Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Psalm nr 51 w dwóch wersjach tekstu ( Dawida i uwspółcześniony)

Psalm 51 Dawida
Zmiłuj się Boże nade mną,
zmiłuj się Boże nade mną
w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość
obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego
uznaję bowiem nieprawość moją
a grzech mój jest zawsze przede mną
urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka
przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach
dlatego okazujesz się sprawiedliwy
w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie
oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty
obmyj mnie a nad śnieg wybieleję
spraw bym odczuł radość i wesele
rozradują się kości, które skruszyłeś
odwróć swój wzrok od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego
przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i odnów we mnie ducha ofiarnego
będę błądzących nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy
uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco
język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość
Panie, otwórz wargi moje
a usta moje będą głosić Twoją chwałę
ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz
moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony
pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz
okaż Syjonowi łaskę swej miłości
odbuduj mury Jeruzalem
zmiłuj się Boże nade mną
zmiłuj się w swoim miłosierdziu

Sztuka pisania afirmacji zakłada afirmowanie w czasie już dokonanym. Zatem należało zmienić samą formułę tekstu na dziękczynną, za już pozyskane dobrodziejstwa. Czyli ja to już otrzymałem, gdy Dawid dopiero zabiegał. W konsekwencji inaczej płyną energie, już podczas samego czytania..

PSALM 51 uwspółcześniony.

wersja nagrana dostępna jest na stronie

http://w209.wrzuta.pl/audio/annWwy1WvHH/psalm_51_uwspolczesniony

Jestem wdzięczny Boże, że zmiłowałeś się nade mną i nad moją duszą, że otworzyłeś moje serce.
Jestem wdzięczny Boże, że w ogromie swej miłości uwolniłeś mnie i moją duszę od wszelkiej nieprawości, oraz od jej skutków.
Jestem wdzięczny Światłości, że zupełnie obmyłaś mnie i moją duszę z naszych win oraz wszelkich splamień.
Miłości jestem wdzięczny z moją duszą, że oczyściłaś nas z grzechów wszelakich oraz z ich skutków.
Uznałem bowiem nieprawe uczynki moje, mojej duszy i jej dawniejszych osobowości. Jestem wdzięczny Boże, że pozwoliłeś nam poznać nasze dawne złe uczynki i przebaczyć je wszystkie, oraz ich wszystkie zaistniałe skutki.
Akceptuję to, że przebaczając sobie oraz duszy całą złą przeszłość, grzechy nasze oddaliśmy już Bogu, pozwalając aby całkiem odeszły.
Przebaczyłem to, że dusza moja inkarnowała obciążona winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
Przebaczyłem to, że dusza moja przeciwko światłości kiedyś zgrzeszyła- boskich mocy używając do destrukcji.
Przebaczyłem to, że dusza moja oraz jej osobowości, uczyni kiedyś co złe i niegodziwe jest w Twoich oczach Boże.
Przebaczyłem winy sobie o mojej duszy, przebaczyłem też winy moim wszystkim dłużnikom, dlatego okazujesz się sprawiedliwy w Twoich wyrokach i prawy w swoim Boskim osądzie.
Miłości jestem wdzięczny z moją duszą, że oczyściłaś nas, abyśmy zyskali przebaczenie i stali się czyści, prawi.
Miłości jestem wdzięczny, że obmyłaś mnie całego, abym rozświetlił się bardziej niż tysiące słońc.
Jestem wdzięczny Boże, że sprawiłeś abym zyskał i odczuł trwałą radość duszy i wesele serca.
Jestem wdzięczny Boże, że rozradowałeś serce, moją wątrobę oraz kości.
Jestem wdzięczny Boże, że nie odwróciłeś się ode mnie, ukochałeś mnie, gdy ku Tobie wyciągnąłem moje ręce.
Miłości jestem wdzięczny z moją duszą, że zmazałaś wszystkie moje przewinienia oraz winy mojej duszy.

Jestem wdzięczny Boże, że stworzyłeś we mnie serce czyste, kiedy Ciebie poprosiłem.
Jestem wdzięczny Boże, że odnowiłeś we mnie, dobre moce serca oraz moc i skrzydła mojej duszy.
Jestem wdzięczny Boże, że nie odrzuciłeś mnie od swego oblicza, dając mi zawsze opiekę i trwałe w Tobie schronienie.
Jestem wdzięczny Boże, że zawsze dajesz mi odczuwać i doświadczać Twoje łaski, miłosierdzie.
Jestem wdzięczny Boże, że przywróciłeś mi radość z Twojego skutecznego wybawienia.
Miłości jestem wdzięczny z moją duszą, że uwolniłaś nas od zmazy przelanej kiedyś krwi. Boże zbawco, język mój bezustannie sławi Twoją sprawiedliwość.
Panie, jestem wdzięczny z moją duszą, że otworzyłeś mi wargi,
aby usta moje głosiły Twoją chwałę,
Moją ofiarą dla Boga jest dusza skruszona i serce otwarte na trwały przepływ światłości.
Jestem wdzięczny, że moje pokorne serce Ty, o Boże przyjąłeś,
okazując mi łaskę swej miłości,
odbudowując jasne i czyste moje energie, piękne energie mojej duszy. Moją ofiarą dla Boga są moje wszystkie słowa, myśli, uczynki.
Jestem wdzięczny, że w swojej dobroci zmiłowałeś się Boże nade mną i nad moją, zagubioną kiedyś duszą.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda:

Polecamy następujące produkty:

Radykalne wybaczanie
Colin Tipping
Widzieć bez okularów
Marilyn B. Rosanes-Berrett