Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Pytania o sens własnej religii. Modlitwa

Pytania postawiła sobie znajoma poszukująca prawdy o własnej religii. Zadała je Bogu a nie kapłanom czy współwyznawcom.
W miejsce wykropkowane wpisujemy nazwę własnej religii. Modlitwę jak zwykle czytamy przynajmniej 14 dni, tak aby słyszeć własny głos.
Dociekliwość popłaca, bowiem w samym Tybecie jest kilkaset sekt Buddyjskich oraz religii o nazwie Bon. W Indiach spotkamy już nie setki ale tysiące religii w różnych odłamach. W USA jest podobnie.
Która zatem religia jest najlepsza, które dogmaty słuszniejsze?

Proszę otwórz teraz Boże, moje własne serce oraz moją duszę.
Akceptuję to, że urodziłam się i żyję (wychowałam się), w świecie mojej własnej religii o nazwie…........
Akceptuję to, że urodziłam się i żyję (wychowałam się), w świecie religii moich przodków, religii o nazwie….......
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy …........... ta moja religia jest najlepsza, najwartościowsza?
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy …...........moja religia jest pełna prawdy, jedynie słuszna? Miłości przyjaciółko mego serca, proszę uświadom mi teraz, czy …...........moja religia jest właściwą drogą do Boga? Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, które z elementów, doktryn, obrzędów …........... tej mojej religii niosą doskonałość, są słuszne i mają moc zbawczą. Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy wyznawcy innych religii i sekt, są grzeszni i doświadczą z tego powodu boskiego potępienia.
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy kapłan mojej religii jest najlepszym i właściwym pośrednikiem pomiędzy mną a Tobą Boże?
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, w czym …........... ta moja religia jest lepsza od tych innych religii i szkodliwych wyznań?
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy …...........moja religia opiera się na magii, zabobonach, gusłach, bałwochwalstwie?
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy arcykapłan kapłan mojej religii jest namiestnikiem Boga na ziemi, czy on jest bliżej stwórcy niż ja i moja duszyczka. Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, które z elementów, doktryn, obrzędów …........... tej mojej religii są bałwochwalcze a które właściwe.
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy wyznawcy innych sekt, zasługują na potępienie lub na moją miłość. Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy wyznawcy innych religii i sekt, doświadczą zbawienia pomimo nie stosowania się do zasad i do obrzędów …........... tej mojej religii? Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, czy ja sama wnoszę teraz więcej boskiej Miłości w życie innych, z tytułu przynależności do …........... tej mojej religii?.
Boże dawco życia, proszę uświadom mi teraz, które z elementów, doktryn, obrzędów …........... tej mojej religii pochodzą wprost od Ciebie Boże, i prowadzą mnie do Boga drogą serca.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: