Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

III Rzesza. Służba w jednostkach SS i Gestapo. Modlitwa

Przy uwalnianiu się od zamiłowania do wojen i walk nawet tych prowadzonych na monitorze komputera wypada cokolwiek wiedzieć o początku gdzie to wszystko się rozpoczęło. Walki na skalę globalną po raz pierwszy zainicjowano całkiem niedawno bo ok. 60 tys. lat temu. Światu, ludziom, ówczesnej gospodarce zagrażały wielkie drapieżne zwierzęta jakie rozmnożyły się na niespotykaną wcześniej skalę. Na Atlantydę zwieziono sterowcami władców całego świata i na specjalnym kongresie ustalono sposoby oraz techniki usuwania realnego zagrożenia ze strony drapieżników. W wyniku podjętych decyzji, z ziemi i powietrza, wielkie zwierzęta były niszczone środkami destrukcji, jakie w tym celu opracowano.

Niszczenie zwierząt odciska się na karmie tamtejszych decydentów, twórców broni masowej zagłady i tych wszystkich którzy zaniżali sobie wibracje dokonując bezpośrednich rzezi.
Zainicjowane i wzbudzone wtedy energie po ok. 20 000 lat przyniosły w rezultacie składanie pierwszych ofiar ludzkich przy płomiennych ołtarzach. Wyglądały one wypisz wymaluj jak używane obecnie znicze olimpijskie. Kapłani ofiarnicy ubierali się na czarno. Ciekawe czy jeszcze ktoś to pamięta ?
A zwierzęta, no cóż. Tępione w jednym miejscu migrowały w inne. Po pewnym czasie Bóg, lód sprawiły wymarcie tych drapieżników.

Dekret afirmacyjny zamieszczony poniżej dotyczy wyłącznie II wojny światowej i doświadczeń wyniesionych z SS i Gestapo. Jest to jedynie pewien szablon do indywidualnego opracowania. Dla osoby biegłej w obsłudze komputera wymiana słów III Rzesza, SS i gestapo na Wietnam, Korea, Oprycznina, Czeka itp. nie stanowi problemu. Dekret napisany jest z pozycji sprawcy nieszczęść innych ludzi. Ci którzy cierpieli, wymagają innych odreagowań powiązanych jak myślę z wcześniejszym trudzeniem się przy budowie piramid, kanału panamskiego, czy wiosłowaniem na galerach.

Przejawiana płeć nie musi mieć żadnego związku z przeszłością wojownika. Byłem tam czy też nie ? Znane są kobiety pilotki, czołgistki itp. We wszystkich chyba krajach w potrzebach wojennych używano kobiet w jednostkach pomocniczych- nie tylko jako markietanki.

Szersze opracowanie- w modlitewnym dekrecie -tematu wojen, walk, zamiłowania do bitewnego zgiełku, jak i pamięć doświadczanych wcześniej na sobie skutków wojen, pomaga w uwolnieniu od wielu pomysłów na zbawianie /oczyszczanie/ świata. Mogę tu wesprzeć aktualnych i byłych żołnierzy, agentów ochrony, strażników miejskich itp.

III Rzesza. Służba w SS i w gestapo/ Hitlerjugend/ -dekret afirmacyjny

Otwórz teraz Boże doskonałej Miłości, moje własne serce i umysł mój, na pełne uwolnienie mnie od przeszłości, związanej z moją inkarnacją w III Rzeszy, oraz ze służbą w jednostkach SS /gestapo/.

Przebaczam sobie teraz to, że w mojej pracy i w życiu codziennym stosowałem politykę podboju i taktykę spalonej ziemi. Przebaczam sobie teraz to wszystko zło jakie uczyniłem innym istotom w czasie II wojny światowej i wszystkich innych wojen.
Dobry Boże uwolnij mnie teraz od wszystkich konsekwencji zła i moich złych, niegodziwych, potwornych działań jakie uczyniłem innym istotom w czasie II wojny światowej i wszystkich innych wojen. Odwróć teraz Boże miłością twoją wszystkie konsekwencje zła i moich złych, niegodziwych, potwornych działań jakie ja sam uczyniłem innym istotom w czasie II wojny światowej i wszystkich innych wojen.
Boże przyjacielu mój, uwolnij mnie teraz od wszystkich skutków tego, że cieszyłem się w III Rzeszy z tego, że chłopcy idą na wojnę tupiąc głośno na ulicach.

Przebaczam sobie teraz to, że utożsamiałem się z ofiarami a nie z tym co ja sam wytworzyłem w czasie II wojny światowej jako kat, jako oprawca, donosiciel w obozach koncentracyjnych, pracując dla SS i dla Gestapo. Przebaczam sobie teraz to, że w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych byłem sprawcą i przyczyną wielu nieszczęść, cierpienia innych, doświadczanych boleści innych istot. Przebaczam sobie teraz wszystkie moje intencje, misje i ślubowania jakie sprawiły to, że w czasie II wojny, w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych zadawałem cierpienia i byłem przyczyną cierpienia innych. Boże uwolnij mnie teraz od przekonania, że słusznym i niezbędnym było zadawanie innym cierpienia w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Boże uwolnij mnie teraz od satysfakcji z boleści jakie ja sam zadałem i jakich doświadczyli inni w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Boże uwolnij mnie teraz od poczucia odpowiedzialności za tych wszystkich którym w obozach koncentracyjnych i w III Rzeszy ja sam zadałem cierpienia. Boże uwolnij mnie teraz od potępiania siebie i bycia potępianym za to zło jakie ja wyrządziłem działając w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla SS i dla Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od intencji oraz potrzeb i nawyków karania samego siebie, bycia karanym za to, że innym zadałem cierpienia w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Zdejmij teraz Boże przyjacielu mój brzemię drutu kolczastego jakie noszę w mojej duszy z okresu II wojny światowej i innych wojen, walk. Jestem istotą światła a więc w świetle i w miłości przebaczam sobie teraz to co złego, niegodziwego zrobiłem w czasie II wojny światowej, w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Pozwalam teraz tym wszystkim, których skrzywdziłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej, aby przebaczyli mi teraz wszystko zło jakie doświadczyli z mojej przyczyny, z moich rąk. Przebaczam sobie teraz to, że zadawałem cierpienia w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych żydom, francuzom i ludziom wielu innych narodów świata.

Przebaczam sobie teraz to, że wiele moich mechanizmów działania, intencji, nawyków przeniosłem do dnia dzisiejszego z okresu II wojny światowej i mojej działalności dla SS oraz dla Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od transu satysfakcji z powodu tego, że współpracowałem z SS i z Gestapo.
Przebaczam sobie teraz to, że lubiłem kiedyś ss-manów i gestapowców. Przebaczam sobie teraz to, że pociągały mnie kiedyś idee lansowane przez przywódców III Rzeszy przez SS i przez Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od skutków tego, że ja sam moim działaniem usiłowałem dołożyć moją własna cegiełką do gmachu jaki budowali w III Rzeszy jej przywódcy oraz SS i Gestapo. Przebaczam sobie teraz to, że pracując dla SS i dla Gestapo utraciłem moją odwagę i naturalną umiejętność czynienia dobra w mojej pracy i w moim życiu.

Przebaczam sobie teraz to, że wstydziłem się mojej pracy i efektów mojej pracy wykonywanej w III Rzeszy dla SS i dla Gestapo. Dobry Boże uwolnij mnie teraz od wszystkich skutków tego, co złego osiągnąłem pracując dla SS i dla Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od skutków tego, że moją pracę dla SS i dla Gestapo wykonywałem za darmo i za pieniądze. Boże uwolnij mnie teraz od poczucia winy za to, że brałem pieniądze za moją pracę wykonywaną dla SS i dla Gestapo. Jestem istotą światła i miłości a zatem chętnie i z miłością biorę pieniądze za moją legalną pracę nawet jeśli kiedyś dawno temu czerpałem zyski z niegodziwych zajęć. Jestem istotą światła i miłości ,a zatem chętnie i miłością biorę pieniądze za wykonywaną przeze mnie pracę nawet jeśli kiedyś dawno temu moje zajęcia przynosiły cierpienia i boleści innym istotom.

Boże uwolnij mnie teraz od poczucia winy za to, że w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej jadłem do syta a inni głodowali. Nie muszę się dzisiaj w poczuciu winy obżerać, objadać się ponad miarę, ponad moje możliwości trawienia. Nie muszę się dzisiaj obżerać, objadać oczekując na to, że dla mnie zabraknie, że dla mnie nie wystarczy.
Boże uwolnij mnie teraz od potrzeby cierpienia wywołanego tym, że inni cierpieli z mojej ręki, z mojego powodu. Nie muszę tracić nigdy zdrowia czy życia z powodu tego, że inni tracili kiedyś zdrowie w czasie II wojny światowej z mojej przyczyny, z moich rąk. Miłością Twoją Boże oczyść teraz moje ręce, moją duszę i umysł mój z tego wszystkiego zła i jego odprysków jakie wyniosłem z II wojny światowej, z III Rzeszy i obozów koncentracyjnych. Boże uwolnij mnie teraz od intencji, nawyków i potrzeb pokutowania za zło jakie ja wytworzyłem w różnych wojnach, w czasie III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Pozwól mi teraz Boże doświadczyć pełnego przebaczenia i uwolnienia od zła jakie ja wytworzyłem w różnych wojnach i w czasie II wojny światowej. Pozwól mi teraz Boże stać się w pełni świadomym pełnego przebaczenia i uwolnienia od skutków zła jakie ja wytworzyłem w różnych wojnach, w czasie III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych.

Uświadamiam sobie to, że wielu ludzi ma do mnie jeszcze dotąd żal i niechęć za cierpienia jakie doświadczyli z mojej ręki, i przeze mnie, przez moją działalność wykonywaną w III Rzeszy, w obozach koncentracyjnych, dla SS i dla Gestapo.
Przebaczam teraz wszystko tym wszystkim, których kiedyś skrzywdziłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych II wojny światowej. Boże uwolnij mnie teraz od wszystkich moich intencji i potrzeb dalszego niszczenia tych których skrzywdziłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Boże uwolnij mnie teraz od W moich intencji i potrzeb wystawiania się na ciosy i mękę zadawane mi przez tych których ja sam skrzywdziłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych.

Przebaczam sobie teraz to, że wielokrotnie dokonywałem eksterminacji wielkich grup ludzkich, całość środowisk, narodów i szczepów. Przebaczam sobie teraz to, że w czasie w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych próbowałem w jakimś transie nienawiści zniszczyć wielu ludzi, wykończyć ich. Boże uwolnij mnie teraz od skutków tego, że w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych niewoliłem, niszczyłem, upadlałem wielu ludzi. Boże uwolnij mnie teraz od oczekiwania na zemstę tych których sam kiedyś niszczyłem. Boże uwolnij mnie teraz od oczekiwania na przebaczenie ze strony tych których sam kiedyś niszczyłem. Przebaczam sobie teraz to, że spotykałem się z niechęcią innych ludzi. Przebaczam sobie teraz to, że spotykałem się z niechęcią ludzi których kiedyś skrzywdziłem, których niszczyłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Przebaczam sobie teraz to, że sam stroniłem od ludzi bojąc się ich reakcji i zemsty za to co ja im uczyniłem nie tylko w III Rzeszy i nie tylko w obozach koncentracyjnych.

Dobry Boże uwolnij mnie teraz od ugruntowanego w III Rzeszy i nie tylko tam nawyku i intencji wydawania poleceń oraz rozkazów.
Uwolnij mnie teraz Boże od pomieszania w związkach i w seksie jakie wyniosłem z III Rzeszy i z obozów koncentracyjnych. Boże uwolnij mnie teraz od intencji i nawyków kierowania ludzi do obozów pracy, na zsyłkę i w niewolę. Boże uwolnij mnie teraz od skutków tego, że sam kiedyś kierowałem ludzi do obozów pracy, na zsyłkę i w niewolę. Boże uwolnij mnie teraz od wiary w to, że praca niewolników, praca ludzi zniewolonych jest lepsza, tańsza cenniejsza dla właścicieli zakładów, dla pracodawców.

Przebaczam sobie teraz to, że jako kobieta działałem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla potrzeb SS i dla Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od tego pomieszania jakie sprawiło, że delikatna natura kobiety jaką byłem została zdominowana w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych przez instynkt zabójcy, niszczyciela, potwora, przez duchy i demony. Przebaczam teraz wszystko wszystkim kobietom działającym dla SS i dla Gestapo/ Hitlerjugend/ . Przebaczam sobie teraz to, że w III Rzeszy fascynowały mnie mundury żołnierzy, oraz gwardii SS i Gestapo. Boże uwolnij mnie teraz od wiary w skuteczność ochrony i mistyczną moc run, symboli i sztandarów stosowanych przez SS i inne niemieckie formacje wojskowe.

Przebaczam sobie teraz to, że wierzyłem iż wypełniam misje dziejowe, że buduję Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i moim świętym obowiązkiem jest czynić podłości innym istotom w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych. Przebaczam sobie teraz to, że ja ukochane dziecko Boga Twórczej siły Miłości stałem się kiedyś znany i ceniony jako kat i oprawca, jako donosiciel. Boże przyjacielu mój uwolnij mnie teraz miłością Twoją od karmy kata, oprawcy i donosiciela wyniesionej z II wojny światowej i z wielu innych wcześniejszych wcieleń. Przebaczam sobie teraz to, że donosiłem na innych i niszczyłem innych moją wiedzą na temat innych, na temat tego co i jak robią inni ludzie. Przebaczam sobie teraz to, że podczas II wojny światowej ujawniło się wiele moich obciążeń i niegodziwości mających swoje źródła we wcześniejszych wcieleniach.

Przebaczam sobie teraz to, że pod mundurem niemieckiego SS-mana i Gestapowca /członka Hitlerjugend/ ukrywałem kiedyś zagubioną duszę ukochanego dziecka Boga Twórczej siły Miłości.
Przebaczam sobie teraz to, że w wyniku doświadczeń wyniesionych z II wojny światowej i czasów mojej służby w SS i Gestapo przestałem rozmawiać z przyjaciółmi. Przebaczam sobie teraz to, że w wyniku doświadczeń wyniesionych z II wojny światowej i czasów mojej służby dla SS i Gestapo przestałem mieć przyjaciół i miłe towarzystwo wokół siebie.
Przebaczam teraz wszystko wszystkim SS-manom i gestapowcom. Przebaczam teraz wszystkim SS-manom i gestapowcom to wszystko zło jakie oni wytworzyli i to wszystko czego oni nie zrobili, czego nie zdołali osiągnąć. Przebaczam sobie teraz to, że działając w III Rzeszy nie zrealizowałem misji i zobowiązań oraz urojeń przejętych od innych istot, ani też tego co sam pragnąłem osiągnąć.
Przebaczam sobie teraz to, że nie chciałem pamiętać, ani wiedzieć tego co robiłem dla SS i Gestapo w III Rzeszy, ani tego co działo się za drutami kolczastymi wielu obozów. Uwolnij mnie teraz Boże od moich intencji i potrzeb zgłębiania tajemnic III Rzeszy i obozów koncentracyjnych, tajemnic SS i Gestapo. Mogę, potrafię, ale nie muszę tego wiedzieć, sycić się tym co i jak robiłem w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla SS i dla Gestapo. Przebaczam teraz tym którzy zainspirowali mnie abym w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych pracując dla SS i dla Gestapo uruchomił maszynę śmierci i mechanizmy działania niszczące mnie i innych ludzi.
Boże uwolnij mnie teraz od piętna obozów zagłady jakie noszę na moim ciele jakie jeszcze ściska moją duszę i umysł mój.
Przebaczam sobie teraz to, że w obecnym wcieleniu nie potrafiłem wyjść poza tren III Rzeszy i teren obozu koncentracyjnego. Boże uwolnij mnie teraz od potrzeb ulegania transom cierpienia wynikającym z mojej służby w SS i Gestapo, z mojej inkarnacji w III Rzeszy.

Przebaczam sobie teraz to, że niewolenie innych w III Rzeszy uniemożliwia mi do tej pory pełne egzekwowanie moich naturalnych praw ukochanego dziecka Boga Twórczej siły Miłości. Przebaczam sobie teraz to, że niewolenie innych w III Rzeszy uniemożliwia mi jeszcze skuteczne unikanie agresji innych, ich ataków. Boże uwolnij mnie teraz od tego pomieszania.

Boże, miłością Twoją naucz mnie teraz jak ja mam moim bliźnim, mojej rodzinie, moim najbliższym i wszystkim istotom świata całego dawać bezgraniczną miłość, radość światło miast agresywności, niechęci i złogów trzymanych jeszcze w mojej własnej wątrobie. Boże, miłością Twoją naucz mnie teraz jak ja mam moim bliźnim, mojej rodzinie, moim najbliższym i wszystkim istotom świata całego zawsze i wszędzie patrzeć prosto w oczy.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: