Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Moc Anioła. Modlitwa

Zamieszczam tu krótki fragment mojego dekretu afirmacyjnego. Tekst tej modlitwy odwołujący się do Boga i wewnętrznych mocy , otwiera skrzydła inkarnowanym na ziemi Aniołom jakie kiedyś zeszły na plan materialny.
Rozpostarcia skrzydeł nie można nie zauważyć. Nie można też tego porównać z czymś innym. Zjawisko jest prawie fizyczne, materialne. Mocne skrzydła po prostu są. Nie jest to wizualizacja ani wyobrażenie. Odczucia pojawiają się odmienne u różnych osób. Jedni czują całe skrzydła, inni ich część wyrastającą z korpusu.

Jestem wdzięczny Tobie Boże za to, że otworzyłeś moje własne serce na wyrażenie całej znanej Tobie prawdy o mnie Aniele bożego światła. Jestem człowiekiem zrodzonym z ojca i z matki i to jest w porządku.
Jestem istotą światła i to jest w porządku.
Jestem Aniołem, anielską istotą Miłości i Światła i to jest w porządku..
Przyjąłem i zaakceptowałem to, że jestem Aniołem Światłości, Aniołem Miłości, Aniołem zdrowia, Aniołem radości, Aniołem dostatku i bogactwa materialnego. Jestem wolny od buntowania się przeciwko Miłości przeciwko Światłości, przeciwko zdrowiu, radości, dostatkowi i bogactwom materialnym.
Akceptuję to, że jako istota anielska jestem teraz również człowiekiem wyrażającym Miłość i Światłość tutaj w świecie przejawionym, tu w materii.
Akceptuję to, że jako anielska istota Miłości jestem wolny od odpowiedzialności za innych za to wszystko co i jak robią inni, jak żyją inni.
Dziękuję Miłości za to, że mogę całą moją anielską moc Miłości lekko i łatwo, bezpiecznie wyrażać za ziemi i w światłości. Dziękuję Miłości za to, że mogę bez napięć, bez przeszkód, bez emocji wyrażać siebie jako istota Anielska a także jako człowiek. Dziękuję Miłości za to, że mogę wyrażać bez napięć, bez przeszkód, bez emocji wszystkie moje anielskie talenty, anielskie moce, ludzkie i anielskie energie, ludzkie i anielskie umiejętności.
Akceptuję to, że jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła a zatem chętnie, łatwo i bezpiecznie z pełną aktywnością przejawiam moją własną anielskość, moje naturalne wibracje Anioła Miłości, moje człowieczeństwo. Jestem wolny od intencji, nawyków i potrzeb ukrywania tego, że jestem człowiekiem i również Aniołem Miłości i Światła. Zawsze i wszędzie działam twórczo i aktywnie jako człowiek i jako Anioł Miłości i Anioł Światła. Jestem niewinny i bezpieczny pokazując się jako aktywny, twórczy, niewinny, bezpieczny człowiek, jako Anioł Miłości i Anioł Światła. Wszyscy zyskują kiedy ja przejawiam moje człowieczeństwo, moją naturę Anioła Miłości i moc wewnętrznego Światła. Zawsze doświadczam korzyści i wymiernych zysków z tego, że przejawiam się jako Anioł Miłości i Anioł Światła.
Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od wyobrażeń i od urojeń na temat Aniołów i innych istot Światła. Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od wyobrażeń i od urojeń na temat mojego człowieczeństwa. Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od wyobrażeń urojeń na temat moich mocy Anioła, na temat energii Anioła, jakim byłem jakim przecież zawsze jestem. Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od intencji, nawyków i misji dorównywania innym Aniołom i innym istotom Światła.
Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od intencji, nawyków i misji walczenia z innymi Aniołami, od intencji, nawyków i potrzeb niszczenia innych istot Światła oraz samej Miłości.
Moją własną anielskość lubię zawsze i wszędzie przejawiać z całą mocą, w całej pełni i radości istnienia. Lubię przejawiać się jako Anioł Miłości i Anioł Światła. Lubię być Aniołem Miłości i Aniołem Światła. Moja Miłość człowiecza, moja Miłość Anioła jest naturalna, czysta, jest niewinna i bezpieczna. Kocham siebie za to, że jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła oraz za to, że jestem człowiekiem. Przebaczyłem wszystko wszystkim którzy uwierzyli w to, że są aniołami ciemności, aniołami śmierci. Zawsze jestem całkowicie świadomy mojej anielskiej, mojej boskiej i mojej ludzkiej natury.
Żyję w Miłości, a więc mam w pełni aktywną pamięć anioła i wiedzę o tym kim jestem i co dobrego mogę wnosić do świata. Moja anielska dusza i moja moc Anioła zawsze są ugruntowane w Miłości i z Miłości czerpią swoje energie.
Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od emocjonowania się i przejmowania się tym, że ja… wcieliłem się kiedyś w ciało fizyczne dla doświadczania materii oraz seksu. Dziękuję Tobie Miłości za to, że posługujesz się mną dla najwyższego dobra mojego i innych. Dziękuję Tobie Miłości, że posługujesz się moją anielską mocą, moją anielską Miłością, moimi anielskimi wibracjami, moim człowieczeństwem dla najwyższego dobra mojego i innych.
Akceptuję to, że moja anielska osobowość i moja anielska energia tak łatwo i w sposób doskonały harmonizują ze wszystkimi innymi Aniołami, ze wszystkimi innymi otwartymi na to istotami. Akceptuję i wychwalam Miłość jako człowiek i jako anielska istota Światła. Całkowita i pełna aktywność moich anielskich i ludzkich możliwości i talentów korzystnie i niewinnie wpływa na mnie, na inne istoty, na cały wszechświat.
Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od wiary w to, że można kogoś inicjować w bycie Aniołem, w przejawianie się w świetle, w doświadczanie Miłości i Światła. Dziękuję Tobie Miłości za to, że uwolniłaś mnie od skutków tego, że przyjmowałem rozmaite inicjacje aby stać się Aniołem, istotą Miłości i Światła.
Akceptuję to, że moja własna moc Anioła Miłości, że moje własne światło Anioła Miłości mam trwale wpisane w moje serce, w moją duszę, w mój własny umysł, w każdą komóreczkę mojego własnego organizmu. Jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła, jestem też istotą materialną człowiekiem a przez to moje życie moje istnienie zawsze i wszędzie jest doskonałe, bezpieczne, niewinne. Akceptuję to, że Aniołem Miłości i Aniołem Światła jestem tu i teraz, zawsze i wszędzie. Akceptuję i rozumiem to, że kreatywność Anioła Miłości i Anioła Światła zawsze i wszędzie wspiera Miłość. Jestem zatem wolny od wszelkich ograniczeń co do pozytywnej jakości moich dokonań i pozytywnych rezultatów mojej działalności.
Przebaczyłem wszystko wszystkim Aniołom Miłości i wszystkim istotom światła które doświadczają pomieszania i życiowego zamętu. Przebaczyłem wszystko wszystkim Aniołom Miłości i wszystkim istotom światła które doświadczając pomieszania składały mi rozmaite obietnice, a potem ich nie dotrzymywały.
Jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła, jestem człowiekiem żyjącym w szczęśliwej wspólnocie podobnych mi szczęśliwych, radosnych, bezpiecznych i trzeźwych istot. Jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła, jestem człowiekiem wolnym od osamotnienia, wolnym od wewnętrznej pustki, od zgłębiania nicości. Jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła, jestem człowiekiem wolnym od intencji, nawyków i potrzeb dot zmieniania świata, zmieniania innych istot. Jestem Aniołem Miłości i Aniołem Światła, jestem człowiekiem wolnym od pożądania władzy, od pożądania emocji i życiowych napięć...

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: