Wróć do listy artykułów

Daniela Czarska

KANE i WAHINE

Kane i Wahine

Kobieta w Hunie odgrywała taką samą rolę jak mężczyzna.
Wtajemniczanie w starożytną wiedzę odbywało się dzięki obserwacji zainteresowań i preferencji dziecka.
Najważniejszą rolę przypisywano pytaniom, które dziecko zadawało. Po nich rozpoznawano jaki jest sens istnienia DUSZY i jej droga rozwoju /ewolucji/ w tym wcieleniu.
Nie istniał bezwzględny zakaz dostępu do sacrum kobiet-co miało i ma miejsce w większości systemów religijnych. Istniały ograniczenia-wiedza była zdominowana przez mężczyzn przez paręset lat.
U podstaw męskich systemów leży strach przed kobiecością i potęgą jej związków z naturą, co uniemożliwia kontrolę.
Huna nie była uznawana za religię pomimo mnogiej obecności bogów. Jest systemem wiedzy o stwarzaniu rzeczywistości z energii, zaś bogowie /każdy oddzielnie/ ma swoją praktyczną funkcję w tym procesie.
Panteon Bogiń i Bogów był znaczny. Każdy z nich symbolizował lub symbolizowała jakiś aspekt.
Najważniejsze jednak jest podstawowe przesłanie:

Energia Kobieca i Energia Męska są JEDNAKOWO ŚWIĘTE.
Z ich połączenia bowiem powstaje nowe życie. ALOHA.


Tak więc:
Źródło Stworzenia, PRAŚWIATŁO, to para KANALOA i KAPA

Duchowość, Wyższe Ja, Nadświadomość, to para: KANE i WAHINE

Świadomość, Inteligencja, wolność wyboru, to para:
LONO i LAKA

Podświadomość, ciało,uczenie się, pamięć,działanie, siła wewnętrzna, to para: *KU i HINA

Powyżej KANALOA i KAPA – jest to, co najwyżej lata.

Poniżej LONO i LAKA jest

WAKEA – ojciec Ziemia-stabilność,konkret,realizm i PAPA – matka Natura – energia życia.

CZŁOWIEK jest łącznikiem między Niebem a Ziemią.

Wiedza o równowartości i równym uświęceniu energii kobiecej i męskiej tworzyła Kumulipo- starożytną wiedzę o powstaniu Ziemi i planet.
Świadomość świętości obydwu energii stwarzała i stwarza szczęśliwy, harmonijny świat.

 
Daniela Czarska - zdjęcie
  Daniela Czarska: