Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Test na temat osobistej, szczerej Modlitwy. Jak się modlimy

Jak ustalić czy my modlimy się do Boga, czy może do wszelkiego rodzaju bóstw? Jak ustalić czy my może jesteśmy bałwochwalcami czy też nie, a jeśli tak to w jakim procencie.
Czy Bóg nasze modlitwy pochwala, zachęca nas do takich a nie innych praktyk modlitewnych jakie w dobrej wierze wykonujemy?
W jaki sposób człowiek np. z Warszawy, lub ,,Wiłkowyj” może ustalić jak to jest z nim naprawdę?
Bez pytania się sąsiadów, guru, kogokolwiek. Odpowiedzi szukajmy teraz w swoim wnętrzu.

Test ma zadanie wydobyć na jaw programy poglądy, które doprowadziły do takiej naszej wiedzy i dokonań jakiem my mamy obecnie. Można wstępnie rozpoznać w czym tkwi sedno przekonań, a zwłaszcza modlitewnych uwikłań.
Test jest typowym psychologicznym badaniem i zapisujemy sobie PIERWSZĄ odpowiedź jaka się nasunie po przeczytaniu pytania.
Na linki proponuję zajrzeć dopiero po rozwiązaniu testu.


Zawsze żyję w Panu i boże prawa stosuję;
1) w/g mojego uznania, wg mojego widzimisię [tak/nie]
2) selektywnie-wybiórczo co któreś[tak/nie]
3) w/g uznania np. rodziców, męża, kapłana, wg cudzego widzimisię [tak/nie]
4)wypełniam boże prawa precyzyjnie, bez uchybień[tak/nie]
5) ze zrozumieniem, konsekwentnie i dokładnie wypełniam Dekalog- 10 przykazań bożych które:
I) rozumiem, znam [tak/nie]
II) nie rozumiem, nie znam [tak/nie]
III) znam, ale stosuję selektywnie-wybiórczo [tak/nie]
zwłaszcza w kontekście treści pierwszego przykazania z Dekalogu które w przybliżeniu jest mi znane w następującym brzmieniu
Przykazanie Nr 1,,Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. ” [tak/nie]
Przykazanie Nr 2 ,,Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno”. [tak/nie]
Zatem [jest/nie jest] dla mnie i dla mojej istoty ważna i stosowana treść przykazania z Dekalogu zaczynająca się od słów ,, Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego …”Link z pełnymi tego stanu konsekwencjami.

6)Ja sam/sama modlę się:
a) w sposób bezdyskusyjnie szczery bez śladów i bez znamion bałwochwalstwa [tak/nie]Link
b) modlę [modliłem] się do nieboszczyków [tak/nie]
c) modlę [modliłem] się do rozmaitych Dusz [tak/nie]
d) modlę [modliłem] się do synów/syna Boga do Jego/Ich Boskiej Matki [tak/nie]Link
e) modlę [modliłem] się do Dusz ludzi jacy żyją [tak/nie]
f) modlę [modliłem] się do duchów [tak/nie]Link
g) modlę [modliłem] się do ludzi jacy umarli [tak/nie]
h) modlę [modliłem] się do obrazów i rzeźb [tak/nie]
i) modlę [modliłem] się zgodnie z mitami, legendami, opowieściami modlę się do urojeń własnych oraz cudzych [tak/nie]
j)modlę [modliłem]się do Dusz ludzi jacy umarli [tak/nie]
k)modlę [modliłem]się Wyłącznie do Boga [tak/nie]
l) w mojej szczerej modlitwie używam
mleka, miodu [tak/nie]
świec, kadzideł, agnichotry [tak/nie]
-Piramid i ich symboliki [tak/nie]Link
-alkoholu [tak/nie]
-narkotyków [tak/nie]
-innych używek [tak/nie]
-wahadełek [tak/nie]
-energii pochodzących z inicjacji, lub działających skutecznie dopiero kiedy ja przyjąłem inicjację [tak/nie]
ł)modlę [modliłem]się tylko w określonym kierunku [w stronę] pomieszczenia, świata [tak/nie]
m)modlę [modliłem]się tylko w określonym towarzystwie, w określonym ubraniu, czasie, miejscu [tak/nie]
n)modlę [modliłem]się skuteczniej i lepiej poprzez np. praktyki reiki, radiestezję, bioterapię Link
o)w tym zdaniu[podkreśl właściwe] modlę [modliłem] się poprzez moje słowa, myśli, śpiewy, tańce, muzykę skierowane np. do wybranych lub wszystkich wskazanych tu osób/Dusz bogów, bóstw, półbogów. Np. do Jezusa, Matki Boskiej, Kriszny, Wisznu, Ganesi, Buddy, Brahmy, Mesjasza [wymień inną np. świętą osobę do której się modliłeś/ modlisz]
p)modlę [modliłem]się najskuteczniej, bo skutki są znacznie lepsze, dopiero po inicjacjach dokonanych na mnie np. przez kapłana, Mistrza, Guru, kolegę, przez arcykapłana, mnicha, przez uczciwą świecką osobę [tak/nie] Link

Odpowiedź jest, a może nie jest oczywista. Osobom które mają wątpliwości co do uzyskanych od własnej istoty informacji, chętnie pomogę je zinterpretować, o ile zechcą dosłać w plikach Word treść całego testu i wytłuszczone podkreślenia.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: