Wróć do listy artykułów

Munin Szaman

Zaufanie do siebie

Wszystko zależy od tego, za kogo się uważamy i kim w ogóle jest dla nas człowiek. Jeśli identyfikujesz się z ciałem, będziesz miał zaufanie głównie do swojego ciała i jego zdolności. Identyfikując się z umysłem zaczniesz polegać przede wszystkim na zdolnościach intelektualnych. Z kolei utożsamiając się z duchową istotą, twoja wiara będzie złożona na poziomie zdolności psychicznych, zwanych też paranormalnymi.
Odkrywanie ducha wiąże się z odkryciem światła, dokładniej energii. Nie możesz stać się naprawdę świadomy siebie, jeżeli nie przejdziesz przez poziom świadomości czakr i ciała energetycznego. Kiedy już się tam znajdziesz, całkowicie inaczej patrzysz na swoje życie i różne możliwości. Wydarzenia, w tym problemy nie są jedynie skutkiem warunków ciała i umysłu, czyli tego, co robimy i myślimy, ale i subtelnych zjawisk energetycznych w czakrach i aurze.
Odkrywasz, że energia emanuje z twojego ciała na otoczenie, że współtworzy różne sytuacje, także te niekorzystne. Dowiadujesz się, że dbałość o swoje czakry, o kanały energii, o aurę jest podstawą dbałości o emanację, która kreuje twoje zewnętrzne doświadczenie.
Zaufanie do siebie nabiera wtedy nowej mocy. Odkrywszy swój ezoteryczny potencjał rozumiesz, że możesz dokonać dużo więcej, niż tylko poprzez ciało i umysł. Większością swojego życia możesz zarządzać z perspektywy wewnętrznej, bez konieczności “rzucenia się w wir zjawisk”, opuszczania swojego “biura” lub “centrum kontroli”.
Możesz przyciągać do siebie ludzi, okoliczności, pomysły, wsparcie, informacje i to w sposób niewymagający od ciebie żadnego zewnętrznego odnoszenia się do osób i rzeczy. Oczywiście efekty pojawiają się na zewnątrz, ale ich przyczyna tworzy się wewnątrz, ma naturę subtelną.
Czy chcesz zmienić formę pracy i dochodów, czy też ukierunkować się na właściwego człowieka jako partnera życiowego, czy nawet doprowadzić swoje zdrowie do harmonii możesz użyć swojej mocy wewnętrznej i za pośrednictwem ciała energetycznego dokonać tego, czego pragniesz i potrzebujesz.
Nie zwalnia cię to z działania na zewnątrz, ale wówczas jest ono duchowo prowadzone, jest konsekwencją zmiany wewnętrznej, dlatego wolne jest od przymusu, podejmujesz je z głębi serca, czyli jesteś w nie w pełni zaangażowany. Ten stan można nazywać “pasją”.
To już jest w tobie. Tego nie musimy nabywać, to nasz wrodzony potencjał duchowy.
90% problemów rozwiązuje się na poziomie subtelnym. Oczywiście ludzie mają inne pomysły. 90% uwagi kierują na zewnątrz i oczekują, że “zbawienie” przyjdzie stamtąd. Że zjawi się ktoś, kto coś im da, zatrudni, pokaże, że ich pokocha, że będzie do nich pasował, że ich uzdrowi, uleczy, oświeci i wyzwoli w nich za pstryknięciem palcami “tajemne moce”.
Podstawy zewnętrznego świata są subtelne, wewnętrzne. Tam znajduje się cała “matryca” zewnętrznych zjawisk i rzeczy. Znając matrycę, masz władzę. I wtedy zaufanie do siebie jest naturalne. Jeśli jednak twoja świadomość nie sięga do tego poziomu, jeżeli za mało medytujesz i pracujesz nad sobą, pozostaje ci co najwyżej wiara w obietnice, w systemy myślowe, za którą jak cień podążają wszędzie wątpliwości i lęki.
Zacznijmy więcej działać wewnątrz niż na zewnątrz, nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi do świata zewnętrznego, który jest skutkiem a nie przyczyną zarówno naszych porażek, jak i sukcesów.
Porażki i sukcesy osiąga się wewnątrz a nie na zewnątrz.
===
Uzdrowienie sfery pieniędzy, związku, ciała i psychiki, relacji towarzyskich i rodzinnych oraz duchowej ścieżki! Bezpłatne diagnozy ze zdjęcia. Metody huny wg Serge’a Kahili Kinga na odległość, kursy i warsztaty: www.muninszaman.blogspot.com

 
Munin Szaman - zdjęcie
  Munin Szaman: