Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Uwolnienie od wpływu żywych bogów, półbogów, Asurów. Modlitwa

Czy Ty czytelniku wiesz to, że w Egipcie było tylko 12 bogów?
Czy Ty wiesz to, że w starożytnej Grecji a potem w Rzymie było tylko 12 bogów. Reszta postaci to półbogowie, herosi itp?
Czy Ty wiesz to, że U Hetytów (Summer, Akad)opisano tylko 12 bogów? Reszta to pomniejsze bóstwa regionalne.
A co działo się w Skandynawii ?
Czy wiesz to, że kiedyś miało miejsce magiczne sprzysiężenie, którego 12 uczestników solidarnie podzieliło się pełnią władzy nad planetą Ziemią, nad wszystkimi ludźmi?

Tekst ma 2 części, które różnią się tylko nazwiskami.

Otwórz teraz Boże doskonałej stwórczej Miłości moje własne serce na uwolnienie mnie i Duszy mojej, od wszystkich połączeń ze wszystkimi żywymi bogami wszechświata.

Akceptuję to, że ja istota boskiego światła nie muszę nigdy kłaniać się lotosowym stopom Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny, arcykapłanów, czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
To jest zgodne z planem jedynego Boga, że ja istota boskiego światła jestem wolny od zobowiązań wobec Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od przekonania, że Satia Sai Baba, Kriszna czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura jest za mnie odpowiedzialny przed Bogiem siłą twórczą Miłości. Jestem wolny od intencji wzbudzania litości Satia Sai Baby, Kriszny, Brahmy, Wisznu, czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Akceptuję to, że ja istota boskiego światła, ja człowiek nie muszę już nigdy więcej toczyć bitew, pojedynków i walk potrzebnych Satia Sai Babie, Krisznie czy innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom.
Jestem wolny od wiary w to, że Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura ma przewagę na wszechmogącym Bogiem twórczej Miłości. Głupi przecież, to ja nie jestem.
Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków bycia kozłem ofiarnym na którego składano by negatywne energie, wytwarzane przez znanych i nieznanych mi papieży, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś zamknąłem się na obecność Boga we mnie i dostrzegłem żywego Boga w Satia Sai Babie, Krisznie czy innych znanych i nieznanych mi ludziach, w guru, półbogach, Asurach. Jestem wolny od potrzeby starania się o osobistą znajomość i przyjaźń Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od intencji dostrajania się do wibracji i energii wytwarzanych przez Satia Sai Babę, Krisznę czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. To w porządku dla mnie i mojego bezpieczeństwa. Jestem wolny od poglądu, że Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura mówili zawsze tylko prawdę. Jestem wolny poczucia zagrożenia, wobec znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Akceptuję to, że Bóg stwórczej Miłości chroni mnie od wpływu wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Nie muszę ich do siebie w żaden sposób przyciągać.
Jestem świadomy tego, że moje dokonania są bezpieczne, są korzystne i lepsze od zachcianek Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Akceptuję to, że Bóg stwórczej Miłości chroni mnie od doświadczania nieszczęść w moich związkach z ludźmi którzy inkarnowali kiedyś jako Sziwa, Kriszna, jako papież czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura. Przebaczyłem Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom to, że zapragnęli stać się kiedyś dla mnie ważniejszymi w moim życiu niż Bóg siła stwórcza Miłości.
Dziękuję Bogu sile stwórczej Miłości że uczynił mnie wolnym od bycia zachłannym na seks z Satia Sai Babą, Kriszną i wszystkimi znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami. Jestem wolny od przekonania, że Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura są odpowiedzialni za mnie oraz za rzeczywiste i trwałe odejście mojej Duszy ze świata materialnego.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę twórczą miłości, przeto nigdy nie muszę uprawiać seksu z Satia Sai Babą, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami. Nie jest mi to do niczego potrzebne.
Ja … nie muszę nigdy więcej zabiegać, starać się o akceptację i uznanie ze strony Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Nie jest mi to do niczego potrzebne.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy inni znani i nieznani mi żywi bogowie, guru, półbogowie, Asurowie są ucieleśnieniem cech boskich, boskich energii, boskich przymiotów. Jestem mądrym, czystym człowiekiem, wolnym od zobowiązań wobec wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od niechęci i nienawiści do znanych i nieznanych mi papieży, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od lękania się energii jakie przychodzić mogą do mnie od Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, od misji, intencji i potrzeb zbierania informacji o Satia Sai Babie, Krisznie i innych znanych i nieznanych mi żywych bogach, guru, półbogach, Asurach.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary i przekonań, że jedyną istotą jaka mnie uszczęśliwi, jaka mnie zbawi jest Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że nikt na świecie tylko Satia Sai Baba, Kriszna czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura dadzą mi świetlistą miłość, czystą radość istnienia. Jestem wolny od wcielania w moje własne życie opinii i poglądów na świat wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, od misji i transów odgadywania i spełniania życzeń, pragnień, kaprysów oczekiwań Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Kali czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia, od tego czy przebywam w energiach, oraz w obecności Sziwy, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia związanym energetycznie z Satia Sai Babą, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami poprzez moje ciało, poprzez moją energię, poprzez moje czakramy. Jestem wolny od lęku, że nie ma innej rzeczywistości i prawdy niż ta którą ogłosili kiedyś znani i nieznani mi żywi bogowie, guru, półbogowie, Asurowie. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań wobec Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, misji i transów uszczęśliwiania Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów moim kosztem.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia kontrolowanym przez Satia Sai Babę, Krisznę czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Zwalniam ich wszystkich z funkcji kontrolera i pozwalam im odejść z mego życia. Ja …….. przebaczyłem Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom wszystko i zwracam im wolność. Ja ……… uwolniłem się od podatności na wpływ Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów na moje życie i moje osobiste decyzje. Jestem wolny od transowych lęków i zaślepienia wielbicieli i czcicieli Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Ja …….. mocą boskiej miłości uwolniłem się od podatności na manipulacje Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Ja ………. dostrzegam mnogość korzyści z uwolnienia się od wpływu Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Bogu dziękuję za to, że uczynił mnie wolnym od ukrywania się przed Satia Sai Babą, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia marionetką w rękach Satia Sai Baby, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów i innych istot.
Dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od przymusu kochania Satia Sziwy, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia od tego czy ja jestem najwierniejszym bhaktą Sziwy, Kriszny, Ganesi, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od mojej wiary i mojego przekonania, że jestem niezbędnym Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom w ich życiu, w wqyrażaniu ich ,,boskosci” na ziemi.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od intencji i potrzeb pomagania Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom bez w względu na cenę bez względu na moje koszty. Jestem wolny od poddawania się manipulacjom znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, asurów, arcykapłanów. Jestem wolny od wiary w nieomylność i wszechwiedzę papieży czy wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Jestem wolny od potrzeby karania siebie za życie moje, będące w sprzeczności z poglądami papieży, czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od przynależności do orszaku astralnego Satia Sai Baby, Kriszny, arcykapłanów czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad uległość, ponad posłuszeństwo wobec Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów.
Wszechmogącemu bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków przyjmowania na siebie negatywnych energii od znanych i nieznanych mi papieży, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od potrzeby i nawyku spełniania oczekiwań Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad wiarę w obietnice dawane mi kiedykolwiek przez znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów arcykapłanów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga siła stwórczych Miłości ponad urodę i ponad energie seksualne wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów.

Wersja bardziej rozbudowana odnosi się do tych samych ludzi, w większości inkarnowanych aniołów znanych z różnych krain pod innymi nazwami.

Otwórz teraz Boże doskonałej stwórczej Miłości moje własne serce na uwolnienie mnie i Duszy mojej, od wszystkich połączeń ze wszystkimi żywymi bogami wszechświata.
Akceptuję to, że ja istota boskiego światła nie muszę nigdy kłaniać się lotosowym stopom znanych i nieznanych mi żywych bogów wschodu, zachodu, południa i północy, rozmaitych guru, półbogów, Asurów.
To jest zgodne z planem jedynego Boga, że ja istota boskiego światła jestem wolny od zobowiązań wobec Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny, Kali czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od przekonania, że Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura jest za mnie odpowiedzialny przed Bogiem siłą twórczą Miłości.
Jestem wolny od intencji wzbudzania litości Lokiego, Asztare, Ateny, Hadesa, Wisznu innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Akceptuję to, że ja istota boskiego światła, ja człowiek nie muszę już nigdy więcej toczyć bitew, pojedynków i walk potrzebnych Odynowi, Lokiemu, Thorowi, Krisznie czy innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom. Jestem wolny od wiary w to, że Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura ma przewagę na wszechmogącym Bogiem twórczej Miłości. Głupi przecież, to ja nie jestem.
Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków bycia kozłem ofiarnym na którego składano by negatywne energie wytwarzane przez znanych i nieznanych mi papieży, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś zamknąłem się na obecność Boga we mnie i dostrzegłem żywego boga w Satia Sai Babie, Krisznie, Atenie czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogach, guru, półbogach, Asurach. Jestem wolny od potrzeby starania się o osobistą znajomość i przyjaźń Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od intencji dostrajania się do wibracji i energii wytwarzanych przez Satia Sai Babę, Krisznę czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. To jest w porządku dla mnie i mojego bezpieczeństwa. Jestem wolny od poglądu, że Satia Sai Baba, Wisznu, Brahma czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura mówili zawsze tylko prawdę. Jestem wolny od całego poczucia zagrożenia wobec znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Akceptuję to, że Bóg stwórczej Miłości chroni mnie od wpływu wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Nie muszę ich do siebie w żaden sposób przyciągać. Uświadamiam sobie to, że moje kreacje są bezpieczne, niewinne, są korzystne i lepsze od zachcianek Lokiego, Asztare, Ateny, Hadesa, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Akceptuję to, że Bóg stwórczej Miłości chroni mnie od doświadczania nieszczęść w moich związkach z ludźmi którzy inkarnowali kiedyś jako Sziwa, Kriszna, Odyn, Horus jako papież czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura. Przebaczyłem Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom to, że zapragnęli stać się kiedyś dla mnie ważniejszymi w moim życiu niż Bóg siła stwórcza Miłości.
Dziękuję Bogu sile stwórczej Miłości że uczynił mnie wolnym od bycia zachłannym na seks z Satia Sai Babą, Kriszną i wszystkimi znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami. Jestem wolny od przekonania, że Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura są odpowiedzialni za mnie oraz za rzeczywiste i trwałe odejście mojej Duszy ze świata materialnego.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę twórczą miłości, przeto nigdy nie muszę uprawiać seksu z Satia Sai Babą, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami. Nie jest mi to do niczego potrzebne.
Ja … nie muszę nigdy więcej zabiegać, starać się o akceptację i uznanie ze strony Lokiego, Asztare, Ateny, Hadesa, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Nie jest mi to do niczego potrzebne.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy inni znani i nieznani mi żywi bogowie, guru, półbogowie, Asurowie są ucieleśnieniem cech boskich, boskich energii, boskich przymiotów. Jestem mądrym, czystym człowiekiem, wolnym od zobowiązań wobec wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów.
Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od niechęci i nienawiści do znanych i nieznanych mi papieży, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od lękania się energii jakie przychodzić mogą do mnie od Satia Sai Baby, Wisznu, Kriszny czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, od misji, intencji i potrzeb zbierania informacji o Satia Sai Babie, Krisznie i innych znanych i nieznanych mi żywych bogach, guru, półbogach, Asurach.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary i przekonań, że jedyną istotą jaka mnie uszczęśliwi, jaka mnie zbawi jest Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy jakiś i inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że nikt na świecie tylko Horus, Odyn, Sziwa, Ozyrys, Izyda, Kriszna, Zeus czy jakiś inny znany i nieznany mi żywy bóg, guru, półbóg, Asura dadzą mi świetlistą miłość, czystą radość istnienia. Jestem wolny od wcielania w moje własne życie opinii i poglądów na świat wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, od misji i transów odgadywania i spełniania życzeń, pragnień, kaprysów oczekiwań Sziwy, Brahmy, Wisznu, Kali czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia, od tego czy przebywam w energiach i obecności Sziwy, Kriszny, gromowładnego Zeusa czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia związanym energetycznie z Ozyrysem, Sziwą, Ateną, Zeusem, Thotem, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami poprzez moje ciało, poprzez moją energię, poprzez moje czakramy. Jestem wolny od lęku, że nie ma innej rzeczywistości i prawdy niż ta którą ogłosili kiedyś światu znani i nieznani mi żywi bogowie, guru, półbogowie, Asurowie. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań wobec Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, misji i transów uszczęśliwiania Satia Sai Baby, Kriszny, Izydy, Odyna czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów moim kosztem.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia kontrolowanym przez Satia Sai Babę, Krisznę, Asztare, Atenę, Hadesa, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Zwalniam ich wszystkich z funkcji kontrolera i pozwalam im odejść z mego życia. Ja …….. przebaczyłem wszystko Satia Sai Babie, Krisznie, Atenie oraz innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom i z wracam im wolność. Ja ……… uwolniłem się od podatności na wpływ Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi, Posejsdona czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów na moje życie i moje osobiste decyzje.
Jestem wolny od obsesyjnych lęków i zaślepienia wielbicieli, czcicieli Satia Sai Baby, Kriszny, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Ja …….. mocą boskiej miłości uwolniłem się od podatności na manipulacje Lokiego, Asztare, Ateny, Kriszny, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Ja ………. dostrzegam mnogość korzyści z uwolnienia się od wpływu Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Bogu dziękuję za to, że uczynił mnie wolnym od intencji ukrywania się przed Ozyrysem, Sziwą, Ateną, Zeusem, Totem, Kriszną i innym znanymi i nieznanymi mi żywym bogami, guru, półbogami, Asurami.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia marionetką w rękach Kriszny, Ozyrysa, Sziwy, Ateny, Zeusa, Thota czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów i innych istot.
Dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od przymusu kochania Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia od tego czy ja jestem najwierniejszym bhaktą Sziwy, Kriszny, Ganesi, Wisznu czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od mojej wiary i mojego przekonania, że jestem niezbędnym Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom w ich życiu, w ich powrocie do Boga.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od intencji i potrzeb pomagania Satia Sai Babie, Krisznie i innym znanym i nieznanym mi żywym bogom, guru, półbogom, Asurom bez w względu na cenę, bez względu na moje koszty jakie ja miałbym zapłacić. Jestem wolny od poddawania się manipulacjom znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, asurów, arcykapłanów. Jestem wolny od wiary w nieomylność i wszechwiedzę papieży czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów.
Jestem wolny od potrzeby karania siebie za życie moje, będące w sprzeczności z poglądami arcykapłanów, czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od przynależności do orszaku astralnego Satia Sai Baby, Kriszny, Lokiego, Ateny, Wisznu, arcykapłanów czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad uległość, ponad posłuszeństwo wobec Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów. Wszechmogącemu bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków przyjmowania na siebie negatywnych energii od znanych i nieznanych mi arcykapłanów, żywych bogów, guru, półbogów, Asurów. Jestem wolny od potrzeby i nawyku spełniania oczekiwań Satia Sai Baby, Brahmy, Wisznu, Ganesi czy innych znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów.
Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad wiarę w obietnice dawane mi kiedykolwiek przez znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów arcykapłanów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga siła stwórczych Miłości ponad urodę i ponad energie seksualne wszystkich znanych i nieznanych mi żywych bogów, guru, półbogów, Asurów, arcykapłanów.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: