Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Strażnicy Inkarnacyjni. Modlitwa rozkodowująca.

Definicja terminu i zjawiska nie jest prosta, bo wskazanie Wojtkowi, czy Ewie kto jest jego prywatnym strażnikiem inkarnacyjnym wykracza poza ramy tej publikacji.
Czytelniku możesz przyjąć bez wątpliwości, że masz przynajmniej kilku takich strażników i 1 głównego Lokesia któremu zapewne dość dawno twoja dusza składała ślubowania Amitaby.
Strażnicy nie chcą, bądź nie mogą wycofać się ze służby. Argumentacja ich bywa mocno nieprzytomna.
.....Ależ to nie czas na to. Dusze nie chcą odejść z Ziemi- a nawet gdy to czynią są z nią powiązane karmicznie. Ślubowali być związani z losem tej planety.
....Stwórco….Nie czas na zmiany.
Czas jednak jest zawsze odpowiedni. Żadne istoty Nie muszą bez końca tkwić w karmie Ziemi, w materii czy światach astralu. Strażnicy pewnie pozostaną do czasu aż Dusze indywidualnie przede Stwórcą poproszą o zwolnienie takowych strażników. Jak zawsze będą miały wolny wybór.
Sprawy te należy ruszyć już dzisiaj, w taki sposób jak zawsze.
intencje.
modlitwa
pokłon uzdrawiający relacje
eszcze trzeba poprosić o uwolnienie z uwikłań karmicznych, strażniczych. Puścić inne istoty, pozwolić tym innym na dokonanie wyboru, na powrót.
Istotna jest kwestia skasowania wszelkich umów, wszelkiej karmy i zaprzestania jej gromadzenia poprzez prawe postępowanie, myśli, słowa- według boskich kryteriów.
Na jakim etapie pracy z obciążeniami można prosić?
Od samego początku- jednak może wystąpić jedno utrudnienie. Karma uzbierana w tym wcieleniu oraz przeszłych zmaterializuje się tu i teraz. To może spowodować ,,zwalenie” się wielu trosk na jednostkę i ufne poddanie się Stwórcy jest jedynym gwarantem spełnienia.
Sukces jest pewien, kiedy wolą jednostki będzie wyjść z uwikłań, bezustanne dążenie do boskiego światła.
Jeśli osobowość pracuje z NASTAWIENIAMI (intencjami) to wspiera tak, lub niweluje negatywne nastawienia swojej Duszy, bo ze Stwórcą będzie współtworzyć. Bowiem tak gdzie jest wola, tam wiedzie droga istoty światła.
Istotne jest to, że Dusze mające inkarnacje muszą prosić przez osobowość a tu znowu jest kłopot dla wielu wierzących w Lokesia, w kapłana, w guru. Dla wielu szokiem jest to, że dusze inkarnują. Dla innych to, że nie ludzie inkarnują ale ich dusze. Osobowość równie dobrze może nie chcieć współtworzyć z Bogiem, bo lepsze może dla niej błogosławieństwo kapłana jak boskie. Wolna wola jest zawsze indywidualna i taka pozostanie podobnie jak jej efekty. Jeśli będzie choć namiastka chęci- każdy odnajdzie Boga poprzez własne serce ,tam gdzie zawsze przebywał,.

Jednym ze strażników inkarnacyjnych większości ludzi jest dusza, czy może istota inkarnowana kiedyś jako Lokeś, jedyny beneficjent ślubowań Amitaby, który dzięki nim stał się też żywym Bogiem dla większości ludzi i ich dusz. Można by jeszcze wymienić Wisznu, Zeusa o których podobnie jak o Lokesiu powiada się w mitach, że ćpali i niszczyli bliźnich z wielkim upodobaniem. Lokeś cóż jeszcze można powiedzieć o nim:
.....narkoman jaki własnemu dziecku podaje narkotyki, aby pokazać, że ma córkę narkomankę i k….
.....zdradza męża/ żonę z niejednym autobusem kochanków
....roznosiciel HIV
Taka właśnie postać strzeże praw jednostki do Oświecenia się boskim światłem i usilnie stara się aby je uniemożliwić.
Każdej osobie chętnej udostępnię bezpłatne nagranie poświęcone tematowi strażników inkarnacyjnych. Uprzedzam jednak, że należy połączyć to z informacjami jakie o temacie udostępniła Monika.
Link do filmu nt rozkodowywania ślubowań Amitaby, ślubowań życia wiecznego http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1337

Proszę otwórz teraz Światłości moje serce, duszę, całą moją istotę. Proszę także o Boską ochronę dla mnie i dla mojej Duszy.
Boże Dawco życia wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą jesteśmy Tobie Stwórco wdzięczni, że dla dobra wszystkich istot boskiego światła całkowicie i bezpowrotnie zakończyłeś wszystkie destrukcyjne wpływy jakie na ludzkość, na dusze, na nasze istoty kiedykolwiek wywierała, lub mogłaby wywierać dusza i cała istota Lokesia oraz inni wszelkich rodzajów i poziomów inkarnacyjni strażnicy karmy, świadkowie karmy, panowie i władcy cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia. Akceptujemy wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą Twój boski wpływ na nas, boską wolę i jej przejawienia. Akceptujemy wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą to, że nie muszą mieć żadnego wpływu na nas ani na bliźnich przejawiana narkomania, nieprzytomność, sadomasochizm, nienawiść, zbydlęcenie całej duszy- istoty Lokesia oraz ze strony wszelkich innych rodzajów i poziomów strażników inkarnacji oraz karmy , świadków karmy, panów i władców cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących bycia takimi i przyciągania kontrolerów nie tylko tych autobusowych oraz tych istot które mają potrzebę sprawdzania, oceniania, kontrolowania, oraz tych istot które czują się ważne i potrzebne kiedy mogą sprawdzać, kontrolować oceniać w pracy i w życiu, oraz tych istot które skupiają się w pracy i w życiu na wyszukiwaniu błędów, pomyłek i potknięć.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących naszego z Duszą bycia istotą, która sama oceniała innych, oceniała kto jest bardziej godny, a kto mniej, kto jest lepszy a kto gorszy to tworzy karmę a kto niej pragnie już się wydostać do Stwórcy, oraz naszego z Duszą bycia istotą, która kontrolując innych jakoś tak ustawiała siebie po stronie tych lepszych wartościowszych, oraz naszego bycia istotą, która w swojej pracy i w życiu skupiała się na wyszukiwaniu błędów, pomyłek i potknięć innych istot.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących bycia takimi i przyciągania takich kontrolerów nie tylko praw karmy, którzy atakowali nas, którzy nas niszczyli kiedy coś im nie pasowało, oraz którzy inspirowali nas abyśmy zajęli się kontrolowaniem, sprawdzaniem innych.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących naszego z Duszą bycia istotą, która czując się odpowiedzialna za wszystko i za wszystkich niczym władca cudzej karmy musiała to wszystko i wszystkich kontrolować, sprawdzać, doglądać osobiście, oraz naszego przekonania, że bez naszego doglądu, bez naszej kontroli wszystko się zawali i obróci w perzynę.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących naszego z Duszą bycia takimi i przyciągania tych istot które łamały i nadal łamią nasze ustanowienia i wydane pokontrolne nakazy.

Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących naszego z Duszą bycia istotą, która kontrolowała innych w pracy w życiu, która dla lepszego dozoru tego co i jak robią inni pełniła kiedyś funkcję ekonoma, wysłannika Pańskiego, nadzorcy niewolników, nadzorcy i władcy cudzej karmy, cudzych losów.
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących naszego z Duszą bycia bycia kontrolowanymi, sprawdzanymi, ocenianymi, oraz przyciągania do siebie kontroli, oraz sprawdzianów, oraz naszego z Duszą bycia istotą która sam była czy może nadal jeszcze jest największym kontrolerem, rewizorem, która chodzi za innymi istotami sprawdza innych.
Nie musimy z duszą, z naszą istotą chodzić po świecie jako wszelkiego rodzaju i poziomu strażnicy karmy , świadkowie karmy, panowie i władcy cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia, oraz nie musimy takich istot powoływać i nie musimy podlegać wszelkiego rodzaju i poziomu innym inkarnacyjnym strażnikom, władcom, świadkom naszego oświecenia i naszej karmy, nawet Lokesiowi, Wisznu, Zeusowi.
Zrezygnowaliśmy z duszą, z całą istotą z krążenia po świecie jako wszelkiego rodzaju i poziomu strażnicy karmy , świadkowie karmy, panowie i władcy cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia, oraz nie musimy takich istot powoływać i nie musimy podlegać wszelkiego rodzaju i poziomu innym inkarnacyjnym strażnikom, władcom, świadkom naszego oświecenia i naszej karmy w tym duszy i istocie Lokesia, nawet Lokesiowi, Wisznu, Zeusowi..
Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich szkodliwych transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących bycia wszelkiego rodzaju i poziomu inkarnacyjnymi strażnikami karmy , świadkami karmy, władcami cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia, oraz tworzenia ich i podlegania wszelkiego rodzaju i poziomu innym inkarnacyjnym strażnikom, władcom, świadkom naszego oświecenia i naszej karmy w tym duszy i istocie Lokesia, .

Jestem istotą wdzięczną Tobie Stwórco, za rozkodowanie i za kasację z moich energii, z mojej duszy i z całej naszej istoty wszystkich transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń i szkodliwych wzorców dotyczących bycia wszelkiego rodzaju i poziomu inkarnacyjnymi strażnikami karmy , świadkami karmy, władcami cudzej karmy, praw karmy i cudzego oświecenia, oraz tworzenia ich i podlegania wszelkiego rodzaju i poziomu innym inkarnacyjnym strażnikom, władcom, świadkom naszego oświecenia i naszej karmy w tym duszy i istocie Lokesia, a pochodzących ze skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków.
Fragmenty

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: