Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Kosmiczne Boskie Matki

Boskie Matki Kosmiczne, to jest opowieść o czym marzą asceci oraz celibanci.
Nigdy nie poszukiwałem wiedzy o Boskich Matkach. Pojawiała się stopniowo i wraz upływem lat, nabierając jakości oraz tempa. Niosąc też strumień informacji, który potrafił wcisnąć głębiej w fotel, a niekiedy przymuszał do łapania się za brzuch.
Pierwszą ideą zupełnie obcą dla mnie Europejczyka była informacja, że w Indiach i w Nepalu jest dziś tak wiele Boskich Matek, że ustanowiono ich gradację i żyją tam min.:
-Krajowa Boska Matka;
-Wojewódzkie Boskie Matki;
-Powiatowe Boskie Matki;
-Miejsko-gminne Boskie Matki.
Przypomnieć warto, że w innych krajach oficjalnie pracują w mniejszych ilościach. W np. Czechach aktualnie działają 2, w RFN 1 osoba. Te o większych mocach objeżdżają cały świat w swej duchowej pielgrzymce, promującej działania na niwie duchowej.
Wraz z grupą znajomych, spisaliśmy odpowiednie modlitwy oraz intencje, aby udało się nam uwolnić od nawet potencjalnych podobnych wzorców i obciążeń, które mogą w nas samych tkwić. Z upływem lat, przyszła informacja o kolejnej ich grupie: mianowicie o Kosmicznych Boskich Matkach. Upraszam, aby teraz jeszcze się nie śmiać.
Postaram się precyzyjnie przedstawić ideę, której służą Kosmiczne Boskie Matki, oraz posługę zbawczą wykonywaną przez nie.
Bowiem ich zbawcze działania nie są skierowane w kosmiczną próżnię, lecz do konkretnej grupy często znanym nam ludzi i do ich nieśmiertelnych Dusz. Pamiętać należy, że kosmitami zajmuje się tysiące osób. Ludzie ci promują poglądy, że nasza cywilizacja pochodzi z kosmosu, że kosmici już tu są.
Inaczej niż wspomniane wyżej fizyczne Boskie Matki, nazwijmy je Ziemskimi, lub Regionalnymi, te działające na niwie kosmicznej, czynią swoją posługę wyłącznie jako Dusze. Zatem kobieta, której Dusza wykonuje takie usługi, może o tym nie wiedzieć.
Warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się beneficjentom ich działania. Są nimi przeważnie seksualnie dojrzali mężczyźni, którzy wyrzekli się seksu z kobietami. Nie jest mi wiadomo, czy Kosmiczne Boskie Matki docierają również w swym trudzie do środowiska męskich homoseksualistów.
Przy okazji zajmy sobie pytanie, któż oprócz gejów żyje w stanie bezżennym? Przede wszystkim są to rozmaici mnisi, kapłani, zakonnicy. Głównie te środowiska, nie tylko w dalekiej Azji, promują kult Boskich Matek. U nas w Europie, chyba każdy mężczyzna słyszał kapłana nawołującego do zwrócenia się do Boskiej Matki. Bo ,,ona ciebie przytuli do swej Matczynej Piersi”. Ktoś kto nie rozumie jak żyją i działają ludzkie Dusze, ucieka od wiedzy o skutkach takich nawoływań.
Asceta i męski celibant przez połowę swojego dorosłego życia, przypierani są mocno doskwierającym im nadmiarem cielesnych żądz. Brak rozładowania u siebie adekwatnych napięć, kobiety sygnalizowały przez stulecia szydełkując, dziergając na drutach rozmaite sweterki. A także poprzez palenie papierosów lub cygar.
Ascetyczni mężczyźni na poziomie Dusz, znaleźli sposób częściowego rozładowania napięć przy pomocy seksu astralnego, a w tym przypadku poprzez promowane w tysiącach świątyń, przytulenia się do Matczynej Piersi oraz tego skutki.
W uproszczeniu, posługa praktykowana jest w świecie Dusz, a wygląda mniej więcej tak, że na umówiony znak Ascety, pojawia się nad nim Dusza kobiety z odsłoniętymi piersiami. Pokazuje to pierwsza grafika.
Poniżej publikuję kolejne zdjęcie, w pełni ukazujące ideę, której Asceta na jakiś czas poświęca swoją uwagę.
Po zakończeniu ceremonii, Dusza wizytującej Kosmicznej Boskiej Matki odchodzi do kolejnego Ascety, potrzebującego jej wsparcia i posługi. W sposób przewrotny sprawdza się tu powiedzenie, że ,,gołąbki same lecą do gąbki [gębusi]”.


Tym sposobem wszyscy są zadowoleni. Asceta z tego, że tak jak obiecywał, przez całe życie trwa dzielnie w stanie bezżennym, a Dusza Kosmicznej Boskiej Matki ze swej użyteczności. Żadna ze stron nie dostrzega swego zakłamania.
Asceza zwykle wynika z przesycenia nadmiarami seksu w poprzednich inkarnacjach Duszy. A podawanie piersi co chwilę innemu chętnemu mężczyźnie [jego Duszy], czym innym jest, jeśli nie odmianą prostytucji? Skąd zatem idea kobiecego trudzenia się na taką kosmiczną skalę? Otóż podobnie jak samotni mężczyźni, to samotne kobiety również miewają swoje niezaspokojone potrzeby seksualne.
Patrząc na prostytutki oraz na skutki ich działania, łatwo dostrzegamy, że upływem czasu, wraz ze starzeniem się kobiety, ma ona coraz więcej zawodowej wprawy, ale i coraz mniej klientów. Poszukuje ich wówczas poza terenem na którym sprawnie działała dotychczas.
Trzeba zatem zadać sobie pytanie:,,Cóż zaszło takiego, że kobieta musi szukać w kosmosie chętnego na seks z nią samą, lub na namiastkę seksu [ssanie piersi], kiedy na Ziemi żyje teraz 3,5 mld. mężczyzn?”. W jakim celu eksploracja galaktyk, jest ważniejsza od szczęśliwego tutaj i teraz, od zadowolenia z codziennego małżeńskiego życia?
Od wielu lat pracuję z kobietami, które nigdy nie parały się prostytucją. Ale ich Dusze mają takie doświadczenia za sobą. Na puszczenie wzorców Boskiej Matki wszelkiego rodzaju, rangi, wielkości jak do tej pory niewiele osób zdecydowało się. Początkowo informowałem, że 2 lata intensywnej pracy z tematyką może pozwolić na uwolnienie istoty od ciężaru przeszłości, dotykającego zarówno mężczyzn jak i kobiety.
Z tych kilku moich art. można wnioskować o drodze ,,rozwoju” seksualnych umiejętności, o inicjacjach jakie przeszła istota, oraz o przeszkodach możliwych do zaistnienia w trakcie uwalniania się od przeszłości. Sam zamysł uzdrowienia siebie i Duszy to jedno, ale wolność od uwikłania to drugie.
Niekiedy w TV lub na filmach możemy oglądać nieświadome kobiety, których Dusze mają wpojone te umiejętności i kodowania. Wówczas spełniając się medialnie, Link publicznie i przed kamerami, ich nieprzytomne Dusze, będące w transach, pokazują co i jak potrafią w tej kwestii uczynić, dla ulżenia napięć rozmaitym ascetom-celibantom. Inne skutki wzorców i zachowań Boskich Matek, których wiele osób nie łączy ze sobą, omawiam w art. ,,Mleko Boskiej Matki a choroba raka piersi. Wzorce obciążeń duchowych.” Link
Z prowadzenia działalności Kosmicznej Boskiej Matki, biorą się też liczne małżeńskie kłopoty a nawet rodzinne tragedie, ale dopiero w kolejnych już inkarnacjach Dusz. Wynikające z tego, że Asceta nie potrafi rozmawiać z żywą kobietą, ponieważ zbyt długo żyje w samotności lub z podobnymi sobie osobnikami. Ma jedynie wizje astralne i cała jego wzajemna interakcja z Wizytantką, ogranicza się mniej więcej do tego, co ukazane jest na fotografiach. Podobnie Matka Boska czyniąc swoją posługę przez bardzo krótki czas, nie wdaje się przecież w rozmowy o filozofii, teatrze, o naturze wszechrzeczy. Tym bardziej, że druga strona ma już zajęte swoje usta w trakcie spotkania. Zatem robi tylko to, co oczekuje zleceniodawca i udaje się do kolejnego spragnionego jej wsparcia.
Kiedy po kilku wcieleniach para spotyka się fizycznie np. na Ziemskiej dyskotece, to oboje wiedzą doskonale jak tę posługę należy wykonać właściwie i sprawnie. Bywa, że nawet inicjują się wówczas małżeństwa. Lecz brakuje w nich twórczych rozmów, a także wzajemnego zrozumienia drugiego człowieka. Połączyła ich bowiem iluzja, urojenie a nie miłość prawdziwa. Każde z nich swoje myśli trzyma daleko od spraw codziennych, od tutaj i teraz. We wzajemnych relacjach trwają a nawet narastają nierozwiązane [nierozwiązywalne] konfliktujące bieżące przeboje, dopełniane starymi hitami.
Odrębnym wzorcem obciążeń pozostaje kwestia wzajemnego przyciągania się zainteresowanych osób. Jak widzimy na ilustracji, to wyłącznie mężczyzna wabi taką kobietę, i ten mechanizm wdrażany jest później w intymnych związkach. Po nasyceniu się Ascety, jak zwykle odprawia on usłużną niewiastę, identycznie jak w lupanarze. Inaczej przecież nie potrafi, i nie dostrzega w tym nic złego, skoro ,,zawsze” działo się tak samo.

Jeśli czytelniku zmęczyłeś się ilością poruszonych w art. tematów, to wiedz, że opisałem zaledwie niewielką ich część.
Przecież żadna Dusza nie widzi potrzeby, aby mieć taką samą płeć, jaką ma jej aktualna ziemska inkarnacja. Dusza kobiety często pokazuje się i wyraża się jako mężczyzna. Podobnie Dusza mająca męską ziemską osobowość, sama może wykonywać posługi Boskiej Matki wobec innych mężczyzn i ich Dusz. Spotkać można wielu panów z poukładanym życiem rodzinnym: żonatych, dzieciatych, których Dusze w swoim przekonaniu, działają na niwie Duchowej szlachetnie, a nawet doskonale w płci odmiennej jako rozmaite Boskie Matki. Niekiedy dobry Bóg pozwala, jak dzieje się to masowo na Tajlandii, na transfer seksualny z jednej płci do drugiej. W tym kraju liczebność osób które zmieniły płeć wynosi ok. 2 mln. Część mężczyzn operacyjnie montuje sobie silikonowe piersi, zostawiając jednak penisa. Wzorzec ten i cała idea nowością jest niedzisiejszą. Jest skądś doskonale znany ich duszom.

Szerzej wzorce i kodowania Boskich Matek omawiam w kilku art.
1],,Kursy, szkolenia na boginię, oraz jak później się od tego uwolnić”Link
2],,Bogini Matka w starożytności” Link

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: