Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Egzorcyzm modlitwa uwalniająca.

Proszę otwórz Boże moje serce, duszę, całą moją istotę na trwałą wolność, na przejawianie wolności i niezależności od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Powierzyłem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie opętujące istoty i proszę na trwałe zabierz je wszystkie ode mnie i od mojej duszy. Proszę Boże prowadź mnie drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś łaską, nie zaś drogą tych, którzy są opętani i uzależnieni od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże, wszystkie moje intencje, nawyki, potrzeby dotyczące trzymania przy sobie i przy mojej duszy istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, nieprzytomność mojej duszy i jej awatarów powodującą uzależnienia od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Zaakceptowałem wszystkie dusze, wszystkie istoty, które uczą się boskiego prawa, miłości oraz litości przejawiając się jako istoty opętane, nie muszę ich do siebie przyciągać. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moich gruczołach dokrewnych, w moich czakramach i ciałach aurycznych, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie istoty opętane, jakim brakuje światłości i wpływu owej twórczej siły która jest Bogiem dawcą naszego życia.

Oddałem Tobie, Boże, moją niewiedzę i wszystkie nieznane mi przyczyny powodujące moje uzależnienie od istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Proszę o bożą łaskę i przebaczenie dla wszystkich opętanych istot, tak abym ja nie musiał się nimi osobiście zajmować i abym ja nie musiał doświadczać opętania. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moim sercu, nerkach, grasicy, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.Zaakceptowałem wszystkie dusze, wszystkie istoty, które wybrały sobie doświadczanie własnego piekła na ziemi jako istoty opętane, nie muszę ich do siebie przyciągać.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie kotwice, chipy, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Akceptuję to, że w opętanych ciałach rozmaite dusze doświadczają pokuty za własna głupotę i brak dozoru nad własnym ciałem- i powierzam te wszystkie istoty Bogu dawcy życia.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych od których ja byłem uzależniony a które przecież Ty Boże powołałeś do życia. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty opierające się wysiłkom innych, zmierzającym do ich rozwoju. Przepraszam te wszystkie istoty, dusze i osobowości jakie moja dusza i jej osobowości opętywali, wiązali kiedykolwiek do siebie. Czynię te wszystkie istoty wolnymi, oddaje je wszystkie oraz ich sprawy, ich interesy Bogu dawcy życia. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty odrzucające boską pomoc i Jego boże wszechmogące wsparcie. Ja nie muszę szarpać się tymi którzy odrzucili wsparcie Boga dawcy życia.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie moje intencje, nawyki, potrzeby dot zajmowania się duchami, demonami, klątwami, urokami oraz istotami astralnymi. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty, przerażone tym co jest i nie muszę się nimi zajmowaćOddałem Tobie, Boże, wszystkie moje misje, transy, zobowiązania dotyczące trzymania przy sobie i przy mojej duszy istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie bezbronne opętane istoty oraz ich nieśmiertelne dusze. Proszę o przebaczenie te wszystkie istoty, które moja dusza i jej awatarowie opętywali i wiązali w przeszłości.
Proszę Boże wchłoń w siebie, zneutralizuj i dokonaj kasacji wszystkich negatywnych wibracji i połączeń jakimi docierały do mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze o satanistycznych korzeniach własnej karmy.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie zależności moje oraz mojej duszyczki od istot astralnych, od duchów, demonów, od klątw i uroków oraz od istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze, które nie dają i nie przyjmują Miłości poprzez własne serca.Oddałem Tobie, Boże dawco życia, całą zaną mi i stosowaną Magię która zatrzymała przy mnie i która ściągała do mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze chore na egoizm z piętnem tyranii, despotyzmu.Przepraszam, że zamiast brać co Boże zawsze dawałeś mojej duszy i jej awatarom to przyjmowaliśmy do siebie id do naszych energii istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Pozwalam aby łaska i miłosierdzie Boga – dawcy naszego życia, przezwyciężyło prawo karmy u wszystkich opętanych istot, ścierając do czysta ich nagromadzone długi, ucząc je równocześnie prawa jakie daje Miłość Boga wyrażana we własnym sercu.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, schizofreniczne nastawienia moje oraz mojej duszyczki które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie blokady w moim układzie nerwowym, w półkolach mojego mózgu i móżdżku, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Nie muszę zajmować się opętanymi czy szaleńcami, w których jest zła wola, nienawiść, niesprawiedliwość, które odrzucają światło w sobie.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, moją nieprzytomność narkotyczną, alkoholową i decyzyjną wynikającą z uzależnień od istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże opętane istoty oraz ich dusze jakie do spraw własnych podchodziły z lekceważeniem, bez cienia litości dla siebie i innych.Oddałem Tobie, Boże dawco życia, całe zbuntowanie moje oraz mojej duszyczki powodujące uzależnienie się od istot astralnych, od duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie moje wyobrażenia, które trzymały przy mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze, które nie posiadają siły, wiedzy, umiejętności aby samodzielnie podążać ku światłości.Oddałem Tobie, Boże dawco życia, całe zbuntowanie moje oraz mojej duszyczki powodujące uzależnienie się od astralnych węży i od innych pasożytów. Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze, które utraciły wiarę w siebie, wiarę w Boga i w bożą Miłość do nich.
Oddałem Tobie, Boże dawco życia, wszystkie moje Merkaby, gwiazdy, kwadraty, trójkąty oraz inne podobne figury tzw. świętej geometrii jakie trzymały przy mnie i które ściągały do mnie istoty astralne, duchy, demony, klątwy i uroki oraz istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.Oddałem Tobie Boże wszystkie opętane istoty oraz ich dusze, które doświadczają tylko strach, ból i cierpienie.
Przepraszam Boże, za to, że ja i dusza moja oraz jej awatarowie trwoniliśmy Twoje boże energie na zasilanie i trzymanie przy sobie istot astralnych, duchów, demonów, klątw i uroków oraz istot pochodzących z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.

Dla higieny energetycznej można co jakiś czas poczytać sobie na głos tę i podobne modlitwy uwalniające od astrali i od opętań.
Pan Leszek Żądło napisał kompetentną książkę dot egzorcyzmów. Powtórzę za nim, że żadnych opętujących istot nie wysyłamy do diabła, do Lucyfera ale oddajemy Bogu jaki powołał do życia nas (osobowości w ciałach fizycznych), nasze dusze i wszystkie inne istoty.
Demony, klątwy, uroki są już produktami umysłu posiadającymi własne programy skutecznego działania dla zrealizowania zaprogramowanego destrukcyjnego celu w jakim ktoś stworzył je z własnych myśli.

Tekst pt; ,,Opętanie przez dusze żyjących ludzi.”Link

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: