Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Bycie wiernymi-Intencje

Wpisując w Google hasło ,,Bycie wiernymi” Link znajdujemy bogactwo zjawisk, idei jakim osoby piszące chcą-muszą być wierne.
Lista jest obszerna i około daje 7 180 000 wyników w języku polskim poświęconych wierności min małżeńskiej, seksualnej, religijnej i nie tylko. Dla wielu osób ważna jest wierność np. fladze, krajowi, mafii, szefowi, firmie, przysięgom.
Możliwe, że praca z podobnymi jak n/w intencjami pozwoli pozbyć się wierności czemuś co nie jest dla nas w ogóle istotne, a co Dusza ciągnie za sobą wiele wcieleń.


1. [synonimy słowa wierny] Naszego min. bycia wiernymi, oddanymi min. [nie] czyli min. bronienia, bronienia czegoś, kogoś, obstawiana, oddanymi czemuś, oddanymi komuś, stawania, upierania się, upierania się przy czymś, przy kimś i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego min. bycia wiernymi, oddanymi min. [nie] min. samym sobie, własnej Duszy, całej naszej istocie oraz Bogu Stwórcy Dawcy życia i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego min. posiadania wiernych w liczbie większej niż 10/>100/>1000/>10000/>1000000/> MILIARDY wiernych, wielbicieli i ich odpowiedników i nie tylko ich, gromadzenia ich, tracenia, ściągania do siebie i do innych, handlowania nimi, kupowania ich, sprzedawania ich i nie tylko ich oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego min. bycia razem, osobno, oraz osobnego, odpowiednio wspólnego, rozdzielonego życia, współżycia, współistnienia min. z[nie], dla[nie], przy[nie], przez[nie], wobec[nie] wszelkiego [nie]rodzaju, poziomu, rangi, płci min. własnymi[nie], cudzymi [nie]wiernymi nam innym [Ludziom, Duszom, istotom, Bytom, Tworom], oraz naszego życia bez jakichkolwiek wiernych i nie tylko bez nich, oraz złożonych wobec nich min ślubowań, przysiąg, umów, obietnic i ich odpowiedników i nie tylko ich, oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego min. zwalczania, niszczenia, likwidowania, katowania, ćwiartowania, zabijania, gwałcenia, szykanowania, mordowania, niszczenia, obdzierania [min z mięsa, skór, godności, z ubrań, pieniędzy, majętności ] min. naszych własnych, cudzych min. wszelkiego [nie]rodzaju, poziomu, rangi, płci min. jakichkolwiek wiernych, bhaktów, czcicieli i nie tylko ich, oraz złożonych kasowania min u Boga złożonych im i wobec nich min. ślubowań, przysiąg, umów, obietnic i ich odpowiedników i nie tylko ich, oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Wzorzec odwrotny
7. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. bałwochwalcom, bałwochwalstwu, obrazom, rzeźbom, medalikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. ludziom, Duszom, Duchom, bytom, sercom, tworom, istotom, kosmitom, bogom, władcom, kapłanom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. bogom, półbogom, asurom, guru, boskim matkom, dzieciom Boga, synom Boga, Mesjaszom, Duchowi świętemu, archaniołom, serafinom, piekłom, rajom, czyśćcom ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich z wzajemnością min. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. kapłanom, arcykapłanom, prorokom, świątynio, eremom, zakonom, zakonnikom, eremitom, ascetom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. dewiantom, socjopatom, psychopatom, sadomasochistom, pedofilom, zoofilom, homoseksualistom, gejom, lesbijkom, łysym kur.., łysym ch…, prostytutkom, alfonsom, burdelmamom, eunuchom, pedofilom, pederastom, rozwiązłym istotom, płciom, genitaliom, pochwo, penisom, piersiom ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. wodzom, dowódcom, żołnierzom, zdobywcom, władcom, cywilom, ciurom obozowym, zdobywcom, armiom, uzbrojeniu, ochroniarzom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. ofiarom i ofiarnikom, kozłom ofiarnym i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
14. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. biedzie, nędzy, biedakom, nędzarzom, cierpieniom, cierpiętnikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego płci rodzajowi, poziomowi, randze, min. naszych i cudzych min. dzieci, żon, mężów, kochanków, kochanek, wnuków, rodziców, rodzeństwa, towarzyszy, asysty, strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, min. naszych i cudzych min. Imperiów, Dynastii, kultur, światów, państw, miast, religii, sekt i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, min. narkomanom, alkoholikom, magom, hipnotyzerom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci, min. władcom, władający, flagom, państwom, ojczyznom, miastom, przyrodzie, osiedlom, rodzinom, i nie tylko im, ich symbolice egregorom, ich presjom, potrzebom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci min. cyfrom, liczbom, słowom, literom, nutom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci min. muzom, sztuce, sztukom, muzyce, teatrowi, tańcowi, pismom, księgom, zwojom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci min. klasom, uczniom, nauczycielom, szkołom ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci min. zwierzętom, roślinom, żywiołom, przyrodzie, skałom, ziemiom, obszarom, glebom, wodom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, min. własnym i cudzym min poglądom, zapatrywaniom, wiedzy, sugestiom, smakom, zapachom, feromonom, odorom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci min. własnym i cudzym min towarzyszom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, min. własnym i cudzym min chorobom, chorujący, zdrowiu, zdrowiejącym kalectwom, kalekom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego min. zwalniania, likwidowania, oddawania, powierzania, skłócania, blokowania, kodowania, przekazywania, uzależniania [i uniezależniania] ich od siebie o siebie od nich, tworzenia[nie], likwidowania [nie], się wzajemnego min. sobie samym i innym min. wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. wiernych nam [Ludzi, Dusz, istot, Bytom, Tworów] i odpowiednio wiernych innym [LDIBT]i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Wzorzec odwrotny
28. naszego min skłócania się z…, sądzenia się z.., wchodzenia w spory, waśnie z min. naszymi i cudzymi wiernymi…
29. naszego min wspierania, ochraniania, wzmacniania min naszych i cudzych wiernych …. i bycia wspieranymi, chronionymi min jako cudzy wierni, wielbiciele a w tym jak wierni Bogu Stwórcy BDŻ wierni bogom, półbogom ….wierni ich poglądom
30. naszego min. lubienia, kochania, chwalenia, kazdzenia, nienawidzenia, pamiętania, zapominania, obrażania, urażania min. wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci min. wiernych nam [Ludzi, Dusz, istot, Bytom, Tworów] i odpowiednio wiernych innym [LDIBT]i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Wzorzec odwrotny

Art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo (nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. – bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
-bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia – nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutkąależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: