Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Technika uwalniania się od dowolnych ślubowań np Amitaby itp

Art opublikowany jest na stronie http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1337

,,Moja dusza inkarnowała jako buddyjski mnich o imieniu Amitaba. Znalazł godnego sobie towarzysza Lokeśwararadżę z którym wymyślili jak nie dopuścić do oświecenia się mojej duszy. Zestawili 53 ślubowania z których znane są 48. Dodatkowych (ukrytych )jest 4 a kolejne to tzw ,,Ostateczne”.
Praktycznie nie istnieje możliwość spełnienia tych ślubowań. Może jedno lub dwa, jakieś komuś uda się kiedykolwiek zrealizować. Ślubowania składane były wobec Lokeśwary, którego dusza znana jest ze swej hinduskiej inkarnacji Wisznu. Jeśli ktoś ma podobne ślubowania w karmie własnej duszy, to jest niewolnikiem Wisznu.
Wisznu jest tym który świadkuje, świadomie pilnuje aby nie doszło do oświecenia kogokolwiek przed Nim. Jemu jednak na cudzym oświeceniu nie zależy, a własne też nie jest celem jego starań. Może to być istotne dla wszystkich jacy jednak chcieliby powrotu do Stwórcy, że dusza Wisznu dopilnuje aby tak się nie stało. Jej bowiem zależy na kontynuacji tego co jest, co trzyma w rękach. A są to losy chyba wszystkich jacy podobne ślubowania złożyli kiedykolwiek. Składali je prawdopodobnie jak Amitaba przywołując Lokeśwararadżę. Można przełamać skutki owych ślubowań poprzez ich rozkodowanie i powierzenie całej istoty Bogu dawcy życia, który jest ponad duszą Wisznu. Tyle że w buddyjskim Tybecie, Japonii wiedza o Stwórcy jest słaba.”

Zanim przystąpisz do uwalniania od ślubowań Amitaby kilka razy uważnie przeczytaj cały wstęp. Pozwoli to Tobie oraz Twojej duszy nigdy więcej nie powracać do tematu.

Ślubowania, czyli o czym należy pamiętać

Treść ślubowania
Należy zaznaczyć, że umowy, ślubowania, hipnozy, transy jakie były nieznaczące i nie były umacnianie przez poprzednie inkarnacje Duszy i samą Duszę są rozkodowywane w modlitwach tematycznych i pokłonach.
Natomiast te, które były wielokrotnie zawierane, powtarzane przez poprzednie osobowości jak i przez samą Duszę, najsilniej oddziaływają w obecnym życiu najczęściej tam, gdzie my znajdujemy własne ograniczenia oraz niespełnienia.
Ideę można wykorzystać do puszczania każdego podobnego ślubowania o ile znamy w przybliżeniu jego treść.
Kiedy hipnoza, ślubowanie nie jest są znane to zawsze powinna być kierowana prośba do Boga Dawcy Życia aby pokazał lub powiedział nam ich wypowiedziane słowa lub chociaż pokazał ideę.
Także można wykorzystać techniki regresywne po uprzedniej modlitwie do Stwórcy z podaniem właściwej argumentacji, do czego chcemy wykorzystać treść hipnozy lub ślubowania [zdarzają się przypadki, że może ponownie zostać użyta treść przez naszą Duszę do niegodziwych celów i sesja przyniesie inny skutek niż oczekiwany].

Komu zostały złożone ślubowania?
Głównym tematem artykułu jest uwolnienie się od ślubowań Amitaby jakie składały poprzednie inkarnacje Duszy lub/i sama Dusza.
Tak więc omówimy tutaj komu ślubowania były składane.
Wiedz czytelniku, że jeśli odkryłeś karmę swojej Duszy jako mnicha tybetańskiego to poprzednie inkarnacje lub/i twoja własna Dusza złożyły te ślubowania rozmaitym istotom. Współcześnie składa się je nie tylko w Tybecie i Japonii.
Twoja Dusza może mieć fałszywą pamięć bycia mnichem Amitabą, a z nią i karmę mnicha jaki je powielił. Należy wykonać odpowiedni pokłon rozkodowujący te utożsamienie ,o ile masz uczucie, że to twoja Dusza była wcielona jako Amitaba.
Ważną postacią jest też Lokeśwara wobec którego Amitaba, jak podaje legenda, ślubował nigdy się nie oświecić. Przy krótkim życiu osobowości Oświecenie rzeczywiście się może nie dokonać, ale ów Tybetańczyk zablokował tę możliwość dla swojej duszy. Nikt kto w swej naiwności lub nierozważnie powtórzył Ślubowania Amitaby nie może się oświecić, żadna dusza, żaden człowiek. Jednak bywa i tak, że mnisi Tybetu inkarnują po całym świecie bez pragnienia doświadczania bólu, a z chęcią Oświecenia które nie jest dla nich już możliwe. Zawdzięczają to mnichowi Lokeśwarze, znanemu z Indii jako Wisznu, jaki zapewniał sobie to, że nikt się przed nim nie oświeci po złożeniu tych przysiąg.
Po upływie stuleci dokładna treść ślubowań, ich liczba (48+5) mogła się zmienić nieznacznie lub nawet drastycznie.

Strażnicy i świadkowie złożonych ślubowań, czyli nasze bycie strażnikami i świadkami ślubowań innych istot
Skoro nasza Dusza i/lub jej poprzednie osobowości składały ślubowania (w tym przypadku Amitaby) to wiedz, że ona sama nadal pilnuje ich realizowania u rozmaitych istot.
Strażnik, a świadek:
Świadek ma na zadanie potwierdzić, że dana istota złożyła ślubowanie. A strażnik ma pilnować aby istota wypełniła ślubowanie.
Kiedy rozkodowujemy tylko i wyłącznie strażnikowanie to możemy być pewni, że twoja Dusza może być wzywana przez inne istoty by potwierdzała iż dana osoba- dusza złożyła takie a takie ślubowanie.
Idzie do nich aby pogrążać inne istoty- świadkować w tym celu. Po co ciągnąć je za sobą tracąc nasz czas i energie? Albo inaczej: jak mamy się z naszą Duszą uwolnić od ślubowań Amitaby, kiedy Dusza pilnuje, aby inne istoty ich dochowywały (innymi słowy nie następuje pełne uwolnienie)?
Dusza także może być strażnikiem ślubowania, a prawda jest taka, że nie musiała inkarnować jako kapłan buddyjski, przed innymi mnichami w cale nie musieli złożyć ślubowania.
Moja Dusza mogła też dostać zlecenie od innej istoty, aby pilnowała tej Duszy, która komuś innemu złożyła ślubowanie Amitaby tak na wszelki wypadek.
Tak samo kiedy rozkodowujemy inne ślubowania musimy o tym aspekcie pamiętać
gdzie ślubowanie tam zawsze są dusze strażnicy i dusze świadkowie.

Dlaczego jeden ogólny pokłon nie wystarczy by rozkodować wszystkie ślubowania Amitaby?
Ogólny pokłon z oddaniem wszystkich 48 ślubowań jest nieskuteczny, ponieważ do każdego ślubowania mógł być przydzielony inny kolejny strażnik, albo ich cała grupa, mająca na zadanie pilnować dopełnienie ślubowania. Sama Dusza tego kto ślubował może nie wykazywać chęci aby oddać dane ślubowanie. Na poziomie poprzednich inkarnacji oraz Dusz te ślubowania miały silny ładunek emocjonalny- energetyczny oraz była silna wola samej Duszy, aby zachować dane ślubowanie wynikająca z poczucia winy z jakieś zbrodnie z wcześniejszych inkarnacji.
Dodatkowo przy ogólnym pokłonie oddającym 48 ślubowań Amitaby może dość do tego, że Dusza wybiera sobie ślubowania, które chce dochować np. nr 1-38 a i te jakie chce oddać czyli 39-48, co może doprowadzić do sytuacji:
‘Ale ja oddałam przecież ślubowania…Mimo to czuje niedosyt, coś jest jeszcze nie tak’
Ja sama Monika na próbę oddawałam w jednym pokłonie wszystkie 48 ślubowań Amitaby Bogu Dawcy Życia i zaraz przyszła weryfikacja.
Czułam silny opór, aby oddać z osobna każde ślubowanie. Z tego powodu rozpisałam tekst i odsłuchałam go kilkakrotnie obserwując reakcje Duszy, która była wręcz oburzona.
Kiedy przystąpiłam do pokłonu, po jednym byłam strasznie zmęczona, ale jednocześnie przeniknięta potężnym strumieniem Światło Stwórcy jakie odbudowywało energetycznie serce.
Możesz czytelniku zastanawiać się, czemu nie działa nawet gdy powie się, że oddaje się WSZYSTKIE I CAŁKOWICIE 48 ślubowań?
Osobowość nie znająca w przybliżeniu treści kiedy nie wypowie wraz z Duszą treści ślubowania… To dla Duszy powstaje furtka, aby stawić opór i odbić odpowiedź Stwórcy.
Ktoś mógłby stwierdzić tak ale w pokłonie jest ‘wspólnie z moją Duszą.
Dusza może mieć inne zdanie na każdy temat. Dodatkowo może mieć silne presje i poczucie winy jeśli składała ja np. 5-cio krotnie w 5-ciu inkarnacjach.
Tak jest i owszem
ale ślubowania jak napisałam wcześniej- większa wola, siła, energia została w nie włożona przez poprzednie osobowości i samą Duszę.

A co z innymi opornymi ślubowaniami, które mnie i moją Duszę ograniczają?
Nadal nie mogę uwolnić się od mężczyzny, który ciągle powraca. Mam wrażenie, że moja Dusza składała z jego Duszą ślubowania o wiecznym byciu razem i to wiele razy. Robiłam pokłon rozkodowujący, kasowałam intencje odnośnie naszego zawierania umów, poprosiłam Boga Dawcę Życia o anulowanie wszelkich ślubowań z tą Duszą….
Należy wówczas prosić Stwórcę o pokazanie w sposób zrozumiały, dlaczego ta osoba i Dusza ciągle wracają do naszego życia. Mogły Dusze przez wiele wcieleń zawierać nawet umowy przed Stwórcą. Tylko i wyłącznie prosić Boga Dawcę Życia o zrozumienie oraz podanie instruktażu, co należy uczynić.

Co w przypadku oporów?
‘Nie chce mi się’, ‘Nie mam czasu’, ‘Zrobię ogólny pokłon’
Ślubowań znanych jest 48+5 niejawnych i jest dostępny jako osobny plik MP 3 w formie nagrania cały zestaw 48 ślubowań w formule odkodowującej. Łatwiej przygotowuje duszę do ich puszczenia. Jednak po kilku odsłuchaniach należy kolejne już pojedynczo w pokłonie oddawać Bogu do kasacji.
Rozkodowanie ślubowań Amitaby

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ślubowania Duszy i jej poprzednich osobowości

Rozkodowanie każdego pojedynczego ślubowania można przeprowadzić następująco.
Po 2-3 odkodowaniach będziesz wiedzieć po reakcji organizmu i duszy czy ona i jej osobowości złożyli kiedyś te ślubowania. Mogło się również zdarzyć, że ktoś tutaj i teraz jako buddysta ślubował podobnie. Wówczas musi siebie dodać do tekstu.
1. Tekst ślubowania czytamy z kartki lub monitora. Tego N I E należy się nigdy uczyć na pamięć.
2. Po każdym rozkodowaniu kolejnego ślubowania prosimy o wypełnienie boskim światłem PUSTKI po nim pozostającej. Pustka w umyśle i życiu to jest hit w buddyzmie. Życie w pustce to jednak wielka i nieustająca katastrofa.

Przykładowy schemat:
Prośba o otwarcie serca i ochronę boską każdorazowo jeśli robimy odkodowanie pojedynczo, co jakiś czas.

Boże ty znasz treść tego ślubowania a ja przytaczam je teraz w przybliżeniu ….................................................
(To przybliżenie do oryginału wynika z istnienia wielu rozmaitych wersji tekstu jakie są spisane w różnych krajach buddyjskich np Tybet, Japonia. Nawet tłumaczenia na angielski różnią się od siebie. Ważna jest ich główna idea-odcięcia duszy od Boga i oświecenia. )

Następnie (dalej w modlitwie) analizujemy i PODWAŻAMY sens tego ślubowania, jego treść. Podnosimy w argumencie niedorzeczność ślubowania, niemożność spełnienia, brak logiki itp. Podnosimy to, że odciąga ono od Oświecenia z uwagi na nie możność jego wypełnienia.
Prosimy o uwolnienie od wpływu świadków, strażników ślubowania. Prosimy o boskie błogosławieństwo dla nich siebie i duszy. Wymieniamy tu Awalokiteśwarę, Mahakalę i egreor Tybetu oraz wszystkich innych strażników, świadków.
Jeśli jest wewnętrzna silna presja, aby nie puszczać to prosimy z duszą o akt boskiej łaski kasujący ślubowanie.

Prosimy o Sąd Boży nad duszą i jej osobowościami za złożenie tego ślubowania.
Prosimy o zwrócenie wolności Amitabie jego duszy odpowiednio Lokeśwarze i jego duszy oraz tym mnichom którym przysięgała inna osobowość naszej duszy oraz ona sama.

Przed samym rozpoczęciem pracy ze ślubowaniami dobrze jest poprosić kolejno o rozkodowanie pakietu Intencji oporujących np.

-bycia niepogodzonymi z tym, że szczęśliwe życie w trakcie realizacji ślubowań Amitaby jest mrzonką, że wypełnienie ślubowań Amitaby jest mrzonką, urojeniem i wynika z wymuszonych na nas przekonaniach, hipnozach, kodowaniach
-nie zasługiwania na bycie gotowymi na uwolnienie przez Stwórcę od wszystkich jawnych i niejawnych ślubowań Amitaby oraz od ich wszystkich skutków, oraz od wszystkich innych ślubowań, przysiąg jakie kiedykolwiek złożyła moja dusza i jej inkarnacje w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią, oraz na bycie gotowymi na całkowite uwolnienie od wpływu duszy Wisznu-Lokeśwary oraz jego osobowości
-posiadania i podtrzymywania tak szkodliwych obciążeń, myśli oczekiwań, nastawień że utrzymywanie obecności oraz wpływów duszy Wisznu-Lokeśwary i jego osobowości, wypływów innych bogów, i bóstw na nas Bóg DŻ uznaje za konieczne i niezbędne
-trzymania przy nas, zatrzymywania tych ludzi, dusz, istot które złożyły ślubowania Amitaby i inne ślubowania, oraz trzymania przy nas, strażników, kontrolerów ślubowań Amitaby oraz wszystkich innych ślubowań, przysiąg
-opóźniania, odwlekania w czasie i w przestrzeni, poza czasem i przestrzenią momentu całkowitego uwolnienia się w boskim świetle od wszystkich ślubowań Amitaby jawnych i zapomnianych, oraz od wszystkich innych ślubowań, przysiąg jakie kiedykolwiek złożyli moja dusza i jej inkarnacje, cała nasza istota
-dalszego doświadczania skutków tego że moja dusza i jej osobowości składali kiedyś, propagowali, spisywali ślubowania mnicha Amitaby i inne ślubowania, przysięgi
-dotyczących wszelkich moich, mojej Duszy, całej naszej istoty oporów w oddaniu i w kasacji, rozkodowaniu wszystkich ślubowań Amitaby (oraz wszelkich innych ślubowań, przyrzeczeń i misji), jakie cała nasza istota utrzymuje jakie w sobie blokuje, a jakich treść znasz Ty Stwórco
-dotyczących mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty podtrzymywania, wypełniania, odnawiania wszystkich ślubowań Amitaby (oraz wszelkich innych ślubowań, przyrzeczeń i misji) jakie zostały ujawnione i nieujawnione jakich dokładnych treść znasz Ty Światłości.
-oporujących przed uwolnieniem, nawet, gdy nie chcą odejść, wszystkich świadków, strażników ślubowania oraz ich strażników każdego rodzaju i poziomu, którzy pilnują wypełniania przeze mnie i moją Duszę, przez całą naszą istotę wszelkich ślubowań, Amitaby (oraz wszelkich innych ślubowań, przyrzeczeń i misji), których dokładną treść znasz Ty Stwórco.
-oporujących przed uwolnieniem,, nawet, gdy nie chcą odejść osobowościom i duszom Wisznu-Lokeśwary, Mahakali, egregora Tybetu, Amitaby oraz wszelkich mnichów oraz istot jakim kiedykolwiek inne osobowości mojej Duszy oraz ona sama, cała nasza istota przysięgała dochować wszystkich ślubowań Amitaby (oraz wszelkich innych), jakich dokładną treść znasz Ty Stwórco.
-dotyczących wszelkich moich, mojej Duszy, całej naszej istoty oporów w oddaniu i kasacji, rozkodowaniu wszystkich przez Ciebie Boże Dawco Życia , nawet tych których nie chce oddać cała nasza istota, misji, ślubowań naszego bycia strażnikami, strażnikami każdego rodzaju i poziomu, świadkami, ochroniarzami pilnującymi istot jakie złożyły przed moją Duszą i jej poprzednimi osobowościami oraz innymi istotami wszelkie ślubowania Amitaby (oraz wszelkie inne ślubowania) jakich treść znasz Stwórco.
-oporujących przed skasowaniem w pełni i całkowicie naszych misji strażnikowania na każdym poziomie, ochraniania, pilnowania a także byśmy im poświadczały złożonych , przed moją Duszą oraz jej poprzednimi osobowościami, całą naszą istotą oraz wszelkimi innymi istotami, przez wszelkie istoty wszystkich ślubowań Amitaby (oraz wszelkich innych ślubowań, przyrzeczeń i misji), których dokładną treść znasz Ty Stwórco.
-naszego przeinaczenie, opacznego rozumienia, przybrudzenia czystych prawych intencji, nawyków, potrzeb, oraz wzorców naszego działania dotyczących naszego życia bez naszego ochraniania, pilnowania, strażnikowania, wypełniania mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich ślubowań Amitaby (oraz wszelkich innych ślubowań, misji, przyrzeczeń, przysiąg) jakie złożyli inni kiedykolwiek w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią oraz jakie złożyła moja dusza i jej inkarnacje, oraz nasza istota.

Treść schematu w którym oddajemy stwórcy każde osobno ślubowanie

Boże Dawco Życia wspólnie z moją własną Duszą, z całą naszą istotą proszę teraz o akt Twojej boskiej łaski kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny, opory i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące…. {treść i numer ślubowania Amitaby}.
Boże Dawco Życia wspólnie z moją własną Duszą, z całą naszą istotą proszę teraz o akt Twojej boskiej łaski kasujący i rozkodowujący wszelkie rodzaje naszych obciążeń we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, dotyczący… {treść i numer ślubowania Amitaby}.
Boże Dawco Życia wspólnie z moją własną Duszą, z całą naszą istotą proszę teraz o sąd boży nad nami;
-tak aby dokonało się teraz odwrócenie wszystkich skutków, całej naszej karmicznej przeszłości i złych energii,
-oraz aby zostały wypełnione Twoim światłem i Miłością wszystkie energetycznie i fizycznie zranione miejsca w całej naszej istocie,
-oraz aby nastąpiło wyrównanie, wszelkich energii między mną, moją Duszą, całą naszą istotą a wszystkimi istotami,
w związku z wszystkimi wzorcami naszego działania dotyczącymi …{treść i numer ślubowania Amitaby},
Boże Dawco Życia wspólnie z moją własną Duszą, z całą naszą istotą, powierzam teraz Tobie wszystkie rodzaje naszych obciążeń, wszelkich rzeczy i spraw z nimi powiązanych, dotyczących wszystkich wzorców naszego działania związanych z/lub dotyczących…../ {treść i numer ślubowania Amitaby}.

Oto czterdzieści osiem wielkich przysiąg jakie złożył Dharmakara :
1. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a na mojej ziemi będą piekła, królestwa złych/ głodnych duchów czy świata zwierząt, niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
2. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi po śmierci upadną ponownie w trzy złe królestwa do piekła, niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
3. Jeśli kiedy osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą wszystkie koloru czystego boskiego złotego światła , niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
4. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą posiadały tego samego wyglądu i będą różnice w ich urodzie/piękności, niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
5. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą pamiętać wszystkich swoich poprzednich wcieleń, nie będą pamiętać nawet wydarzeń, które miały miejsce podczas poprzednich setek tysięcy a także dziesięciu milionów z niezliczonej liczby epok, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
6. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą posiadać ‘boskiego oka’/ rozwiniętych umiejętności jasnowidzenia, tak aby widzieć przynajmniej setki tysięcy, dziesięć milionów z niezliczonej liczby krajów Buddy (Boga), to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
7. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą posiadać (boskiego ucha) zdolności jasno słyszenia, aby usłyszeć przynajmniej setki tysięcy , dziesięciu milionów z niezliczonej liczby nauk Buddy (Boga)i nie będą ich pamiętać wszystkich, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświeceniaa
8. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą posiadać umiejętności czytania w myślach innych- przynajmniej tych wszystkich czujących żywych istot jakie żyły w setkach tysiącach, dziesięciu milionach z niezliczonej liczby krajów Buddy(Boga), to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
9. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą posiadać nadprzyrodzonych zdolności podróżowania gdziekolwiek w jednej chwili, nawet poza setką tysięcy, dziesięciu milionach z niezliczonej liczby krajów Buddy (Boga), to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
10. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi będą wznosić myśli ku własnemu przywiązaniu (do spraw ziemskich), to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
11. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą doświadczać Nieskończonego Niewzruszonego Stanu (umysłu) i niezawodnej Nirwany, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
12. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a moje światło będzie ograniczone i nie będę w stanie oświecić przynajmniej setek tysięcy, dziesięciu milionów z niezliczonych krajów Buddy, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
13. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy a moja linia życia będzie ograniczona jedynie tylko do setek tysięcy, dziesięciu milionów z niezliczonej liczby epok, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
14. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a ogromna liczba słuchających mnie w mojej ziemi nie będzie nikomu znana, nawet gdy wszystkie byty oraz buddowie jacy osiągnęli oświecenie na ich własną rękę bez nauczycieli i przewodników, jakie powinny być liczone w ciągu setek tysięcy epok osiągnęło oświecenie a żyjącymi we wszechświecie składającym się z setki milionów światów, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia
15. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a ludzie i dusze na mojej ziemi będą mieli skróconą długość życia— z wyjątkiem tych, którzy chcą mieć ją skróconą odpowiednio do ich pierwotnych przysiąg, niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
16. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a ludzie i dusze na mojej ziemi kiedykolwiek usłyszą o jakimkolwiek występku, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
17. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a niezliczeni Buddowie na ziemi składającej się z dziesięciu ćwiartek nie będą czcić i chwalić mojego Imienia, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
18. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a czujące istoty na ziemiach składających się z dziesięciu ćwiartek, którzy nie powierzą mi zaufania szczerze i w pełni szczęścia, ani nie będą pragnąć urodzić się w mojej krainie/ziemi, i nie będą wzywać mego Imienia, nawet dziesięciokrotnie, nie urodzą się w nim, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia. Jakkolwiek wykluczając tych wszystkich jacy popełnili pięć wielkich obraz/przestępstw poprzez naruszenie praw Dharmy.
19. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a czujące istoty, we wszystkich krainach Ziemi, jakie nie obudzą pragnienia by osiągnąć Oświecenia, jakie nie będą czynić chwalebnych czynów i nie będą chciały szczerze urodzić się w mojej ziemi/królestwie w chwili ich śmierci ani ujrzeć mnie w towarzystwie niezliczonej liczby mędrców/ oświeconych, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
20. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, znajdą się czujące istoty, we wszystkich krainach Ziemi, słysząc me Imię i koncentrując swoje myśli na mojej ziemi/ królestwie oraz czyniący różnorodne szlachetne czyny i szczerze przenosząc je do mojej ziemi/królestwa z pragnieniem aby urodzić się w nim a którzy nie osiągną ostatecznie tego dążenia, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
21. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy, a ludzie i dusze w moim świecie i na Ziemi nie będą w całości wyposażone w 32 cechy fizyczne wielkiego człowieka jakim Był Budda Sidharta Gautama, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
22. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy, a ci którzy nie osiągną stanu Bodhisatwy dla
służby rozmaitych istot, jako ludzie wyrzeczeni żyjący w innych krainach, ostatecznie i niezawodnie nie osiągną stadium Oświecenia, stając się Oświeconym po jednym wcieleniu, to niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia. ( z wyjątkiem tych którzy z ich własnej woli pozostają w stanie Bodis. dla poświęcenia się dla rozmaitych bytów, uzbrojeni w zbroje przysiąg aby podróżować po rozmaitych światach, wykonując swoje powinności Bodhi. i pomnażając swoje zasługi i którzy nie będą chcieli służyć buddom w dziesięciu ćwiartkach ziem inie będą chcieli NAWRACAĆ rozmaitych istot w liczbach niczym ziarenka piasku w rzece Ganges, którzy osiągnęli doskonałą wiedzę, i których praktyki przewyższyły stan zwykłych bytów i którzy praktykują/mają cechy bóstw tantry seksualnej oraz znamiona boskość, to niechaj nie osiągnę Oświecenia).
Uwaga SM. ,,Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy, a ci którzy nie osiągną stanu Bodhisatwy dla służby rozmaitych istot, jako ludzie wyrzeczeni żyjący w innych krainach”. Jeśli znasz idę niewolnictwa to te ślubowania zapewniają adeptowi niekończące się bycie niewolnikiem innych, inkarnowanie jako niewolnik, lub służący. Przecież niewolnicy to są żyjący tylko ,, dla służby rozmaitych istot, jako ludzie wyrzeczeni”
23. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w mojej krainie nie będą poprzez łaskę Buddy (Boga)służyć wszystkim Buddom poprzez moją transcedentalną duchową moc w niezliczonych ich światach, w krótkim czasie jaki zajmuje aby spożyć posiłek, to niechaj nie osiągnę Oświecenia.
24. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie i służebnicy w mojej krainie nie będą w stanie, na ich życzenie, oddawać zasłużonej/chwalebnej czci buddom (posągom i bóstwom), poddając się w pełni ich woli, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
25. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w mojej krainie nie będą w stanie objaśnić Drogi zbawczej, praw karmy, przyczyn uwikłań dusz i ludzi używając do tego uniwersalnej mądrości, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
26. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w mojej krainie nie będą posiadać w ciele klejnotu Narayany, czyli czystych złotych wibracji pochodzących od Stwórcy, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
27. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a czujące istoty nie będą w stanie, nawet używając jasnowidzenia, aby odróżnić z imienia oraz aby zliczyć wszystkie niezliczone manifestacje/przejawy (uwzględnione dla ludzi i dusz w moim kraju), które są wspaniałe oraz olśniewające i subtelne w szczegóły nie do opisania, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
28. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a służebnicy, Bodhisatwowie w mojej krainie nie będą, nawet ci z małym bagażem zasług, w stanie ujrzeć drzewa Oświecenia.Buddy, które ma niezliczoną liczbę kolorów i które ma cztery miliony li (miara chińska) wzrostu, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
29. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w mojej krainie nie zdobędą elokwencji i mądrości aby recytować, omawiać a także stać na straży sutr, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
30. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w mojej krainie będą mieć ograniczoną wiedzę i elokwencje, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
31. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a moja Ziemia (Kraina)nie będzie olśniewająca, odsłaniać swoje światło niczym obraz odbity w czystym lustrze na ogromne, niezliczone, nieogarnione krainy Buddy, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
32. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy i wszystkie niezliczone manifestacje/objawienia na mojej ziemi nie będą zbudowane z niezliczonych skarbów jakie przewyższają najwyższą doskonałość jednoczesną dla świata ludzkiego i dusz, od ziemskiego gruntu do samego nieba, oraz takie rzeczy jak pawilony, kałuże, strumyki i drzewa, których woń nie będzie przenikać wszystkich światów złożonych ze wszystkich rozmaitych pachnących rodzajów drewna, powodując że wszyscy Bodhisatwie jacy nie będą odczuwać ich zapachu, aby czynić posługi buddy, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
33. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a w niepojętych i niezliczonych krainach Buddy wszystkie czujące istoty nie będą, dotknięte przez moje światło i nie odczują pokoju oraz szczęścia w ich ciałach i umysłach przewyższając te (umysły, ciała) ludzkie i dusz, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
34. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a wszystkie rozumne istoty nie będą w stanie, na Ziemi oraz w świecie dusz, usłyszeć mojego Imienia ani uzyskać wglądu Bodhisattwy w niewznoszące prawa karmiczne i boskie ani nie zyskają głębokiej znajomości modlitw (mantr), to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
LUB
Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a wszystkie czujące istoty nie będą, w niepojętych i niezliczonych krainach Buddy, w stanie uzyskać Oświecenia.(Nirwany) jako Bodhisatwowie, i głębokiej wiedzy płynącej z medytacji i modlitwy (mantry) po usłyszeniu mego Imienia, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
35. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy, a wszystkie kobiety na Ziemi oraz w świecie dusz, jakie odrzucą wiarę, nie obudzą dążenia do Oświecenia.i nie będą chciały wyrzec się kobiecości, to niechaj po śmierci urodzę się ponownie jako kobieta nie osiągając doskonałego Oświecenia.
Alternatywnie. Obie wersje wypada tu odkodować.
Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy, a wszystkie kobiety, na Ziemi oraz w świecie dusz, jakie zwrócą swoje umysły do doskonałemu poznaniu (ku światłości) poprzez niechęć do ich własnej kobiecej egzystencji, a nie urodzą się w kolejnej inkarnacji w męskich ciałach, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
36. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie, na Ziemi oraz w ci w świecie dusz, którzy usłyszeli moje Imię po ich śmierci i w następnej inkarnacji nie będą nadal kontynuować swych praktyk Bodhisatwy dopóki nie osiągną stanu buddy, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
37. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a ludzie i dusze, na Ziemi oraz w świecie dusz, którzy po usłyszeniu mego Imienia, będą leżeć twarzą do ziemi aby uszanować i oddawać mi cześć, będą cieszyć się z wiary i będą wykonywać praktyki Bodhisattwy a nie będą szanowani przez wszystkich ludzi i dusze na świecie, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
38. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą mogli nabyć ubrania tak szybko jak tylko takie pragnienie powstanie w ich umysłach, i dopóki nie zostaną oni zaopatrzeni w doskonałe szaty (które cenione są przez buddów) i jeśli te ubrania będą potrzebowały szycia, wybielania, farbowania, prania, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
39. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a ludzie i dusze na mojej ziemi nie będą doświadczać szczęścia i przyjemności porównywalnej do świętego bezdomnego mnicha żebraka (Bhikszu), to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
Bhikszu
żebrak, mnich jaki zdecydował się na bezdomność i przyjął pełne święcenia. Działalność jego polega na medytacji i wyjaśnianiu nauki. Nie wolno im było pracować. Podstawowymi prawami są: ubóstwo, bezżenność, ustępliwość. Nie powinien się on stykać z pieniędzmi ani przedmiotami wartościowymi. Jedynym lekarstwem jakie może zażywać jest uryna zwierzęca. Żywi się tym, co użebrze w czasie swojej wędrówki.
40. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie, na Ziemi oraz w świecie dusz, nie będą w stanie ujrzeć ich (krain) wszystkich odbitych w kryształowych drzewach , tak jakby ktoś przyglądał się własnemu odbiciu w nieskazitelnym lustrze, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
41. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowi, na Ziemi oraz w świecie dusz, którzy usłyszą moje Imię, a będą mieć ograniczone, słabo rozwinięte albo niekompletne organy ciała fizycznego, w jakiejkolwiek chwili przed staniem się buddą, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
42. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie, na Ziemi oraz w świecie dusz, którzy usłyszą moje Imię i osiągną wszyscy oświeceniowy stan samadhi (stan świadomości w którym ustaje myślenie, znikają pragnienia) i będą wytrzymywać w tym stanie bez tracenia koncentracji a nie będą w stanie ofiarować w mgnieniu oka swych służb, niezliczonym i niepojętym świątobliwym światowym buddom, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
43. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie na Ziemi, którzy usłyszą moje Imię i nie odrodzą się w szlachetnych rodzinach po ich śmierci, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
44. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie na Ziemi, będą się radować tak ogromnie, aby tańczyć i wykonywać praktyki Bodhisatwów a nie osiągną jeszcze niezliczonych zasług, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
45. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię i osiągną światłość a z nią wszechogarniający błogostan oraz w nich wytrwają a zanim staną się Bodhisatwami nie będą w stanie ciągle widzieć niezliczonych i niepojętych boskich istot, dusz, półbogów(tych którzy doszli do najwyższego Oświecenia;), to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
46. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie na mojej ziemi nie będą w stanie usłyszeć spontanicznie jakiejkolwiek nauki, którą będą chcieli, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
47. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie, na Ziemi oraz w świecie dusz, którzy usłyszą me Imię a natychmiastowo nie doświadczą stanu Avaivartika, czyli stanu nie cofania się z Oświecenia, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia
48. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię i nie będą mogli w jednym momencie mieć pierwszego, drugiego ani trzeciego stopnia wglądu w naturę praw boskich i karmicznych i nie będą mocno przestrzegać Praw jakie są wypełniane przez wszystkich buddów, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: