Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Egzorcyzm Modlitwa uwalniająca.

Proszę otwórz Boże moje serce, duszę, całą moją istotę na trwałą wolność, na przejawianie wolności i niezależności od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Powierzyłem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie opętujące istoty i proszę na trwałe zabierz je wszystkie ode mnie i od mojej duszy. Proszę Boże prowadź mnie drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś łaską, nie zaś tych, którzy są opętani i uzależnieni od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże, wszystkie moje intencje, nawyki, potrzeby dotyczące trzymania przy sobie i przy mojej duszy istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, nieprzytomność mojej duszy i jej awatarów powodującą uzależnienia od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moich gruczołach dokrewnych, w moich czakramach i ciałach aurycznych, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże, moją niewiedzę i wszystkie nieznane mi przyczyny powodujące moje uzależnienie od istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moim sercu, nerkach, grasicy, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie kotwice, chipy, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych od których ja byłem uzależniony a które przecież Ty Boże powołałeś do życia.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie moje intencje, nawyki, potrzeby dot zajmowania się duchami, demonami, klątwami, urokami oraz istotami astralnymi. Oddałem Tobie, Boże, wszystkie moje misje, transy, zobowiązania dotyczące trzymania przy sobie i przy mojej duszy istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Proszę Boże wchłoń w siebie, zneutralizuj i dokonaj kasacji wszystkich negatywnych wibracji i połączeń jakimi docierały do mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie zależności moje oraz mojej duszyczki od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, schizofreniczne nastawienia moje oraz mojej duszyczki które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moim układzie nerwowym, w półkolach mojego mózgu i móżdżku, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, moją nieprzytomność narkotyczną, alkoholową i decyzyjną wynikającą z uzależnień od istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, całe zbuntowanie moje oraz mojej duszyczki powodujące uzależnienie się od istot astralnych, od duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie moje wyobrażenia, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, całe zbuntowanie moje oraz mojej duszyczki powodujące uzależnienie się od astralnych węży i od innych pasożytów.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: