Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Współautorzy: Dorota Kielan

Ciała auryczne człowieka i anielskich skrzydeł Cz. IV i V

Przedstawiamy procedurę duchowego uzdrawiania którą równocześnie przeszliśmy oboje.
Nie było nam dane przepracowanie wszystkich ciał aurycznych, czakramów podziemnych, nadziemnych i tych z ciała fizycznego w ciągu jednego dnia. Realizacja całej procedury oczyszczania energii naszych obu istot trwała wiele miesięcy. Wydaje się, że przerobienie czakr podziemnych, nadziemnych, czakr ciała fizycznego oraz ciał aurycznych nie jest możliwe w ciągu 1 dnia. Jest to zresztą męczące i silnie energetyzujące. Nasze Dusze kilkakrotnie buntowały się przed wcieleniem w życie, tego wszystkiego co nadchodziło z GÓRY. Blokowały energię kierowaną do Boga. Nie czuły się też godne, przyjęcia pozytywnych skutków modlitwy. Możesz się z tym spotkać w trakcie własnej pracy. Tekst wymaga ciągłego skupienia, wymaga zrozumienia tego co się czyta. Tekst wymaga również bacznej obserwacji tego jak ciało i Dusza przyjmują rezultaty. Niektóre doświadczysz natychmiast inne dopiero po pewnym czasie.
Przedstawiamy tu jedynie pewien schemat działania z którym należy pracować już na własną rękę.

Oczyszczenie ciał aurycznych zacząć należy od 7 warstwy a nawet od zewnętrznego płaszcza aury.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego płaszcza znajdującego na styku mojej 7 warstwy aurycznej z wszechświatem; na wszystkich przestrzeniach tego płaszcza aury, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tego płaszcza aury.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej na wszystkich przestrzeniach tej warstwy aurycznej, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tej warstwy aurycznej. Proszę o pełną sterylną czystość i świetlistość tej mojej własnej 7 warstwy aurycznej.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi myślokształtami, że wszystkimi energiami moimi i wszechświata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kanałami energetycznymi, ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na to moje 7 ciało auryczne , jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, od wszystkich pasożytów, drobnoustrojów.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań, od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej 7 warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do tej warstwy wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.

I tak oto mamy przykładową modlitwę do oczyszczenie 7 warstwy naszej aury. To samo należy powtórzyć dla wszystkich po kolei niższych warstw aurycznych. Dla każdej osobno. Pomiędzy każdą warstwą znajduje się kolejny niższy płaszcz auryczny, który też trzeba poddać Bogu do oczyszczenia.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego płaszcza znajdującego pomiędzy moją 7 i 6 warstwą auryczną. Proszę o oczyszczenie i uzdrowienie tego płaszcza aury na wszystkich połączeniach z wszechświatem; na wszystkich przestrzeniach tego płaszcza aury, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tego płaszcza aury.

Teraz możemy przejść od 6 warstwy naszej aury. To da się zrobić. Potrzeba tylko nieco czasu, aby to wszystko opowiedzieć Bogu i aby przyjąć to wszystko, co przyjdzie od odpowiedzi od Boga. Kolejno schodzimy w dół aż do 1 warstwy aury i płaszcza oddzielającego tę warstwę od ciała fizycznego.

Większość opisanych tu blokad i ograniczeń zapisywana jest tylko do poziomu 4 warstwy aurycznej. Powyżej mogą pojawić się co najwyżej pęknięcia, rysy, jakieś drobne zawirowania energii. Jednak pierwsze 4 warstwy aury to kopalnie myślokształtów. Zajdziemy tu podczas modlitwy wszystko. Naczynia, strażników, energetycznych i ludzkich, stroje i ich fragmenty, ważne kiedyś dla poprzednich osobowości przedmioty itp.

..Oczyszczenie ciał aurycznych anielskich skrzydeł cz.V…

Wszystkich ciał aurycznych anielskich skrzydeł jest 7. Mają je tylko inkarnowane Anioły. Oczyszczenie ciał aurycznych zacząć należy od 6-ej warstwy a nawet od płaszcza aury oddzielającego warstwę 7 od 6-ej.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego płaszcza znajdującego na styku mojej 7 i 6 warstwy aurycznej; na wszystkich przestrzeniach tego płaszcza aury, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tego płaszcza aury.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzydeł, na wszystkich przestrzeniach tej warstwy aurycznej, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tej warstwy aurycznej. Proszę o pełną sterylną czystość i świetlistość tej całej 6 warstwy aurycznej moich anielskich skrzydeł.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzydeł, na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości,...

Więcej na stronie http://modlitwa.wir.cal.pl/viewpage.php?page_id=71 oraz na stronach podobnych

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: