Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Bałwochwalstwo. Intencje do przepracowania.

Ważny art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo —(nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np.—bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
—bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).

Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutką ależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce, mówi dusza. To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy bycia min. bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami, zajmowania (-nie)się min. bałwochwalstwem, promowania(-nie), zwalczania(-nie) bałwochwalstwa oarz kultów wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
Wystarczy udać się do Indii, aby zobaczyć, że czczone są tam wszelakie postacie np. małpy, krowy.
Na każdej prawie wsi mieszka tam jakaś Boża Matka, lub jakiś żywy bóg, syn boga i nie tylko. Pamiętajmy że dusze nasze mogły tam inkarnować i przynieść do teraźniejszości niewesołe kodowania i pomysły na życie.

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min. dopuszczania min do siebie, i do innych kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów prawdy i prawdziwej wiedzy na temat min. wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min. cieszenia się (nie) śmiania się (nie) że się min wyrwaliśmy (nie)uciekliśmy (nie)z z rąk min bałwochwalców i żyjemy w dobrej, słusznej niebałwochwalczej religii, sekcie i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min oglądania(-nie) , podziwiania (-nie), czczenia, tworzenia, rzeźbienia, malowania min bałwochwalczych rzeźb, obrazów, wotów świątynnych, kapłanów, podobizn min. wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min wielbienia-nie), przejawiania -nie)min dewocji-nie), modlenia się do (-nie) min do bałwochwalczych rzeźb, obrazów, wotów świątynnych, kapłanów, podobizn min. wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min tworzenia(-nie), noszenia, handlowania, niszczenia, promowania, zwalczania min naszych (-nie)własnych(-nie) i cudzych (-nie) wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości rozmaitych min. medalików, rzeźb, obrazków, rzeźb, podobizn, symboli, wotów min. w celu (-nie) własnej (-nie) i cudzej(-nie) ochrony(-nie) dla czczenia(-nie)min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min wylewania, picia, spożywania, tracenia, produkowania, handlowania, ofiarowywania wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości rozmaitych min alkoholi, napojów, narkotyków, pokarmów, darów, wotów, ludzi, dusz, bytów, tworów, roślin, zwierząt i nie tylko w celach min religijnych, dewocyjnych, bałwochwalczych i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min proszenia, błagania o opiekę, ochronę, błogosławieństwa, miłosierdzie, łaski min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min. urządzania, niszczenia wszelkiego rodzaju, poziomu min świąt religijnych, narodzi, śmierci, obiadów, styp, orgii, morderstw, komunii dla, przez, wobec min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min. bezsensownego(-nie), sensownego(-nie), mądrego(-nie), głupiego(-nie), przytomnego(-nie) modlenia się (-nie), klepania mantr, modlitw, inwokacji, młynkowania (młynkami modlitewnymi, palenia min świec[, kadzideł, agnihotry, zwłok i nie tylko] dla, wobec, przez min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min.proszenia, błagania o opiekę, ochronę, błogosławieństwa, miłosierdzie, łaski min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min. modlenia się do prawdziwych, uczciwych i naszego zwalczania, niszczenia, blokowania min fałszywszych, nieprawdziwych, oszukańczych, bałwochwalczych min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min zabijania, nie zabijania, niszczenia(-nie), upijania(-nie), narkotyzowania(-nie), hipnotyzowania (-nie)min siebie(-nie), i innych (-nie)ludzi, dusz, istot, umierania(-nie), bycia(-nie) zabijanymi(-nie), niszczonymi(-nie), upijanymi(-nie), narkotyzowanymi(-nie), hipnotyzowanymi (-nie)z powodów (-nie)religijnych(-nie), min dla uczczenia(-nie) min wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min pieszczenia, ssania min. matczynych, kobiecych piersi rozmaitych Bożych Matek, Matek Boskich promowania (-nie)ich kultu, wyglądania(-nie) jak wielbiciele (-nie)rozmaitych Bożych Matek(-nie), Matek Boskich(-nie), naszego bycia (-nie)nimi i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

-mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby w zgodzie z wolą Stwórcy, odpowiednio bez zgody Stwórcy min uprawiania fizycznego(-nie), astralnego(-nie), duchowego(-nie) min seksu(-nie) min doustnego(-nie), doodbytniczego(-nie), pochwowego(-nie) min [z, wobec, przez, dla] wszelkiego rodzaju, poziomu, płci fałszywych (-nie)i prawdziwych (-nie)bogów, bóstw, półbogów, asurów, guru, matek boskich, synów bożych, archaniołów, aniołów, kosmitów, zwierząt, roślin, duchów, kapłanów, ludzi, dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: