Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Dokąd mnie zaprowadzisz Boże?

Proszę otwórz Boże moje serce. Dokąd zaprowadzisz mnie Boże z otwartym sercem, wypełnionym światłem różowym, zielonym i złotym?
Światłości, dokąd to zaprowadzisz mnie oraz moją duszę?
Dokąd zaprowadzisz mnie Boże, gdym wyszedł poza buddyjskie ułudy i poza demoniczne, bałwochwalcze praktyki?
Dokąd mnie zaprowadzisz Boże, gdym wyszedł poza niemoc, iluzje, poza karmiczne blokady? Dokąd mnie zaprowadzisz Światłości, gdym wyszedł poza moce i wpływy bogów energetycznych i ziemskich żywych bogów?
Dokąd zaprowadzisz mnie Boże, gdym wyszedł poza karmiczne ograniczenia mojej duszy, poza jej wszystkie wcześniejsze zaistniałe błędy?
Dokąd zaprowadzisz mnie Boże, gdym wyszedł poza ograniczenia przejęte od religijnych sekt wschodu, zachodu, południa i północy?
Dokąd mnie zaprowadzisz Światłości, gdym wyszedł poza moce i wpływy istot astralnych, sił ukrytych w ciemności?
Dokąd zaprowadzisz mnie Boże, gdy przebaczyłem już sobie, mej duszy i bliźnim?
Dokąd zaprowadzisz mnie Boże, gdy już słyszę i wszystko odczuwam sercem otwartym, nagim?
Światłości, dokąd to zaprowadzisz mnie…............, a dokąd moją duszę?

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: