Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Istota to nie tylko sam człowiek oraz jego dusza

Terminu Istota używał E. Cayce dość często, kiedy chciał pokazać, że ciężar win jaki dźwiga osoba, pochodzi z przeszłości i jest głównie wynikiem błędów jego duszy i hm… istoty jako całości. Zdejmował tak z osobowości poczucie winy, lub dawał jej furtkę, aby tego dokonała. Błędem podstawowym jaki bowiem popełniają osoby przypominające sobie przeszłość, jest twierdzenie, że było się kimś tam 100 czy 1000 lat temu. Uświadomienie sobie tego przy karmie dobrego króla jest przyjemne, lecz przypomnienie sobie że ,,ja byłem Adolfem Hitlerem” już nie bardzo. Wszystko co pochodzi sprzed momentu poczęcia jest przeszłością naszej duszy, lecz my obecne ich inkarnacje, możemy niekiedy dźwigać ciężar win tamtych osobowości. Tu znajdujemy odpowiedź na temat przyczyn białaczki, raka u niemowląt, dźwiganego garba na plecach czy niemożności zarobienia pieniędzy, lub doświadczenia orgazmu w seksie.
Bo zarówno wina, jak i nagroda dotyczą całej Istoty.
Nauczmy się widzieć siebie jak cząstkę własnej wielowymiarowej istoty.
Istota to nie tylko sam człowiek oraz jego dusza. Trzeci element to jest ,, Motorniczy” aspekt Duszy – Taki jej jakby to powiedzieć-dodatek. Jest wykonawczym aspektem, a raczej przejawieniem, przeznaczony do WYKONYWANIA jej poleceń. Zawsze jest to postać męska. Zwykle siedzi przy pulpicie, na którym ma szereg błyskających lampek, dźwigienki, joysticki itp.
Pytaj Boga, dociekaj ile wymiarów posiada Istota jaką jesteś, jakie są jej blokady, talenty.

Intencje zgodne z tematem.
Bycia szczęśliwą, bezpieczną, zaopatrzoną we wszystko przez Boga DŻ wielowymiarową istotą boskiego światła/uniemożliwiające nam bycie…
istnienia w zaburzeniach, niespełnieniach, w dysharmonii wewnętrznej oraz zewnętrznej wobec bliźnich i Stwórcy jako wielowymiarowa istota boskiego światła/ istnienia bez …
blokowania, niszczenia, atakowania jako wielowymiarowa istota boskiego światła innych wielowymiarowych istot boskiego światła innych ludzi, dusz oraz bycia blokowanymi, niszczonymi, atakowanymi z wzajemnością przez nie /bycia wolnymi od…
dotyczących przejawiania niechęci wobec innych cząstek naszej istoty, dotyczących dominowania, przewodzenia, a także ograniczania, blokowania innych cząstek naszej wielowymiarowej istoty boskiego światła/bycia wolnymi od…
naszego osobistego dowodzenia, liderowania, rządzenia, panowania nad całą naszą wielowymiarową istotą boskiego światła, nad Stwórcą
Bycia (wstawiamy tu nazwę własnej matrycy duszy np.) Aniołem -spełnioną, szczęśliwą bezpieczną, niewinną wielowymiarową istotą boskiego światła /uniemożliwiające nam bycie…
blokowania przez nas napływu boskich łask, boskich odpowiedzi, boskich darów, miłości, światła dawanych dla mnie , dla MD dla całej naszej wielowymiarowej istoty
skoro ja i Moja dusza chcemy pracować z Bogiem to proszę teraz o akt boskiej łaski i niech cała nasza wielowymiarowa istota boskiego światła powstanie i działa w światłości nie tłumiona już przez karmę, los, przez przez inne dusze, istoty, ludzi
wskazanie drogi światła naszej wielowymiarowej istot
mówienia, myślenia i działania w taki sposób, że wszechmogący Bóg czuł się zbędny przy wielowymiarowej istocie boskiego światła jaką jesteśmy, przy naszych błędnych założeniach, przy naszym błędnym myśleniu, działaniu

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda:

Polecamy następujące produkty:

Anatomia duszy
Caroline Myss