt. ,,Korrida -karma żywego boga. Obciążenia Duszy”.Link
Poniżej publikuję kilka tematycznych intencji.

1. Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. na trzeźwo i przytomnie, i odpowiednio w upojeniu narkotyczno-alkoholowym, w hipnozach, transach m.in. [-nie] budowania, tworzenia[-nie], urządzania[-nie], dla siebie [-nie]i innych[-nie] m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu min. Świętych Gajów,[-nie] miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach, oraz niszczenia[-nie], zwalczania[-nie] ich z wszelkich powodów oraz naszego doświadczania[-nie] tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami[-nie], pokutami, nagrodami[-nie], nagrodami[-nie].
2. 2. Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. na trzeźwo i przytomnie, i odpowiednio w upojeniu narkotyczno-alkoholowym, w hipnozach, transach m.in. bycia kapłanami, ofiarnikami, ofiarodawcami, duchownymi składającymi m.in. rozmaite, wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu ofiary dla Boga, dla bogów i bóstw z rozmaitych płynów, materiałów, zwierząt, ludzi i nie tylko z nich z wszelkich powodów, dla siebie [-nie]i innych[-nie] m. in na terenach wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu min. Świętych Gajów,[-nie] miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach, oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
3. Naszego i cudzego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. na trzeźwo i przytomnie, i odpowiednio w upojeniu narkotyczno-alkoholowym, w hipnozach, transach m.in. doświadczania i dawania zadośćuczynienia za m.in nasze i cudze wizyty i działalność kultową wykonywania i doswiadczaną na ternach m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu Świętych Gajów, miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach z wszelkich powodów oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
4. Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn prowadzenia ze sobą rozmaitych podarunków a w tym zwierząt, a także znajomych, towarzyszy, niewolników, rodziny, dzieci, kobiet, mężczyzn i nie tylko ich a także siebie i bycia prowadzonymi do m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu Świętych Gajów, miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach, czynienia tego na trzeźwo, przytomnie, w hipnozach, transach w nieprzytomności z wszelkich powodów oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
5. Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn odprawiania wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu min. wszelkich kultów, obrzędów, rytuałów, liturgii, ofiarowań, związanych m.in. nie tylko z krwią, z piciem krwi i piciem czegokolwiek, z przelewaniem krwi m.in. bóstw, synów boga, i innych ofiar czynienia tego i doświadczania m.in. na trzeźwo i przytomnie, i odpowiednio w upojeniu narkotyczno-alkoholowym, w hipnozach, transach m.in.oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
6. Naszego i cudzego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. na trzeźwo i przytomnie, i odpowiednio w upojeniu narkotyczno-alkoholowym, w hipnozach, transach m.in. czerpania zysków a także strat fizycznych i duchowych oraz powodowania że inni tego doświadczają w związku z naszym i cudzym pobytami, działaniami w związku z odprawianiem wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu min. wszelkich kultów, obrzędów, rytuałów, liturgii, ofiarowań, na terenie min. Świętych Gajów,[-nie] miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach z wszelkich powodów oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
7. naszego wyglądania, działania, właściwie, nie właściwie [ a w tym dziwacznie] z tym wszystkim, oraz naszego i cudzego doświadczania m.in. cierpień, tragedii przez to wszystko co m.in. jawnie, skrycie, z własnej, cudzej woli, kupiliśmy bądź doświadczamy, widzimy, myślimy, doświadczyliśmy i inni doświadczają w związku z naszym i cudzym pobytami, działaniami w związku z odprawianiem wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, poziomu min. wszelkich kultów, obrzędów, rytuałów, liturgii, ofiarowań, na terenie min. Świętych Gajów,[-nie] miejsc kultu, piramid, świątyń, ubojni, rzeźni o podobnym[-nie], odmiennym charakterze, zadaniach z wszelkich powodów oraz naszego doświadczania tego skutków łącznie z poczuciem winy i wszelkimi karami, pokutami, nagrodami.
Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice ” Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. ” Link

Słowo (—nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np.—bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
—bycia bałwochwalcami, —nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia – nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, —nie bycia prostytutką—ależ skąd nigdy w życiu, to przecież są nie moje wzorce
—To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: