Wróć do listy artykułów

Leszek Żądło

Analiza rozwoju duchowego

Wiele lat temu nauczyłem się pracować wahadłem radiestezyjnym. Po kilku latach praktyki, gdy wykonałem mnóstwo ćwiczeń, doszedłem do wniosku, że chyba nic mnie już nie zainspiruje w tej dziedzinie. A jednak. Pewnego dnia wpadło mi w ręce tłumaczenie książki niemieckiego wahadlarza – Rudolfa Mlakera, pt. Wahadełkowanie duchowe. Ta książka zainspirowała mnie do wieloletnich badań. – Później przeczytałem jeszcze M.F. Longa Analizę psychometryczną, która dodatkowo mnie zaciekawiła.

A oto, co ma do zaoferowania metoda zwana wahadekowaniem duchowym: Przekonałem się, że dzięki posługiwaniu się nią, można poznać ukryte cechy naszych kontrahentów, przyjaciół lub osób, które się przewijają w naszym otoczeniu. Można zorientować się, jakie mają wobec nas intencje. Metoda ta umożliwia też dokładną analizę stanu zdrowia i czakramów (niewidzialnych centrów energii psychicznej) różnych osób, a także badanie wszystkich właściwie znaków i symboli. Tu już nie chodzi tylko o ustalenie, czy jakiś znak bądź symbol jest nam przyjazny, czy wrogi, czy harmonizuje z naszymi wibracjami, czy też nie. To, oczywiście, też jest ważne i możliwe. Jednak niezwykle ciekawe okazuje się badanie znaków i symboli na różnych planach świata nieprzejawionego czyli zakresach ich promieniowania i oddziaływania. Można więc w ten sposób sprawdzić, czy dany symbol stymuluje nas, czy ogranicza w rozwoju duchowym.

Okazuje się wówczas, że wiele z symboli uznanych za wartościowe duchowo, to znaki, które nie są dla nas korzystne. Z kolei symbole, po których nie spodziewaliśmy się niczego, okazują się czasem naszymi sprzymierzeńcami. Możemy dokładnie dowiedzieć się, jak na nas wpływają poszczególne znaki. Stąd już krok do ich zastosowania w różnych miejscach i okolicznościach.

Z badań tą metodą wynika również i to, że jedne znaki są korzystne tylko dla pewnych osób, podczas gdy dla innych wywierają niekorzystne wpływy.

To jednak nie wszystko. Najciekawsza wydaje się ta część wahadełkowania duchowego, która zajmuje się badaniem cech psychicznych ludzi. Nazywamy ją analizą psychometryczną. Można ją wykonywać bezpośrednio przy badanej osobie, ale lepiej na podstawie zdjęcia bądź “świadka” – podpisu lub przedmiotu związanego z badaną osobą. To, czego dowiadujemy się dzięki tej metodzie, jest ogromnie ciekawe, ale budzi gwałtowny sprzeciw ludzi, którzy chcieliby uchodzić za wielkich mistrzów różnych dziedzin magii bądź praktyk duchowych. Umożliwia bowiem badanie cech osobowościowych człowieka bez jego zgody.

Jedni takich badań się boją, a ja się z nich śmieję. Mam ku temu powód, otóż jeśli za badanie bierze się osoba, której brak praktycznego doświadczenia, to nie można jej wyników brać poważnie. Aby opanować metodę, trzeba bowiem kilku lat codziennych badań. To wielu zniechęca. Ale ci, którzy zostają, cieszą się unikalnymi sukcesami.

Badaniem można objąć nie tylko cechy urzeczywistnienia bądź obciążenia karmiczne. Można dokonywać analiz porównawczych związków, a także selekcjonować kandydatów na pracowników bądź kontrahentów.

Dzięki tej prostej i szybkiej metodzie można szybko zorientować się, w intencjach partnerów i określić, czy związek ma szansę przetrwania, czy jest dobry i budujący, czy też którąś ze stron będzie ograniczał w rozwoju. Odkrywa się też, czy wynika z miłości i pozytywnej fascynacji, czy też jest tylko związkiem karmicznym, który wymaga oczyszczenia i rozwiązania, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się najwspanialszym.

Szczególnie ciekawe efekty zastosowanie metody może przynieść podczas organizowania małych i średnich firm, gdzie niezwykle istotną rolę odgrywają nie tylko kompetencje, ale przede wszystkim uczciwość i akceptacja celów firmy. Także kryterium zgodności bądź niezgodności z zespołem ma ogromne znaczenie. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne to czynniki i jak wpływają na rozwój bądź upadek firmy. Kolejnym istotnym czynnikiem jest badanie kontrahentów, a przede wszystkim i ich intencji, uczciwości i kondycji ekonomicznej.

Na zdrowy rozum, badana te nie powinny być traktowane poważnie. Jednak w praktyce okazują się cenniejsze od wielomiesięcznych badań i trudnych do przełknięcia analiz ekspertów. Przede wszystkim dzięki nim można uniknąć tego, co inni starannie ukrywają, a w związku z tym – uchronić się przed stratami finansowymi.

ANALIZA ROZWOJU DUCHOWEGO – Informator

Analiza ta jest częścią analizy psychometrycznej. Wykonuje się ją wyłącznie dla osób zainteresowanych rozwojem duchowym. Służy ona pomocą w ustalaniu priorytetów działań i wyboru najskuteczniejszych technik do pracy ze swym umysłem. Pamiętaj, że nie zastępuje intuicji! Podane tendencje czasowe wcale nie muszą zostać przez ciebie dotrzymane – to będzie zależało od twoich intencji! Analiza uwzględnia:

1. rozwój mocy urzeczywistnienia, czyli zdolności i umiejętności, które ujawniają się u większości ludzi zmierzających do oświecenia (niektórzy nie urzeczywistniają ich wszystkich ,a inni ujawniają. inne zdolności).

2. rozwój aspektów Czystej Świadomości.
Wszystkie z nich są niezbędne do osiągnięcia ostatecznego oświecenia. Są one owocem medytacji i kontemplacji. Wszystkie razem umożliwiają spontaniczne, bezwysiłkowe, radosne, twórcze życie.
a/ świadomość zwierciadła, to uzmysłowienie sobie, że wszystko, co do nas trafia jest projekcją naszego umysłu, że otoczenie odzwierciedla stan naszego umysłu.
b/ samoświadomość, to świadomość siebie, swego ciała, procesów umysłowych i energetycznych, struktur postępowania i myślenia, emocji oraz ich genezy. To zdolność uwolnienia się od tyranii starych struktur i emocji, przez zastąpienie ich intuicją i świadomością boskości swej natury (istoty).
c/ świadomość rozróżniająca, to zdolność orientowania się w jakości informacji i energii, to świadomość źródła informacji. Umożliwia orientację w tym, co korzystne, a co niekorzystne dla rozwoju duchowego i dla najwyższego dobra człowieka. U niektórych przejawia się jako dar rozpoznawania duchów. Gdy nie jest rozwinięta, konieczny ci jest żywy guru i konieczne są twoje czyste intencje wobec siebie.
d/ świadomość wszechspełniająca umożliwia realizację wszelkich planów bez przeszkód (które są tylko urojeniami umysłu) i jest zgodna z:
e/ świadomością boską /kosmiczną/ – świadomością jedności z prawami kosmosu, z Bogiem – Informacją Najwyższej Jakości. To również uświadomienie sobie boskości swej istoty i życie w pełnej harmonii z intuicyjnym, wewnętrznym głosem, kierowanie się intuicyjną mądrością, miłością, szczęśliwością, to zdolność do życia w pełnej medytacji.

3. karma przepracowana (już oczyszczona i przetransformowana) z uwzględnieniem wybranych dziedzin).
Aby zrealizować się, należy oczyścić wszystkie intencje, dotyczące wszystkich dziedzin życia. Niektórzy nie mają obciążonych pewnych dziedzin – to zostaje odnotowane. Nie ma możliwości sprawdzenia każdemu wszystkich dziedzin jego działalności, dlatego też pozostajemy przy sprawdzeniu tych, które są najważniejsze na duchowej ścieżce.
Nieoczyszczone intencje z przeszłości pozostawiają ślady w karmie, co objawia się niemiłymi zdarzeniami lub chorobą. Karma to przyczynowość naszego życia, czyli władza nad nami. To mechanizmy i procesy kierujące naszym życiem jak gdyby “spoza nas”, a jednak tylko my sami stworzyliśmy je kierując się pragnieniami i niechęciami (czyli emocjami), oraz niewiedzą.
Używając medytacji i modlitw, oczyszczając intencje, uwalniamy się od tyranii emocji, od władzy przeszłości nad nami, a poddajemy się uczuciom wyższym (miłości, radości, szczęśliwości) i intuicji, powierzamy nasze życie Bogu, czyli pierwotnie dobrej i czystej naszej prawdziwej naturze: “Boska Istota ma niepodzielną władzę nade mną”. Wtedy karma znika, a jej miejsce zajmuje intuicyjna mądrość. Gdy karma w jakiejś dziedzinie jest przepracowana w 100%, lub gdy nie ma jej wcale, zwykle nie odczuwamy chęci, by w niej działać. I okazuje się, że działanie takie nie jest potrzebne. Po przepracowaniu ponad 50% karmy, oczyszczanie jest łatwiejsze, nie wymaga już takiego wysiłku, jak przedtem i zwykle postępuje szybciej.
Karma duchowa określa związki z Bogiem, Mistrzem, Szkołą i umiejętności posługiwania się skutecznymi środkami na duchowej ścieżce, których efektywność zawsze uzależniona jest od motywacji. Karma zwykła obejmuje zakres działań w sferze materialnej i społecznej.

4. analiza czakramów (centrów energii psychicznej) wykazuje aktualny (na dzień badania) przebieg energii między nimi. Przebiegi te odczytuje się z pochyleń elips. U osób intensywnie pracujących nad swym rozwojem, lub zdrowiem, mogą się one często zmieniać.
Wielkość czakr zależy od poziomu rozwoju duchowego i od wykonywanej praktyki. U osób bliskich oświecenia, 3 górne czakry obejmują swym promieniowaniem również czakrę podstawy, a linia serca łączy wszystkie czakry od góry do dołu. U osób na niskim poziomie rozwoju, 3 górne czakry są prawie niedostrzegalne. Pionowe elipsy czakr świadczą o wewnętrznej harmonii. Elipsy i linie poprzeczne świadczą o blokach energetycznych, lub innych zaburzeniach przepływów energii – często są skutkiem błędnych praktyk. Czasami zdarzają się “podwójne” figury czakr, mogące świadczyć o manipulacjach dokonanych na nich. Procent rozwoju czakry świadczy o jej jakości, a nie o jej wielkości. Z liczby obrotów wahadła można wyciągnąć dość niekompletne wnioski, odwołując się do numerologii. Jednak liczba ta często się zmienia.

5. E = stała numerologiczna świadcząca o znajomości celu życia przez Ja świadome:

 • 1 do 4 – motywacje prymitywne, zainteresowania przyziemne, materialne.
 • 5 do 7 – cele ludzkie, dążenie ku doskonałości.
 • 8, 9 i 11 – samorealizacja, mistrzostwo w rozwoju duchowym dla siebie i innych.

6. etap rozwoju duchowego (ERD)

 • 1 do 3 – duchowo uśpieni
 • 4 do 10 – duchowo poszukujący
 • 11 do 14 – poważnie szukający
 • 15 do 21 – doskonalący się uczniowie
 • 22 – tu rozpoczynają się hierarchie mistrzowskie, dalej trwa samodoskonalenie, aż do ostatecznego oświecenia
 • 36 – najwyższy ze znanych – etap, który osiągnął Budda Gautama.

Na poszczególnych etapach mogą pojawiać się “znaki urzeczywistnienia”

 • 3 – przejście przez “wąską bramę” poszukiwań
 • 5 – narodziny duchowe – karma zaczyna znikać, przestaje zniewalać
 • 9 – może pojawić się jasnowidzenie
 • 11 – może zgłosić się “głos wewnętrzny”
 • 14 – mogą pojawić się wizje
 • 16 – przejście przez bramę mądrości intuicyjnej
 • 17 – mogą się zacząć duchowe ekstazy i kontemplacja
 • 19 – początek unii mistycznej z Bogiem lub Mistrzem
 • 22 – początek mistrzostwa, któremu mogą towarzyszyć dramatyczne zmiany w umyśle lub dramatyczny opór przed koniecznością zanegowania swych dotychczasowych osiągnięć i zmiany systemu wartości Dla większości pojawiają się możliwości nauczania i prowadzenia innych istot. Uczniowie przychodzą sami.

Od duchowych narodzin, aż po pełną doskonałość, jesteśmy poddawani nieustannym próbom wytrzymałości i sprawdzianom urzeczywistnienia. W ten sposób nasza karma domaga się oczyszczenia, rozwiązania.

7. obciążenia karmy wynikające z błędnych praktyk, dotychczas nieprzepracowane. W przeszłości nasze pragnienia i awersje mogły zostać wzmocnione dzięki stosowaniu błędnych praktyk na duchowej ścieżce, lub wskutek stosowania właściwych praktyk, lecz z nieczystymi intencjami. Nieczyste intencje wobec nas samych lub nauczycieli, mogły nas pchnąć w kierunku źle rozumianego rozwoju, lub ku niewłaściwym celom.
Istnieje zasadnicza różnica między dążeniem do życia wiecznego, czy nieśmiertelności (gdyż jest to możliwe tylko za cenę przykucia do łańcucha reinkarnacji, i utrzymywania stagnacji zamiast rozwoju), a dążeniem do oświecenia (gdyż jest to zgoda na ewolucję). Wybierając życie wieczne, przykuwasz się do cielesnej formy istnienia i narażasz na narastanie cierpienia, gdyż przeciwstawiasz się naturalnemu porządkowi.
Oświecenie, to stan szczęśliwego istnienia, nieprzywiązanego do form materialnych i energetycznych. Powierzając się Bogu i Jego prowadzeniu przez intuicję, oczyszczając intencje poprzez modlitwę i medytację, możesz z łatwością uwolnić się od skutków błędnych praktyk ograniczających twój rozwój. Pamiętaj, że jeśli już masz czyste intencje, to jednak skutki błędnych praktyk mogą cię nadal obciążać w formie przyzwyczajeń do błędnego działania lub myślenia. Trzeba je przeprogramować – najlepiej przez medytacje, afirmacje i modlitwy.
Skutki błędnych praktyk najczęściej nie przenoszą się u większości ludzi z wcielenia na wcielenie. Większość z nich ulega neutralizacji w procesie reinkarnacyjnym. Jednak są i takie, których destrukcyjna lub ograniczająca moc słabnie dopiero po wielu wcieleniach.

A oto najczęściej spotykane błędne praktyki, obciążające karmę:

a/ hipnoza – uzależnia od poglądu, emocji i energii hipnotyzera, aż do stanu zniewolenia. Uzależnia też hipnotyzera od nieświadomych oczekiwań jego klientów.
Aby się od niej uwolnić, należy zrzucić hipnotyczne blokady świadomości i przypomnieć sobie treść i energię przekazu. Korzystne jest uświadomić sobie prawdziwe intencje hipnotyzera. Trzeba też uwolnić się od zachłanności na wiedzę i mądrość hipnotyzera. Często należy dotrzeć do pierwotnej inicjacji w hipnozę, która mogła się opierać na narkotycznym objawieniu pustki wewnętrznej, którą chce się wypełnić czymkolwiek. Należy przyjąć na siebie odpowiedzialność za siebie i swoje życie oraz ugruntować samodzielność i zdecydowanie.

b/ guru-joga bazuje na mechanizmach telepatyczno – hipnotycznych uzależnień. Polega na głębokim przekonaniu, że uczeń może osiągnąć postęp tylko wtedy, gdy utrzymuje swą świadomość w umyśle guru, który tylko z założenia, a nie w rzeczywistości jest czysty.
Uwalnianie podobnie jak od hipnozy, przy czym często należy uświadomić sobie, że odtąd modlitwy i medytacje nie powinny płynąć poprzez trzecie oko guru (żywego Boga). Często trzeba oprzytomnieć z narkotycznego objawienia, kiedy to Mistrz był postrzeżony w świetlistej, boskiej postaci.

c/ autohipnoza to głęboka forma autosugestii. Można jej użyć do wmówienia sobie wiary w słuszność każdego kłamstwa i wyzwolić nadmiar energii. Można uwierzyć w prawdziwość każdego urojenia i wyobrażenia. Można sobie wmówić “misję” lub pogłębić skutki hipnozy. Nie sposób tylko wmówić sobie prawdy. Jeśli twoja procedura jest sztywna, wszystko w niej przewidziałeś i nie dopuszczasz jakichkolwiek zmian (przy programowaniu bywa to konieczne), to posługujesz się autohipnozą. Autohipnoza często prowadzi do samoograniczeń, do zamknięcia się na coś znacznie lepszego. Jeśli twoja procedura zawiera pewne punkty wytyczne, a ty pozwalasz, by twój umysł badał problem w wielu różnych aspektach i otwierasz się na najlepszy wynik, który podpowie ci intuicja – wtedy jest to medytacja.
Uwalniając się od autohipnozy należy zrzucić blokadę ograniczającą świadomość, uwolnić się od mechanizmu, treści i wreszcie od pierwotnej przyczyny, dla której została ona narzucona. Koniecznie należy rozwinąć zaufanie, szacunek do siebie i poczucie bezpieczeństwa, a także przekonać podświadomość o atrakcyjności życia rzeczywistością.

d/ kody cyfrowe i symboliczne wprowadzano w hipnozie lub w autohipnozie po to, żeby zakodować misje, związki, obowiązki kastowe, rytualne lub seksualne, Czasem były to klucze do tajemnic magicznych lub religijnych lub stopni wtajemniczenia. Niektóre z nich zobowiązują do odnowienia uczniostwa, szkoły lub inicjacji seksualnych i magicznych.
Odreagowując je postępuje się jak z hipnozą lub autohipnozą, przy czym należy uwolnić się od wiary w moc słów, liczb czy symboli.
Znane są też kody astrologiczne, które stosowano szczególnie w magii wiecznego życia, by programować następne wcielenia, a w nich misje, związki, zadania itp. Często opierają się na mandali astrologicznej, z którą jej posiadacz identyfikuje się jako centrum jej lub wszechświata. – Odreagowanie jw.

e/ misje są to zobowiązania i dążenia do szczególnych działań czy zadań związane z przekonaniem o swej szczególnej, wybitnej roli w dziejach ludzkości, świata lub tp. Miały zapewnić trwanie świata, rozwój cywilizacji, kontynuację odwiecznych tradycji itp. Bazują one na braku samoakceptacji osób, które podjęły się misji i mają im zapewnić poczucie dowartościowania i sensu życia lub dostarczyć argumentów przemawiających za praktykami życia wiecznego. Misje nie są do zrealizowania, prowadzą za to do wzajemnych oskarżeń, nieporozumień, konfliktów z otoczeniem, kłopotów w związkach, rezygnacji z osobistego szczęścia, oświecenia czy z miłości. Dowartościowują, ale są nierealistyczne. Często osoba pełniąca misje żyje w trudnych warunkach materialnych, ale dla realizacji misji ma zawsze wszelkie środki.
Aby uwolnić się od misji, wraz z odreagowaniem inicjacji i ślubowań, trzeba podnieść samoocenę, powierzyć się Bogu i otworzyć się na korzystanie z wszelkiego bożego bogactwa. Warto znaleźć sens życia w samorealizacji i w pełni otworzyć się na boskość w sobie. Należy też uwolnić się od poczucia odpowiedzialności za innych i zaufać i im i boskiemu prowadzeniu. Bóg ma wystarczającą moc, żebyś nie musiał go wyręczać i jest wystarczająco bezpieczny, żebyś nie musiał stawać w Jego obronie.

f/ praktyki niszczenia związków pozostają w pewnej relacji z misjami (związki zawsze przeszkadzają w realizacji misji) i z praktykami wyrzeczenia się przywiązań. Wynikają także ze ślubowań wyrzeczenia się seksu i związków, często towarzyszą różnym praktykom jogicznym. Stosowano je w jodze z wizualizacją osób płci przeciwnej jako obrzydliwych, cuchnących, starzejących się, umierających lub rozkładających się ciał. Znane są praktyki wizualizowania sobie kobiet jako istot szczególnie odrażających i niebezpiecznych dla adepta duchowej ścieżki. Z tym wiązać się mogła wizualizacja partnerki jako kobiety nielojalnej, niewiernej, głupiej, przebiegłej, i posiadającej wszelkie odrażające cechy. Często wizualizacje te powodowały istotne zmiany w osobowości, upodobaniach i działaniu osoby, wobec której były kierowane. W buddyzmie znane są podobne praktyki, a oprócz tego wizualizacja partnera jako pustki – nicości, wizualizacja pustki – nicości w partnerze itp. W czarnej tantrze gwałcono uczucia partnerów przy użyciu narkotyków i rytuałów, które miały zapewnić nieskrępowany seks z kim popadnie i kiedy się nadarzy. Niektóre z używanych narkotyków wywoływały sztucznie podniecenie, a inne paraliżowały zdolność odczuwania miłości w sercu i ułatwiały zakłamanie. W wielu szkołach wymagano składania specjalnych ślubowań wyrzeczenia się związków, seksu czy też niszczenia wszelkich powiązań z innymi ludźmi.
Terapia: odreagowanie inicjacji oraz ślubowań i autohipnozy.
Uwalnianie się od skutków praktyk niszczenia związków należy do najtrudniejszych przedsięwzięć na duchowej ścieżce, gdyż powoduje wiele zamieszania w umyśle i w strukturze energetycznej. W zależności od stopnia zakłamania, może zająć wiele czasu i energii, a często towarzyszy mu ogromny opór i lęki przed zmianą lub nieprzewidywalnymi skutkami.

g/ transfiguracja, to szczególna postać autohipnozy, stosowana głównie w szkołach gnostyckich, a polegająca na wykorzystaniu procesu: najpierw uwierz autorytetom, potem rozmyślaj, aż wreszcie przekonasz się (np. poprzez wizje). Na to nakłada się jeszcze presja dostrojenia się do wibracji i informacji zawartych w astralu (sztucznym myślokształcie) szkoły.

h/ świadomość zamknięta w astralu, to wynik niektórych praktyk wizualizacyjnych, szczególnie, jeśli dotyczą tworzenia sobie świata alternatywnego, mającego stanowić przeciwwagę dla znienawidzonej rzeczywistości lub miejsce ucieczki w marzenia. Czasem jest wynikiem stosowania praktyk duchowych opartych o zakaz posługiwania się medytacją czy modlitwą (np. gnostyckich, satanistycznych, magii rytualnej, gdzie bazuje się na zbiorowej autohipnozie, transach lub halucynacjach narkotycznych). Zdarza się, że manifestuje się jako dolegliwa zdolność jasnowidzenia astralnego niezależnego od woli i prześladowczymi wizjami.
Aby z niej wyzwolić umysł, należy skoncentrować się na wytworzeniu pozytywnego nastawienia do świata i siebie i zacząć rzeczywiście skutecznie i sprawnie funkcjonować w rzeczywistości materialnej i społecznej, korzystając z duchowych inspiracji (nie nakazów!).

i/ ciało astralne szkoły/ sekty, to sztuczny myślokształt stworzony wspólnymi wyobrażeniami całej grupy. Zwykle tworzony jest przez wyznawców wokół pierwotnego wyobrażenia liderów na zasadzie “najpierw uwierz, a potem się przekonasz, że to prawda”. Zwykle jest wytworem zbiorowej autohipnozy. lub narkotycznych, zbiorowych objawień. Często wzmacniane energią seksualną wyznawców. W każdej chwili mogą oni podłączać się do owego myślokształtu i czerpać z niego ograniczoną wiedzę, moc i inspiracje w celu nawracania innych i manipulowania ich tak, jak ich samych zmanipulowano. Często zależności od astralu sekty towarzyszy poczucie silnej presji zbiorowej.
Można się od niego odciąć, uwalniając się od lęku przed samodzielnością, od zachłanności na moc tego myślokształtu i od obowiązku budowania go własną energią seksualną i przednarodzeniową (z okolic nerek) i wreszcie przez odcięcie od powiązań telepatycznych z osobami budującymi go. Czasem należy uwolnić się o “klucza” (symbol, imię, dźwięk) zobowiązującego do podporządkowania się astralowi sekty. (Bywają też rodziny mające potężny astral rodziny i jego strażników).

j/ sztuki walki. Obciążenia obejmują zwykle inicjacyjne przekazy mocy od mistrzów, autohipnozy, inicjacje narkotyczne w moc niszczącą lub paraliżującą, transy walki, blokady energetyczne chroniące przed rozprzestrzenianiem się niszczącej energii w kierunku głowy, ślubowania posłuszeństwa lub zemsty i pamięć wibracji konkretnych wrogów. Czasami dodatkową atrakcją jest posiadanie astralnego przeciwnika lub mściciela, który ma walczyć po śmierci.

k/ ślubowania obciążają głównie poprzez presję atmosfery ich składania i presję oczekiwań świadków (strażników) na ich realizację. Często zawarowane są klątwami na wypadek ich niedotrzymania lub strażnikami ich wykonania. Czasem towarzyszy im lęk, poczucie winy lub wstyd z powodu niewykonania lub przymus karania siebie za sprzeniewierzenie.
Należy się uwolnić od poczucia winy, od presji świadków i mechanizmów prowokowania strażników.

l/ transy to aktywne stany zmienionej, zawężonej świadomości, które powodują fiksację odczuwania i niezdolność do świadomego odczuwania swych emocji i energii. Często powodują nadnaturalną koncentrację energii do działania.
Uwalniając się od nich należy być bardzo uważnym i ostrożnym, zrzucić transowe blokady świadomości, przypomnieć sobie moment inicjacji, czynnik inicjujący (narkotyk, powtarzalny rytm lub dźwięk i zacząć widzieć i słyszeć na trzeźwo i przytomnie) uwolnić się od podziwu dla transiarzy i od silnego lęku, na którym trans bazuje. Należy zaakceptować piękno i wartość tego świata, a także przytomność umysłu i działania.

m/ niewłaściwe poglądy, to wszystkie poglądy oddzielające od możliwości otwarcia się na Boga i uniemożliwiające dostrzeżenie własnej wartości i boskości w sobie.

n/ manipulacje, to mechanizmy telepatycznego lub energetycznego oddziaływania na umysły innych ludzi, powodujące zmiany w ich umysłach i działaniach, to szczególna forma wywierania presji na otoczenie. Uwalniając się od nich należy poczuć się bezpiecznie, poczuć samodzielnym i niezależnym i wreszcie uwolnić się od inicjacji, które mogły nastąpić w wyniku uczenia się telepatycznego, przekazów mocy lub objawień i transów narkotycznych.

o/ inicjacje to pierwotne przekazy energii, wibracji i ich kolejności właściwej dla danej praktyki, dokonane hipnotycznie, telepatycznie lub poprzez istoty astralne w stanie odurzenia narkotycznego lub transu medialnego. Uwalnia się od zmienionego stanu świadomości, zachłanności na cudzą moc, wiedzę i energię, otwarcie się na Boga i uwolnienie wzorca energetycznego inicjacji.

p/ kody magnetyczne są wynikiem obcowania z ludźmi mającymi duży wpływ, a jednocześnie zaburzony magnetyzm ciała lub poprzez narażenie się na długotrwałe oddziaływanie pola magnetycznego. Czasem zmiennego pola magnetycznego używano do rozwijania podatności telepatycznej. Uwalniając się wystarczy sobie przypomnieć moment zakodowania niewłaściwej wibracji.

r/ telepatia i kody telepatyczne, to mechanizmy dostrajania się do cudzych emocji i wyobrażeń i skutki ich przyjęcia. Do najbardziej niebezpiecznych należą wibracje niskich emocji oraz wzorce chorób, starzenia się i umierania.
Uwalniając się od nich należy postawić na samodzielność, medytację i kontemplację, uświadomić sobie, że informacje zawarte w umysłach innych ludzi są bezwartościowe z punktu widzenia zaspokajania naszych potrzeb, a wreszcie uwolnić się od wszystkich wzorców przejętych od innych. Rozwinięcie zdolności telepatycznych często bywa ubocznym skutkiem medytacji i relaksowania się. U osób, które chcą z tej zdolności więcej korzystać, dochodzi wówczas do zahamowania procesu rozwoju duchowego i do pomieszania umysłowego.

s/ narkotyczne zmiany świadomości mogą przybierać różne formy: od urojeń po wzorce energetyczne zatrucia i paraliżu umysłowego, fizycznego, decyzyjnego, a także zaburzeń postrzegania i energii wewnętrznej. Alkohol i słabe narkotyki (teina, kofeina, afrodyzjaki) oraz psychotropy używane przez dłuższy okres czasu, kodują wzorzec postępującego zatrucia, często niezauważalnego nawet dla medytujących. (Podobnie kodują się w strukturze energetycznej skutki spożywania mięsa.)
Uwalniając się należy zrzucić narkotyczną blokadę świadomości, uwolnić cię na trzeźwo i przytomnie od treści objawienia i od energetycznego wzorca zatrucia lub paraliżu.

t/ mediumizm to powierzanie swego ciała i głosu istotom astralnym (w tym myślokształtom) bez uzależniania się.

u/ spirytyzm prowadzi od mediumizmu do uzależnień przez istoty astralne. Często towarzyszy mu wywoływanie lub materializacja duchów.

w/ demonizm polega na materializowaniu sztucznych istot astralnych i oddawaniu im czci z wiarą, że one same z siebie mają moc i wiedzę.
Uwalniając się od mediumizmu, spirytyzmu i demonizmu należy skoncentrować się na boskości i uwolnić od poczucia odpowiedzialności za astrale, od przekonania o szczególnej wartości ich wiedzy i mocy i wreszcie od wzorca nudy i chęci rozproszenia jej za wszelką cenę. Warto wiedzieć, że świat astralny jest znacznie nudniejszy od świata poznawanego w medytacji i kontemplacji Do sfery demonizmu należy zaliczyć wszelkie wyobrażenia mściwych, złych, okrutnych bogów oraz demonicznych strażników znanych z buddyzmu tybetańskiego.

v/ ”miłość” lucyferiańska to szczególna mieszanina przyjemnych uczuć pomieszanych z bólem w okolicy serca, a będąca wynikiem używania narkotyków wziewnych przez palaczy tytoniu lub w obrzędach satanistycznych (manipulacja dostrajania siebie i innych do “najprzyjemniejszej” ze znanych wibracji).
Uwalnia się jak od narkotyków, przy czym często trzeba uwolnić wzorzec energetyczny postępującego zatrucia i hipnozę podtrzymującą oraz otworzyć się na znacznie przyjemniejsze uczucia i doznania.

x/”czarna” tantra, to szczególna forma orgiastycznych praktyk seksualnych z użyciem narkotyków, alkoholu i zanegowaniem wartości ogólnoludzkich (miała służyć zerwaniu więzów ze światem i uwolnieniu się od reinkarnacji przez oszukanie “władców karmy”), Towarzyszyły jej mechanizmy manipulowania energią seksualną partnerów i energią grupy. Bardzo zaniżała samoocenę i powodowała konflikty z otoczeniem. Podobnie jak satanizm, wyrosła ze ślepego buntu przeciw wynaturzeniom oficjalnej doktryny i podobnie była realizowana. “Czarna” tantra obiecuje wyzwolenie poprzez urzeczywistnienie szaleństwa. I bezskutecznie!

y/ rytuały zaparcia się mistrza pociągają w konsekwencji lęk przed jego karą i niezdolność do powrotu do niego. Często towarzyszy im zakaz doceniania i realnego dostrzegania wartości nauk przez niego głoszonych. – Zerwany związek z mistrzem można odnowić przez przebaczenie i odnowienie darów.

z/ buddyjska ”medytacja wymiany” – obciążenie wynikające z praktyk buddyjskich polegające na rzekomym uzdrawianiu i oczyszczaniu karmy innych istot przez branie ich negatywności na siebie. – Terapia: odreagowanie inicjacji.

Z1/ klątwy działają tylko na tych, którzy wierzą w ich moc lub w moc ludzi rzucających je. Ich działanie zawiesza się na poczuciu winy i zależności.

Z2/ ”czarna medytacja”, to forma wizualizacji zniszczenia, szkodliwych. życzeń, destrukcji i tp., stosowana jako jedna z praktyk czarnej magii. Opiera się na inicjacji narkotyczno – hipnotycznej. Szczególnie szkodzi praktykującym ją, gdyż każda projekcja astralna, by nabyć mocy, musi się zmaterializować w umyśle, a potem w otoczeniu swego twórcy.

Z3/ magia to praktyki manipulowania światem astralnym z wiarą, że kreacja jest możliwa tylko na tym poziomie i że kto ma władzę nad światem astralnym, ten ma władzę nad wszystkim. Światopogląd magiczny zakłada ponadto, że istnieją zewnętrzne źródła mocy, których przychylność można wyjednać lub wymusić poprzez zabiegi magiczne. Koncentracja na magii odcina od świadomości boskości i nieograniczonych możliwości swej boskiej natury. Nawet, gdy nie ma już intencji posługiwania się magią, może jeszcze w podświadomości pozostawać moc magiczna zakodowana w postaci samoodnawiających się transów, automatycznie działających mechanizmów lub odnawiająca się poprzez związki z ciałem astralnym szkoły, nauczycielem czy z inicjowanymi w podobne praktyki. U wielu osób działa przymus odnawiania inicjacji w magię poprzez seks.

8. potencjalne moce magiczne wypunktowano po to, by ułatwić uwalnianie się od nich.

9. programy autodestrukcyjne i destrukcyjne to grupa mechanizmów przymusowego działania, prowadzących do samozniszczenia lub niszczenia związków z otoczeniem. Ujawniają one swoje działanie wbrew woli zainteresowanego i wprowadzają dywersję w jego życiu i w realizacji jego planów. Najczęściej zakodowane są jako kody telepatyczne. Znacznie rzadziej są wynikiem autohipnozy, autosugestii, narkotyków lub hipnoz. Jednakże te ostatnie zwykle są najsilniejsze. Przeciętnie obciążają ok. 8 -12% podświadomości i działań.

10. cechy urzeczywistnione na poszczególnych czakramach wiążą się z funkcjami czakr. Ich pełne urzeczywistnienie nie gwarantuje oświecenia, ale jest jego niezbędnym warunkiem. Urzeczywistnienie to może nastąpić jedynie drogą medytacji po całkowitym i bezwarunkowym zaakceptowaniu. W związku z czakrami pozostają ponadto moce urzeczywistnienia.

PAMIĘTAJ! o twoim mistrzostwie, o twoich sukcesach w pracy z sobą zadecyduje umiejętne wykorzystywanie tych cech i zdolności, które są najlepiej rozwinięte po to, by rozwinąć te, które są słabsze.

PAMIĘTAJ! zawsze jest sposób ochronić się przed błędnymi praktykami i ich skutkami:

 1. mieć czyste intencje (w tym przebaczyć Bogu i sobie). Gdy intencje (zamiary) są czyste, to i owoc i ścieżka też są czyste.
 2. mieć świadomość własnej wartości, szacunku do siebie, być lojalnym wobec siebie i swoich własnych interesów (jesteś boską istotą).
 3. mieć poczucie bezpieczeństwa.
 4. mieć świadomość niewinności (twoja natura jest pierwotnie dobra i niewinna).
 
Leszek Żądło - zdjęcie
  Leszek Żądło:

Polecamy książki i płyty Leszka Żądło:

Poczucie Własnej Wartości
Leszek Żądło
Psychologia robienia pieniędzy
Leszek Żądło