Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

200 Intencji dot. strażnikowania, bycia strażnikiem


Polecam 3 filmy YouTube pt: “Intencje oczyszczane w pokłonie. Pytania i odpowiedzi” cz. 1-3. Polecam uważne obejrzenie wszystkich części, nawet kilka razy odnośnie tej techniki albowiem za pierwszym razem mogą umknąć cenne informacje.

UWAGI:
Gdziekolwiek w wykazie zobaczymy słowo ‘swoje’, ‘siebie’; należy pamiętać, że w trakcie pokłonu należy zamienić na liczbę mnogą by uwzględnić DUSZĘ.
Mówimy Ja i moja dusza, lub -my.
Oczywiście każde zdanie osobno poprzedzamy wstępem z informacją że nie chcemy już danych wzorców obciążeń.

Przykład rozbudowanej kasacji INP w pokłonie dla przypomnienia:
Trzeba to zawsze robić przytomnie wypowiadając każde słowo. Ale ktoś kto pracował z intencjami nie powinien narzekać na SKUTKI jakie się pojawią po skorzystaniu z tej rozbudowanej formuły.
Mimo to, że został podany poniżej schemat to zachęcam do dodawania własnych elementów (spójnych, gramatycznych, logicznych i rozumianych w trakcie wypowiedzi zdań) do pokłonów a także do dokładnego omawiania problematyki.
Od tego zależy czas oczekiwania na rezultaty w materii.

Wersja bardzo rozbudowana, ale wydaje się przynosić najwięcej korzyści.
Boże dawco życia, wspólnie z moją Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz wszystkie moje oraz mojej Duszy intencje, nawyki i potrzeby, transy, misje, ślubowania, hipnozy, kodowania, umowy, przyrzeczenia, przysięgi, inicjacje, oraz wszystkie moje i mojej Duszy konsekwencje ich łamania, oraz wszystkie narzucone na nas sieci, podpięcia, negatywne schematy karmiczne, myślowe, emocjonalne, wszystkie liczby, figury, myślokształty płaskie i przestrzenne, wszystkie szkodliwe wzorce i szkodliwe wibracje, wszystkie nasze z duszą niespełnienia, utożsamienia, wszystkie sieci iluzji, pokuszenia i ich negatywne skutki oraz wszelkie inne obciążenia jakie ja i moja Dusza nie pamiętamy, dotyczące naszego…..

Nagranie jest wstępem do Intencji w pokłonie, Można je każdorazowo odtworzyć ale powtarzać ze zrozumieniem
http://chomikuj.pl/modlitwy/Modlitwy/Wspc3b3lnie+z+mojc485+Duszc485.doc,2045395216.mp3

Inny przykład kasacji intencji:
Prośba o otwarcie serca i ochronę boską

Boże dawco życia, wspólnie z moją własną Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz całkowicie, wszystkie moje oraz mojej Duszy intencje, nawyki i potrzeby, transy, misje, ślubowania, wszystkie nasze hipnozy, kodowania, umowy, przyrzeczenia, przysięgi, inicjacje, oraz wszystkie moje i mojej Duszy konsekwencje ich łamania, oraz wszystkie narzucone na nas sieci, podpięcia, negatywne schematy karmiczne, myślowe, emocjonalne, wszystkie płaskie i przestrzenne liczby, figury, myślokształty, narzucone i wkodowane iluzje, wszystkie nieprzytomności, wszystkie szkodliwe wzorce i wibracje, wszystkie moje i mojej Duszy niespełnienia, utożsamienia, wszystkie pokuszenia i ich negatywne skutki oraz wszelkie inne obciążenia, które ja i moja Dusza nie pamiętamy, dotyczące {nazwa intencji}

Boże dawco życia, wspólnie z moją własną Duszą, proszę Ciebie rozkoduj i skasuj teraz wszystkie znane i nieznane mi i mojej Duszy przyczyny i powody jakie w okresie międzywcieleniowym mojej Duszy oraz w inkarnacjach mojej Duszy spowodowały powstanie intencji {nazwa intencji}

Miłością Twoją Boże Dawco Życia proszę Ciebie teraz wspólnie z moją Duszą o odwrócenie wszystkich negatywnych skutków, całej złej karmicznej naszej przeszłości, złych energii jakie niegdyś powstały w wyniku intencji {nazwa intencji}

Przy okazji polecam przerobić Intencje dotyczące Boga Dawcy Życia/ Stwórcy/ Światłości/ Sił Stwórczych Miłości. Dusze pytają się niekiedy o jakiego Boga chodzi. Pilnujmy aby zawsze to było jednoznaczne.

Zestawienie Monika Szpakowska i Sławomir Majda
1. naszego trzymania wszelkich istot, strażników oraz strażników ich strażnikowania, którzy mieli nas trzymać na uwięzi, a także wiązać nas karmicznie tak abyśmy żyły z dala od szczęścia i oświecenia w Bogu Dawcy Życia
2. naszego bycia strażnikami jacy mieli odciągać od szczęścia, od oświecenia w Bogu Dawcy Życia, a także jacy mieli wiązać karmicznie wszelkie istoty
3. naszego zwalania ze służby wszelkich istot, strażników oraz strażników ich strażnikowania a zwłaszcza tych co się tym zwalnianiem denerwują lub oporują
4. naszego bycia zwalnianymi ze służby, strażnikowania wszelkich istot, które nawet temu zwolnieniu oporują, poprzez Boga Dawcę Życia
5. naszego życia zgodnie z wolą Boga Dawcy Życia bez żadnej służby, bez żadnych misji strażnikowania jakichkolwiek istot
6. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi Kronik Akaszy, Kronik Pamięci Bożej
7. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi Boga oraz Miejsca Świętego dla Świętych
8. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi woli boskiej
9. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi wymierzania kary i sprawiedliwości boskiej
10. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi karmy oraz przestrzegania Praw Karmy
11. naszego bycia namaszczonymi strażnikami, ochroniarzami pilnującymi Boga Dawcę Życia
12. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi boskich weryfikatorów
13. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi ducha świętego, oraz darów ducha świętego
14. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi mesjasza, Prometeusza, zbawiciela
15. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi bycia strażnikami rozmaitych boskich atrybutów, cech boskich
16. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi wypełnianie cudzej woli aniżeli Boga Dawcy Życia
17. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi hotelu ‘resocjalizacyjnego’ dla Dusz i innych istot
18. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi synów bożych, boskich matek, świętych obojga płci, bóstw tantry
19. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi religii, świętości, świątyń, liturgii, ksiąg i szat religijnych, przedmiotów religijnych
35.
36. naszego oraz cudzego homoseksualizmu, zoofilii, pedofilii, pederastii, nekrofilii, maniaków seksu oraz wszelkich innych zboczeń łącznie z biseksualizmem
37. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi cudzą cnotę, cudzego łoża, cudzego seksu
38. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi Bodhisatwów, mnichów tybetańskich i buddyjskich
39. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi naszego oraz cudzego ubóstwa, cudzej nędzy, biedy i ślubowań cudzego wyrzeczenia
40. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi naszego oraz cudzego cierpienia, nieszczęść
81.
82. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi rozmaitych ch…, największego ch…, oraz tego ch…. o imieniu
83. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi rozmaitych kur…, największej kur…, oraz tej kur…. o imieniu….
84. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi mistrzów wniebowstąpionych, guru, świętych, mistrzów
107.
108. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi aby inne istoty nie dostąpiły oświecenia w Bogu Dawcy Życia w boskim swietle
109. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami pilnującymi wyrocznie, jasnowidzów, jasnosłyszących
110. osobno bycia strażnikami ochroniarzami pilnującymi ślubowania Amitaby numer 1 które w przybliżeniu brzmiało następująco. Jeśli kiedyś osiągnę stan buddy, a na mojej ziemi będą piekła, królestwa złych, głodnych duchów czy świata zwierząt, niechaj nie dostąpię pełnego i doskonałego Oświecenia.
Każde ślubowanie Amitaby następne również przerabiamy osobno aż do nr. 48 które w przybliżeniu brzmiało następująco. Jeśli kiedyś osiągnę stan Buddy a Bodhisatwowie w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię i nie będą mogli w jednym momencie mieć pierwszego, drugiego ani trzeciego stopnia wglądu w naturę praw boskich i karmicznych i nie będą mocno przestrzegać Praw, jakie są wypełniane przez wszystkich buddów, to niechaj nie osiągnę doskonałego Oświecenia.
111. strażnikiem cyklu menstruacyjnego kobiet i ciąży, oraz laktacji
112. strażnikiem grobowców, cmentarzy, miejsc kaźni, pól bitewnych, grobu Pańskiego

Pozostałe intencje dostępne są w osobnym pliku.
Spisywanie tych intencji dla innych jest czasochłonne, zabiera czas jaki można przeznaczyć na inne cele, nawet na ich oczyszczenie.
Jeśli chcesz czytelniku otrzymać pełen wykaz Intencji to:
a)zapracuj jakoś, lub
b)zapłać, lub
c)dokonaj wymiany na spisane przez siebie

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: