Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Igrzyska śmierci. Intencje.

Kolejne tematyczne intencje dodam do art. po ich zdefiniowaniu.

1. Naszego urządzania (-nie) min. sobie(-nie) , Stwórcy (-nie) oraz innym LDBTI [ Ludziom, Duszom, Bytom, Tworom, Istotom] Zwierzętom, Kosmitom [Z,K]wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. min. igrzysk sportowych(-nie) , wojen(-nie) , bitew(-nie) , pogromów(-nie) , igrzysk śmierci,(-nie) pokazów zabijania (-nie) i umierania (-nie) i nie tylko tego oraz naszego doświadczania tego skutków.
2. Naszego brania min. czynnego i biernego, dobrowolnego i przymuszonego udziału, uczestnictwa min. we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko, jako min sędziowie, zawodnicy, gladiatorzy, ofiary min losu, widzowie, obserwatorzy, zaopatrzeniowcy, sprzątacze, pracownicy zaplecza technicznego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
3. Naszego min. sędziowana, osądzania, oceniania, bycia widzami obserwującymi tylko jak inni LDBTI, +ZK toczą walki, walczą zabijają, umierają min. we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
4. Wzorzec odwrotny dotyczący bycia sędziowanymi, osądzanymi…..
5. Naszego min. łączenia, rozdzielania min siebie i innych LDBTI oraz bycia łączonymi i rozdzielanymi min, przez aktywne i odpowiednio bierne nasze i cudze uczestnictwo min. we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
6. Naszego min. szykowania min siebie oraz innych, wybrania, losowania, typowania innych LDBTI,ZK oraz naszego bycia typowanymi wybieranymi, losowanymi, bycia szykowanymi min. do uczestnictwa, do udziału we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
7. Naszego min. udzielania, dawania sobie oraz innym LDBTI, +ZK i naszego otrzymywania, przyjmowania wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. ułatwień, udogodnień, porad, podpowiedzi, nagan, upomnień, kar, zabezpieczeń, amuletów, broni, masek, tarcz i zasłon w trakcie naszej i cudzej śmierci, w trakcie naszego i cudzego umierania, walczenia i uczestnictwa, udziału we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
8. Naszego min. kibicowania, oklaskiwania, bawienia się, i naszego płakania, jęczenia, naszego słuchania kibiców, naszego słuchania klaskania, płaczu, jęków, naszego rozumienia (-nie) tego, że my sami bawimy się, że inni bawią się w trakcie naszej i cudzej śmierci, w trakcie naszego i cudzego umierania, walczenia i uczestnictwa, udziału we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
9. Naszego min. pozdrawiania, oskarżania, rzucania min. klątw, bycia pozdrawianymi bycia oskarżanymi, oskarżania innych, i przyjmowania na siebie rozmaitych min. klątw, energii, cierpień, wyrzeczeń, umów, klęsk w trakcie, przed i po okresie trwania wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. min. igrzysk sportowych, wojen, bitew, pogromów, igrzysk śmierci, pokazów zabijania i umierania i nie tylko tego oraz naszego doświadczania tego skutków.
10. Naszego min. pilnowania, chronienia, ukrywania siebie i innych, bycia ukrywanymi, pilnowanymi, chronionymi min. przez Stwórcę, przez rodzinę, krewnych, znajomych, nieznajomych, przez samych siebie przed naszym i cudzym uczestnictwem, udziałem we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
11. Naszego bycia min. ofermami, lebiegami, mistrzami, bohaterami, herosami, laureatami (liść wawrzynu) wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. min. igrzysk sportowych, wojen, bitew, pogromów, igrzysk śmierci, pokazów zabijania i umierania i nie tylko tego oraz naszego doświadczania tego skutków.
12. Naszego min. mówienia, słuchania, pisania, opowiadania, rozpowszechniania, czytania, filmowania, utrwalania, potępiania, zachwalania, słuchania min. opowieści, reportaży, wiedzy, poglądów dot. min. wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. min. igrzysk sportowych, wojen, bitew, pogromów, igrzysk śmierci, pokazów zabijania i umierania i nie tylko tego oraz naszego doświadczania tego skutków.
13. Naszego min. organizowania z wszelkich powodów i z wszelkich okazji min. na cześć własną i cudzą, min. ku czci Stwórcy, bogów, półbogów, asurów, władców, kapłanów LDBTI, +ZK i z wszelkich innych powodów min. wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. min. igrzysk sportowych, wojen, bitew, pogromów, igrzysk śmierci, pokazów zabijania i umierania i nie tylko tego oraz naszego doświadczania tego skutków.
14. Naszego bycia min. ważonymi, mierzonymi, ocenianymi, leczonymi, ranionymi, zdrowymi, chorymi, zabijanymi we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
15. Naszego bycia min. przerażonymi, zestresowanymi, dumnymi, trzeźwymi(-nie) , przytomnymi(-nie) z okazji i we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
16. Naszego bycia min. zabijanymi, dobijanymi, umierającymi min. od doznanych ran i obrażeń, oraz naszego dobijania, ranienia, zabijania rozmaitych LDBTI, +ZK, popełniania samobójstw z rozmaitych okazji, min i we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min. igrzyskach sportowych, wojnach, bitwach, pogromach, igrzyskach śmierci, pokazach zabijania i umierania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo (nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. – bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
-bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia – nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutkąależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: