Wróć do listy artykułów

Munin Szaman

Rozwój uzdrowiciela wg Huny

Uzdrawianie nie działa mechanicznie. Przeciwieństwem tego, co mechaniczne jest to, co osobowe. Uzdrawianie jest zatem osobowe. Ty jesteś osobą, ja jestem osobą, osobą jest człowiek uzdrawiany.
Mówiąc z grubsza uzdrowiciel potrzebuje rozwoju duchowego. Huna określa go w siedmiu aspektach: świadomość, wolność, skupienie, wytrwałość, miłość, pewność, elastyczność. Chcąc się rozwijać jako uzdrowiciel metodą Huny, przyjmij te siedem zasad i pracuj nad nimi. Można stosować afirmacje, związane z nimi nalu (czyli kontemplację na każdej z nich).
Na swoich zajęciach w prowadzonej przeze mnie Akademii Huny wprowadzam kursantów w różne sposoby rozwoju duchowego na podstawie siedmiu zasad.
Kluczem jest przyswojenie sobie ich znaczeń i dostrzeżenie ich desygnatów (czyli faktycznych właściwości) w swoim życiu.
Świadomość – masz świadomość, uwagę, widzenie. O to właśnie chodzi. Rozwijaj to, pielęgnuj to. Czy stosując techniki, czy nie. Po prostu bądź uważny a zaczniesz się w tym rozwijać, zacznie ci to lepiej wychodzić. Początkowo może być trudno, ale w końcu pojawią się wspierające cię nawyki i będzie coraz łatwiej.
Wolność – nie poddawaj się żadnemu przymusowi. Znasz to z doświadczenia. Doskonale wiesz, kiedy czujesz się wolny, a kiedy nie. Wybieraj wolność i kultywuj wolność. Raz na zawsze wykreśl ze swojego słownika “muszę” (w sensie rozkazującym, imperatywnym). Nie pozwalaj sobą sterować i manipulować.
Skupienie – to zogniskowanie uwagi. Zatrzymujesz ją przez dłuższy czas na jednej rzeczy. Możesz w tym wzrastać nawet bez specjalnych ćwiczeń. Jest tyle okazji, by jeszcze bardziej się koncentrować np. na pracy czy czytanej książce, podczas jazdy samochodem czy wizyty w sklepie.
Wytrwałość – wielka wytrwałość przeradza się w cierpliwość. Przestań wewnętrznie (umysłowo) i zewnętrznie (cieleśnie) ganiać za rzeczami i osobami, daj sobie czas. Zamiast opętywać się żądzą rezultatu przebywaj w chwili obecnej. Wytrwałość można zredukować do przebywania tu i teraz. Znasz przecież drogę, po prostu zacznij nią iść. To droga w bliskość i bezpośredniość. Oderwany od teraźniejszości, odrywasz się od rzeczywistości i zaczynasz błądzić w nadziejach i lękach dotyczących przyszłości. Albo odczuwasz żal i przywiązanie odnośnie do przeszłości. Przyszłość i przeszłość stają się status quo tego, co ma miejsce teraz, czyli twojego życia.
Miłość – kochaj, szanuj, współczuj, dbaj o dobre samopoczucie. Nie rób niczego wbrew sobie. Nie szastaj sobą i swoim zdrowiem. Nie zgadzaj się na nic, co utrzymuje cię w bólu, niewygodzie i cierpieniu. Unikaj ludzi, w których obecności nie czujesz się dobrze. Podobnie nie wykonuj takich zajęć, którym towarzyszy poczucie dyskomfortu.
Pewność – zaufaj sobie, złóż pełną wiarę w sobie. Nie szukaj zbawców na zewnątrz. Nie opieraj się na nikim i na niczym na zewnątrz. Wsparcie to nie oparcie. Wsparcie jest krótkotrwałe. Otoczenie udziela ci wsparcia, ale jeżeli polegasz tylko a wsparciu, w końcu się zawiedziesz. Wsparcie niech służy ci do odszukania oparcia w samym sobie. Codzienność dostarcza ci tak wielu okazji do tego, by ufać sobie i okazywać się sobie wiernym.
Elastyczność – nie usztywniaj się. Bądź spontaniczny, żyj z serca a nie z głowy. Bądź praktyczny. Najlepsza metoda to ta, która działa. Teorie są nieważne, jeżeli nie służą praktyce. Miej praktyczne podejście i do pieniędzy, i do związku, i do zdrowia, i do “problemów filozoficznych”. Życie pokaże ci rzeczywistość, codzienność objawia prawdę. Rozmyślanie i dywagowanie pogrąża cię w psychicznym marazmie. Poszukiwanie prawdy przez rozum i myślenie jest jak ślepy ptak, który poszukuje granic nieba. Prawda jest w bycie a nie w myśleniu, dlatego bądź praktyczny, nawet gdy specjalizujesz się w teoriach. Od dobrej teorii nie ma nic bardziej praktycznego, ale dobre teorie powstają tylko w związku z doświadczeniem.
Można na wiele sposobów odsłaniać siedem zasad. Najlepiej zrobisz, kiedy sam je sobie “wyeksplikujesz”. Przyjmij je jako narzędzia, z którymi możesz zrobić, co zechcesz.
Uzdrowiciel potrzebuje się rozwijać a rozwój wymaga czasu. Nie od razu Rzym i Kraków zbudowano.
Aby zostać uzdrowicielem, istotniejszy od technik uzdrowicielskich jest charakter, który możesz odpowiednio zbudować dzięki siedmiu zasadom Huny.
Bez charakteru nie zadziałają nawet najlepsze metody a z charakterem nie będą ci potrzebne żadne wyszukane sposoby, ożyją dla ciebie te najprostsze.
===
Uzdrowienie sfery pieniędzy, związku, ciała i psychiki, relacji towarzyskich i rodzinnych oraz duchowej ścieżki! Bezpłatne diagnozy ze zdjęcia. Metody huny wg Serge’a Kahili Kinga na odległość, muninszaman.blogspot.com.

 
Munin Szaman - zdjęcie
  Munin Szaman: