Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Głos Boga, szukanie Boga. Intencje oparte na Biblii.

Po 2 latach rozpisywania rozmaitych zjawisk, obciążeń przypomniał mi się jeden z 3 cytatów Biblijnych jakie E. Cayce często przytaczał. Twierdził też że w Biblii jest wiele wpływów [życzeniowych] osób piszących teksty, kopistów itp. więc poza kilkoma wersami, innych jakoś specjalnie nie promował.
Tekst nadaje się na wspaniale intencje. Proponował bym rozpisać je sobie samodzielnie.
Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. 9 Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je twoim przodkom, 10 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.
11 Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem2. 12 Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». 13 I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». 14 Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić3. Dwie drogi
15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. 16 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – 18 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 20 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim
Link

Tekst jest piękny o ile przyjmiemy, że przekaz rzeczywiście pochodzi od Boga i że Bóg osobiście udziela tu komuś informacji, aby to przekazał kolejnym pokoleniom, w tym przypadku nawet mnie i tobie, czytelniku.
Zależnie od tłumaczeń, w tekście mamy słowo Bóg, Pan, Lord itp.
,,którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim”
One nie są tożsame i podobnie jak Reiki, wahadełku każdy może przypisać dowolne cuda, tak można je przypisać jakiemuś Panu z sąsiedztwa lub Lordowi angielskiemu a niekoniecznie Bogu. Przypomnijmy sobie z historii Hellady, że żył tam też pewien satyr o imieniu Pan. Zany jest z gry na instrumencie dętym tzw. ,,Fletni Pana”. My sami odpowiadamy za skutki naszych słów i musimy rozumieć o co i kogo prosimy. Bo odpowiedź ze strony danego Pana lub Lorda nie będzie odpowiedzią Boga.
W powszechnej europejskiej świadomości Pan to również synonim Jezusa a nie Boga. Dla Hindusa, rozmaitych Panów o boskich korzeniach jest wielu np. Pan Wisznu, Pan Sziwa, Pan Kriszna i nie tylko oni. Zatem kwestia ważna w intencjach i modlitwie, to ustalenie z Bogiem samego nazewnictwa, z jakim my o Nim mówimy, aby nie było bałwochwalstwa, nawet niezawinionego przez nas samych.
Intencje podaję jako półprodukt do samodzielnej pracy, pokazując jedynie elementy jakie warto jest uwypuklić.
Poniżej publikuję 2 zdania z opublikowanego w innym miejscu pakietu intencji dot. szulerni. Proszę zauważyć jak obszernie omówione są dane kwestie w wątkach pobocznych, jak temat jest wysycony.
Naszego życia i naszego istnienia min. dla, przez i we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości kasynach, szulerniach, burdelach, barach, miejscach rozrywkowych spotkań i schadzek wszelkich istot, ludzi, dusz, bytów, tworów i traktowania tych obiektów, miejsc, budynków i całego towarzystwa, otoczenia jak własnego domu, jak świątyni, niczym miejsce kultu i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
naszego cieszenia, radowania się, smucenia, trapienia naszą obecnością, grą poczciwą, grą losową i grą szulerską, własną pracą wykonywanymi min. we wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości kasynach, szulerniach, burdelach, barach, miejscach rozrywkowych spotkań i schadzek w domach prywatnych, w rodzinach i ze Stwórcą i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków

Podobnie dodając również przeczenia [-nie], synonimy i to co co nam w danej chwili w temacie przyjdzie do głowy rozszerzamy zdania cytowane z Biblii.

Zdanie wzięte z Biblii.
,,Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.”
Jak można je min. rozpisać i opowiedzieć?
1.Naszego bycia min. tymi co znowu będą słuchać, co słuchają min głosu min. Pana/Boga/ Stwórcy, głosu min. wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości, rangi, płci min. Mesjaszy, bogów, półbogów, asurów, guru, boskich matek, dewiantów, socjopatów….i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego wypełniania min. poleceń min. wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości, rangi, płci min. Mesjaszy, bogów, półbogów, asurów, guru, boskich matek, dewiantów, socjopatów….i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego dawania i przyjmowania wszystkich, rozmaitych poleceń pochodzących od min. Pana/Boga/ Stwórcy, od min. wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości, rangi, płci min. Mesjaszy, bogów, półbogów, asurów, guru, boskich matek, dewiantów, socjopatów…. i nie tylko od nich oraz naszego doświadczania tego skutków
Zdanie z Biblii.
Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi.
Jak można je min. rozpisać i opowiedzieć?
1. Naszego bycia tymi których poczynania, płodność, rodzinę, dostatek, płody ziemi zawsze, często, sporadycznie wspiera i wspierają min. Pan/Bóg/ Stwórca, wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości, rangi, płci min. Mesjasze, bogowie, półbogowie, asurowie, guru, boskie matki, dewianci, socjopaci….i nie tylko oni oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego bycia tymi którzy wspierają innych ludzi, dusze, byty twory, zwierzęta, istoty, kosmitów, Mesjaszy
Art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo (nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. – bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
-bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia – nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutkąależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: