Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Prysznice Reiki oraz im podobne. Modlitwa

Ja …......... proszę Boże dawco życia otwórz teraz moje serce, moją duszę na doskonały i trwały kontakt z Tobą.
W imieniu ludzkości pokornie proszę Boże stwórczej siły, abyś dokonał teraz całkowitej kasacji wszystkich pryszniców Reiki i tych pochodzących z podobnych systemów inicjacyjnych, zainstalowanych w przestrzeniach mieszkań, domów, zakładów pracy, miast, państw oraz planety Ziemi. W imieniu ludzkości proszę o pełną kasację wszelkich nici Aka zasilających te systemy. W imieniu ludzkości proszę o oczyszczenie uwolnionych przestrzeni od destrukcyjnych skutków ich działalności i wibracji. W imieniu ludzkości proszę Boże o całkowitą ochronę tych przestrzeni, ludzi i ich Dusz przed wszelkimi wpływami, wszelkich adeptów i mistrzów oraz twórców i władców wszystkich inicjacyjnych systemów, grup, stowarzyszeń. W imieniu ludzkości Boże stwórczych sił Miłości, proszę przejmij na Siebie wszystkie negatywne dla nas skutki oraz uwikłania powstałe po działalności pryszniców Reiki i wszystkich pryszniców pochodzących z podobnych inicjacyjnych systemów, grup, stowarzyszeń.
W imieniu ludzkości, proszę Boże stwórczych sił Miłości, abyś pozbawił wszelkiej mocy, energii wszystkie potencjalne nowe prysznice Reiki i prysznice pochodzące z podobnych systemów, które mogłyby być zainstalowane w przyszłości poprzez nieświadomych konsekwencji lub niezadowolonych z swojego życia ludzi i ich Dusz. Boże, wytłumacz proszę mnie samemu, im wszystkim oraz naszym nieśmiertelnym Duszom jakie jest prawdziwe działanie owych systemów oraz intencje ich władców, twórców na nas ludzi, nasze Dusze, nasze energie i planetę Ziemia. W imieniu ludzkości proszę Boże stwórczych sił Miłości o trwałe zamknięcie tuneli energetycznych, jakie powstały po odpaleniu symboli Reiki użytych do instalacji pryszniców i złożonych zabiegów. Boże wszystkich serc, proszę odeślij z powrotem wszystkie istoty, które poprzez te tunele wdarły się do naszego świata, weszły w energetykę planety Ziemia, w nasze światy mentalne, astralne przyczynowe oraz im podobne. W imieniu ludzkości, proszę Boże stwórczych sił Miłości, zakończ całkowicie wszelką komunikację poprzez te tunele z obcymi cywilizacjami energetycznymi i materialnymi. W imieniu ludzkości, proszę Boże stwórczych sił Miłości o pełną ochronę dla ludzi, Dusz i planety Ziemia przed nimi wszystkimi, ich krecią, szkodliwą działalnością w naszym świecie i przed matactwami wokół naszych istot, serc oraz dusz.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: