Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Współautorzy: Dorota Kielan

Czakry podziemne. Cz. I

Przedstawiamy procedurę duchowego uzdrawiania którą przeszliśmy oboje, równocześnie.
Nie było nam dane przepracowanie całości tekstu w ciągu jednego dnia. Realizacja trwała wiele miesięcy. Wydaje się, że przerobienie czakr podziemnych, nadziemnych, czakr ciała fizycznego oraz ciał aurycznych nie jest możliwe w ciągu 1 dnia. Jest to zresztą męczące i silnie energetyzujące. Nasze Dusze kilkakrotnie buntowały się przed wcieleniem w życie, tego wszystkiego co nadchodziło z GÓRY. Blokowały energię kierowaną do Boga. Nie czuły się też godne, przyjęcia pozytywnych skutków modlitwy. Możesz się z tym spotkać w trakcie własnej pracy. Tekst wymaga ciągłego skupienia, wymaga zrozumienia tego co się czyta. Tekst wymaga również bacznej obserwacji tego jak ciało i Dusza przyjmują rezultaty. Niektóre doświadczysz natychmiast inne dopiero po pewnym czasie.
Przedstawiamy tu jedynie pewien schemat działania z którym należy pracować już na własną rękę.

Oczyszczenie czakramów podziemnych zacząć należy od czakramu 9 znajdującego się najniżej ze wszystkich.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego kanałach energetycznych. Proszę o pełną sterylną czystość i świetlistość tego mojego własnego 9 czakramu podziemnego.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi myślokształtami, że wszystkimi energiami moimi i wszechświata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kanałami energetycznymi, ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na ten mój 9 czakram podziemny, jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, od wszystkich pasożytów, drobnoustrojów.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań, od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 9 czakramu podziemnego, od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.

I tak oto mamy przykładową modlitwę do oczyszczenie 9 czakramu podziemnego. To samo należy powtórzyć dla wszystkich po kolei wyższych czakramów podziemnych w liczbie od nr 8 do nr 1 czakry podziemnej. Po każdej czakrze należy oczyszczać wyżej leżący fragment kanału czakrowego. Procedurę możemy zakończyć dopiero na 1 czakrze naszego ciała fizycznego. Czyli cały jednorazowy proces modlitwy powinien objąć 10 czakramów. Każdą czakrę poddajemy Bogu osobno.

Pomiędzy czakrami i przez nie wszystkie przebiega kanał od 9-ej podziemnej, poprzez główne czakry ciała fizycznego aż do 5-ej czakry znajdującej się nad głową. Kanał nazwijmy czakrowym. Mylnie określa się go niekiedy kanałem serca. Kanał ten należy poddać Bogu w podobny sposób jak czakry etapami. Każdą część kanału znajdującą się pomiędzy poszczególnymi czakrami osobno.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego kanału czakrowego znajdującego pomiędzy moją 9- 8 czakrą podziemną na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego połączeniach energetycznych.

Pomiędzy czakrami, na kanale czakrowym a także w samych czakrach mogą znajdować się wszelakie myślokształty; naczynia, strażnicy, energetyczni i ludzcy, stroje i ich fragmenty, ważne kiedyś dla poprzednich osobowości przedmioty itp. Ja miałem w jednej z tych czakr fantazyjny ocean z waleniami i rybkami. Mogą pojawić się rozmaite błony i inne różności. Na zasadzie skojarzeń, nawet kopalnia w której kiedyś istota była zaangażowana, wyobrażenia o piekle itp

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda:

Polecamy następujące produkty:

Intuicja
Penney Peirce
Niebiańska przepowiednia
James Redfield