Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

160 intencji dotyczących Boga Dawcy Życia/ Stwórcy/ Światłości/ Sił Stwórczych Miłości

Polecam uważne obejrzenie wszystkich części, łącznie z wymienionymi u dołu strony, nawet kilka razy odnośnie tej techniki albowiem za pierwszym razem mogą umknąć cenne informacje.
3 filmy pt: “Intencje oczyszczane w pokłonie. Pytania i odpowiedzi” cz. 1-3. http://www.youtube.com/watch?v=hJ6_W8pxiOM&feature=plcp

UWAGI:
Gdziekolwiek w wykazie zobaczymy słowo ‘swoje’, ‘siebie’; należy pamiętać, że w trakcie pokłonu należy zamienić na liczbę mnogą by uwzględnić DUSZĘ.
Mówimy Ja i moja dusza, lub -my.
Oczywiście każde zdanie osobno poprzedzamy wstępem z informacją że nie chcemy już danych wzorców obciążeń.

Przykład rozbudowanej kasacji INP w pokłonie dla przypomnienia:
Trzeba to zawsze robić przytomnie wypowiadając każde słowo. Ale ktoś kto pracował z intencjami nie powinien narzekać na SKUTKI jakie się pojawią po skorzystaniu z tej rozbudowanej formuły.
Mimo to, że został podany poniżej schemat to zachęcam do dodawania własnych elementów (spójnych, gramatycznych, logicznych i rozumianych w trakcie wypowiedzi zdań) do pokłonów a także do dokładnego omawiania problematyki.
Od tego zależy czas oczekiwania na rezultaty w materii.

Wersja bardzo rozbudowana, ale wydaje się przynosić najwięcej korzyści.
Boże dawco życia, wspólnie z moją Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz wszystkie moje oraz mojej Duszy intencje, nawyki i potrzeby, transy, misje, ślubowania, hipnozy, kodowania, umowy, przyrzeczenia, przysięgi, inicjacje, oraz wszystkie moje i mojej Duszy konsekwencje ich łamania, oraz wszystkie narzucone na nas sieci, podpięcia, negatywne schematy karmiczne, myślowe, emocjonalne, wszystkie liczby, figury, myślokształty płaskie i przestrzenne, wszystkie szkodliwe wzorce i szkodliwe wibracje, wszystkie nasze z duszą niespełnienia, utożsamienia, wszystkie sieci iluzji, pokuszenia i ich negatywne skutki oraz wszelkie inne obciążenia jakie ja i moja Dusza nie pamiętamy, dotyczące naszego…..

Nagranie jest wstępem do Intencji w pokłonie, Można je każdorazowo odtworzyć ale powtarzać ze zrozumieniem
http://chomikuj.pl/modlitwy/Modlitwy/Wspc3b3lnie+z+mojc485+Duszc485.doc,2045395216.mp3

Inny przykład kasacji intencji:
Prośba o otwarcie serca i ochronę boską

Boże dawco życia, wspólnie z moją własną Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz całkowicie, wszystkie moje oraz mojej Duszy intencje, nawyki i potrzeby, transy, misje, ślubowania, wszystkie nasze hipnozy, kodowania, umowy, przyrzeczenia, przysięgi, inicjacje, oraz wszystkie moje i mojej Duszy konsekwencje ich łamania, oraz wszystkie narzucone na nas sieci, podpięcia, negatywne schematy karmiczne, myślowe, emocjonalne, wszystkie płaskie i przestrzenne liczby, figury, myślokształty, narzucone i wkodowane iluzje, wszystkie nieprzytomności, wszystkie szkodliwe wzorce i wibracje, wszystkie moje i mojej Duszy niespełnienia, utożsamienia, wszystkie pokuszenia i ich negatywne skutki oraz wszelkie inne obciążenia, które ja i moja Dusza nie pamiętamy, dotyczące {nazwa intencji}

Boże dawco życia, wspólnie z moją własną Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz wszystkie znane i nieznane mi i mojej Duszy przyczyny i powody jakie w okresie międzywcieleniowym mojej Duszy oraz w inkarnacjach mojej Duszy spowodowały powstanie intencji {nazwa intencji}

Miłością Twoją Boże Dawco Życia proszę Ciebie teraz wspólnie z moją Duszą o odwrócenie wszystkich negatywnych skutków, całej złej karmicznej naszej przeszłości, złych energii jakie niegdyś powstały w wyniku intencji {nazwa intencji}

Niektóre Intencje należy oczyścić np. nr. 91. ,,dotyczące naszego traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu.” Ale również trzeba ten sam temat dać do rozkodowania w kwestii uwolnienia od oporów, kodowań intencji UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH -traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu.

Intencje dotyczące Boga Dawcy Życia/ Stwórcy/ Światłości/ Sił Stwórczych Miłości. Dusze pytają się niekiedy o jakiego Boga chodzi. Pilnujmy aby zawsze to było jednoznaczne.
1. naszego dążenia do doskonałości do Boga Dawcy Życia
2. naszego doświadczania nirwany
3. naszego zbliżania się do Boga Dawcy Życia
4. naszego zbawienia przez cierpienie, nieszczęścia biedę i nędzę
5. naszego oświadczania i urzeczywistniania Boga Dawcy Życia
6. naszego pozostawania w harmonii z Bogiem i jego planem dla mnie, z jego energiami
7. naszego bycia ascetami, wyrzekania się ciała, pieniędzy, bogactw majątku dostatku
8. naszego bycia awatarami, rozmaitych żywych bogów, szatana, demonów, różnych świętych, przyjmowania na nas ich cech, wzorców, ich intencji
9. naszego przyjmowania boskiej opieki i boskiej ochrony
10. naszego bycia oddzielonym od Boga Dawcy życia i istot
11. naszego oddzielenia się od Boga Dawcy Życia i istot
12. Bycia opuszczonym przez Boga i ludzi, opuszczenia Boga i istot
13. Zbliżania się do Boga i zbawienia przez cierpienie i ból
14. Przejawiania, doświadczania doskonałości bożej
15. naszego doświadczania kary bożej, każącego Boga Dawcy Życia
16. naszego doświadczania mądrości bożej pochodzącej od Boga Dawcy Życia
17. naszego doświadczania nieograniczonej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia i Światłości ze mną i moją Duszą
18. naszego hamowania i powstrzymywania rozwoju duchowego naszego i innych istot
19. naszego jasnosłyszenia oraz jasnowidzenia Boga Dawcy Życia
20. naszego bycia kapłanami, arcykapłanami, pełnienia posług kapłańskich w obu płciach
21. naszych kontaktów z Bogiem Dawcą Życia
22. naszego korzystania z podpowiedzi i inspiracji pochodzących od Boga Dawcy Życia
23. naszego bycia katolikami, chrześcijanami, buddystami
24. naszego bycia wyznawcami religii…..
25. naszego tworzenia religii
26. naszego tępienia religii zwanej…...
27. naszego korzystania z łaski Boga Dawcy życia i innych istot
28. naszego bycia łaskawymi dla nas, dla Boga Dawcy Życia i innych istot
29. naszego korzystania, używania, korzystania z mocy otrzymanych od Boga Dawcy Życia
30. naszego modlenia się, medytowania, oczyszczania nas przy pomocy Boga Dawcy Życia
31. naszego rozwoju duchowego i odczuwanej satysfakcji z naszego własnego rozwoju duchowego przy pomocy Boga Dawcy Życia
32. naszego modlenia się, medytowania, zwracania się do Boga Twórczej siły Miłości
33. naszego nie przyjmowania pieniędzy, majątku i bogactwa od Boga Dawcy Życia i wszelkich istot
34. naszego zamykania się na przyjmowanie pieniędzy, majątku i bogactwa
35. nie realizowania, nie wypełniania planu jaki Bóg Dawca Życia ma dla nas
36. naszej nienawiści do Boga Dawcy Życia, do żywych bogów i wszelkich innych istot
37. naszego oddzielenia się od Boga Dawcy Życia i wszelkich istot
38. naszego poddawania się woli Boga Dawcy Życia
39. naszej pogardy dla Boga Dawcy Życia
40. naszego przyjmowania pomocy Boga Dawcy Życia
41. naszego przyjmowania pomocy od opiekunów duchowych
42. naszego posiadania się od orszaku astralnego
43. naszego uwolnienia się od orszaku astralnego
44. naszego poszukiwania Boga Dawcy Życia w nas i innych
45. naszego bycia prowadzonymi i kierowanymi przez Boga Dawcy Życia
46. naszego przybliżania Boga Dawcy Życia innym
47. naszego dążenia do rozwoju duchowego, do Boga Dawcy Życia przez cierpienie i ból
48. naszego zachęcania i nakłaniania innych do rozwoju duchowego
49. naszego słuchania i realizowania woli Boga Dawcy Życia
50. naszego służenia ludziom i Bogu Dawcy Życia
51. naszego uzdrowienia nas przez Boga Dawcę Życia
52. naszego urzeczywistnianie Boga Dawcy Życia
53. naszego urzeczywistniania Boga Dawcy Życia w cudownie zdrowym naszym ciele
54. naszej walki, walczenia, rywalizowania z Bogiem Dawcą Życia
55. naszego realizowania własnej drogi oświecenia
56. naszego realizowania własnej i cudzej drogi oświecenia
57. naszego przejawiania Woli Boga Dawcy Życia
58. naszych wyobrażeń i myśli o Bogu Dawcy Życia
59. naszego wyrażania nami Boskiej istoty
60. naszego wyrzekania się Boga Dawcy Życia
61. naszego wyrzekania się boskości
62. naszego wzorowania się na innych Istotach niż Bóg Dawca Życia, zachłanności na ich wiedzę, wibracje, energię na cudze osiągnięcia i sukcesy
63. naszego zaufania i ufności do Boga Dawcy Życia, do nas i innych istot
64. naszej osobistej relacji z Bogiem Dawcą Życia
65. naszego życia w oczekiwaniu na pomoc Boga Dawcy Życia i innych istot oraz na zmiany w naszym życiu
66. naszego bycia żywym bogiem
67. naszego posiadania demonów tworzenia demonów
68. naszego uwolnienia się od demonów
69. naszego walczenia z Bogiem Dawcą Życia i innymi istotami, także z żywymi bogami
70. naszego bycia żywym bogiem, bogiem bogów
71. naszego bycia matkami żywych bogów, assurów
72. naszej chęci posiadania do i utrzymywani armii, wyznawców, kapłanów, kochanków
73. naszej chęci zawładnięcia wszelkimi bogami
74. naszej chęci bycia Bogiem Dawcą Życia
75. naszego posiadania boskich broni, atrybutów
76. naszego przejawiania światła Boga Dawcy życia we własnych energiach
77. naszego posiadania, przyjmowania darów od Boga Dawcy Życia
78. naszego bycia świętymi/świętymi
79. naszego proszenia innych o modlitwę za nas
80. naszego odrzucania woli Boga Dawcy Życia
81. naszego odrzucania darów Boga Dawcy Życia
82. naszego przeklinania nas oraz innych istot, w tym Boga Dawcę Życia
83. naszego przejawienia gniewu, żali do Boga Dawcy Życia
84. naszego obwiniania Boga Dawcę Życia za los, niepowodzenia
85. naszego przepraszania Boga Dawcy Życia
86. naszego przebaczania Bogu Dawcy Życia
87. naszego dziękowania Bogu Dawcy Życia
88. naszego posiadania, przejawiania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich blokad w przepływie światła Boga Dawcy Życia
89. naszego posiadania, przejawiania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich istot, umów, rzeczy które są niezgodne z wolą Boga Dawcy Życia
89. naszego posiadania, przejawiania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich istot, umów, rzeczy które są niezgodne z wolą Boga Dawcy Życia
90. naszego myślenia, że już osiągnęliśmy oświecenie i nie musimy już się rozwijać
91. naszego traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu
92. naszego wypełniania woli Boga Dawcy Życia z jawnym lub z ukrytym pragnieniem czerpania zysku z innych ludzi ich dusz
93. naszego życia w błogości, wygodnie z jednoczesnym wypełnianiem woli Boga Dawcy Życia
94. naszego brania odpowiedzialności za inne istoty przed Bogiem Dawcą Życia
95. naszego tłumaczenia w sposób jasny, przejrzysty i przystępny jak nawiązać kontakt i relacje z Bogiem Dawcą Życia innym istotom
96. naszego przyspieszania toku wydarzeń, woli Boga Dawcy Życia
97. naszego dorabiania się na Bogu Dawcy Życia i Jego darach
98. naszej chęci (osobno braku chęci) doświadczania zysku, i dochodów z pracy wykonanej dla Boga Dawcy Życia
99. naszej niechęci( osobno naszej chęci) do wkładania własnych pieniędzy w rozwój naszego biznesu jaki powstał z inspiracji i prowadzenia Boga Dawcy Życia
100. naszego patrzenia na zyski bardziej jak na jednostki, które chcą pracować z Bogiem Dawcą Życia
101. naszego wykorzystywania/ chęci wykorzystywania Boga Dawcy Życia do naszych celów bez patrzenia na Jego boską wolę
102. naszego poczucia, że jesteśmy wykorzystywanymi, traktowanymi niesprawiedliwie przez Boga Dawcę Życia
103. naszego poczucia, że Bóg Dawca Życia robi nam na złość, ograniczając nasz czas na rozwój naszej energetyki
104. naszego bycia pokrzywdzonymi przez Boga Dawcę Życia i inne istoty
105. naszego bycia blokowanymi przez Boga Dawcę Życia w całej naszej istocie
106. naszego ubijania targów, umów z Bogiem Dawcą Życia
107. naszego zawierania umów, targowania się z Bogiem Dawcą Życia z inspiracji, rozkazu, omamienia istot trzecich
108. naszego targowania się z Bogiem Dawcą Życia, że damy Mu coś w zamian jeśli wypełni naszą wolę
109. naszego szantażowania Boga Dawcy Życia
110. otrzymywania niepełnych, nieczytelnych i niezrozumiałych ofert dla nas od Boga Dawcy Życia. Proszę zatem jaśniej, głośniej i wyraźniej przekazywać nam wiedzę, informacje
111. naszego szukania wsparcia w naszym rozwoju poza Bogiem Dawcą Życia
112. naszego oporowania, nieakceptowania decyzji Boga Dawcy Życia wobec nas
113. naszego oporowania, buntowania się wobec Boga Dawcy Życia z powodu Jego boskich decyzji wobec nas i wobec bliźnich
114. przejawiania słabości, niechęci, oporów w podaniu się Bogu Dawcy Życia , w oddaniu się pełnemu prowadzeniu nas przez Boga Dawcę Życia
115. naszego bycia weryfikatorami, inspektorami, kontrolerami Boga Dawcy Życia wobec wszelkich istot, ludzi oraz dusz
116. naszego ściągania weryfikatorów, inspektorów, kontrolerów Boga Dawcy Życia aby nas testowali
117. naszego bycia wystawianymi na próby przez Boga Dawcę Życia i inne istoty
118. wystawiania Boga na próby, testowania, badania, sprawdzania samego Boga DZ
119. naszego kontrolowania, wszelkich prób kontroli boskiej wobec nas, kontrolowania woli BDŻ wobec nas i wszelkich innych istot
120. do uzyskiwania niepełnej wiedzy od Boga
121. szukania nadziei poza Bogiem na dnie puszki Pandory, w buddyzmie, oraz inicjacjach i mrocznych praktykach
122. dotyczące bycia kuszonymi, zwodzonymi przez Boga np. za pomocą duszy Wisznu, Kriszny, Sziwy, Brahmy
123. bycia manipulowanymi, przekręcanymi, oszukiwanymi przez BDŻ
124. bycia rozżalonymi na BDŻ, utrzymania żalów oraz pretensji do BDŻ
125. bycia bez litości, odpoczynku, bez spełnienia musztrowanym, gnębionym przez BDŻ
126. trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich
127. bezpłatnego, darmowego trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich
128. trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich na darmo, bez satysfakcji, bez spełnienia
129. opłacalnego trudzenia się dla Boga Dawcy Życia, i dla bliźnich
130. Postrzegania Boga Dawcy Życia jako wielkiego przekręta, kombinatora, machera, naciągacza i manipulatora
131. bycia manipulowanymi, przekręcanymi, oszukiwanymi przez samego BDZ postrzeganego jako wielkiego przekręta, kombinatora, machera, naciągacza i manipulatora
132. Postrzegania BDZ jako wielkiego taktyka wojennego jaki patrzy na szkodliwą i destrukcyjną wolę mas aniżeli na szlachetną wolę jednostki
133. naszego bycia zdenerwowanym, wk…. m na Boga Dawcy Życia
134. denerwowania i rozdrażniania Boga Dawcy Życia
135. olewania boskich planów, boskich podpowiedzi, boskich inspiracji, boskich ostrzeżeń i napomnień
136. robienia numerów, przekrętów bogu DZ, oraz doświadczania tego skutków
137. dotyczące przekonania że BDZ to może skoczyć mnie i mojej duszy
138. handlowania darami Boga Dawcy Życia, darami otrzymanymi od Boga
139. sprzedawania innym rezultatów będących efektami tego dał nam Bóg DZ
140. Boże proszę oczyść wszystkie moje i mojej duszy INP dot. oświecania niezliczonych czujących istot, ludzi oraz dusz tak licznych jak piaski rzeki Ganges, pod warunkiem, że jest to Twoja wola Boże Dawco Życia. (można też prosić o rozkodowanie z uwagi na buddyjskie korzenie ślubowania Amitaby)
141. naszego wstydzenia się światła jakie otrzymaliśmy od Boga Dawcy Życia
142. naszej wiary w to, że przez światło otrzymane od Boga Dawcy Życia nikt nie będzie chciał się do nas zbliżyć
143. naszego szukania z innymi wsparcia u Boga Dawcy Życia i budowania sojuszy w naszych mesjanistycznych i prometejskich planach
144. naszego nierozumienia decyzji Boga Dawcy Życia wobec nas
145. bycia inspiratorem ICING-u Kabały Tory, szukania w nich inspiracji poza bogiem, chodzenia i proponowania ICINGu, tarota, losów
146. Niepamiętania skąd ja i moja dusza tutaj przyszliśmy
147. stawania się jednością z BDZ
148. doświadczania samotność po oświeceniu, samotności Mesjasza, Prometeusza
149. manipulowania Bogiem DŻ poprzez prawo karmy aby osiągnąć własne korzyści
150. uzurpowanie kosmitów, mesjasza, aniołów, boskich posłańców niby z boskiego polecenia
151. naszego słuchania, nawiązywania kontaktu w pierwszej kolejności z istotami, które nie są Bogiem Dawcą Życia
152. naszego słuchania, podążania zawsze i wszędzie w pierwszej kolejności za Bogiem Dawcą Życia i Jego wolą aniżeli za innymi istotami
153. naszej nie wiary w Boga Dawcę Życia
154. naszej wiary w Boga Dawcę Życia
155. naszego głoszenia herezji, nieprawdy o Bogu Dawcy Życia
156. naszego głoszenia prawdy o Bogu Dawcy Życia
157. naszej wiary w złego, okrutnego Boga Dawcę Życia
158. naszej wiary w dobrego, miłościwego Boga Dawcę Życia
159. naszego skarżenia się, żalenia się Bogu Dawcy Życia
160. naszego słuchania skarg, zażaleń Boga Dawcy Życia
161. naszego bycia oskarżanymi przez Boga Dawcę Życia i wszelkie inne istoty
162. naszego oskarżania za nasz los, życie, niepowodzenia oraz wszelkie inne rzeczy Boga Dawcę Życia oraz wszelkie inne istoty
163. naszego bycia napominanymi przez Boga Dawcę Życia w sposób nieprzejrzysty, nieczytelny, niezrozumiały
164. naszego bycia napominanymi przez Boga Dawcę Życia w sposób przejrzysty, zrozumiały

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: