Wróć do listy artykułów

Sylwia Wolf

Czym jest EFT?

W związku z dużą skutecznością tej metody, za zgodą autora zamieszczam fragmenty e-booka:

EFT jest jedną z technik zaliczanych do nowego nurtu energo-psychologii i energo-medycyny.
Podejścia te traktują człowieka jako całość, w którym umysł, ciało fizyczne i dusza tworzą tak ścisły związek ze sobą, że oddziaływanie na każdym z tych poziomów ma wpływ na pozostałe.
EFT oddziałuje na energię płynącą w meridianach, przywraca równowagę energetyczną, a w konsekwencji równowagę emocjonalną i fizyczną. Ze względu na używanie grupy punktów tradycyjnie wykorzystywanych przez akupunkturę, EFT często jest nazywane psychologiczną
akupunkturą lub tappingiem, oraz zaliczana jest do kategorii terapii meridianowej.
EFT opiera się na nowatorskiej koncepcji Garego Craiga, mówiącej że:

PRZYCZYNĄ WSZYSTKICH NEGATYWNYCH EMOCJI JEST
ZABURZENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM CIAŁA
System/układ energetyczny możemy rozumieć dwojako: jako układ nerwowy, opierający się min. na przepływie impulsów elektrycznych oraz jako układ meridianów, czyli niewidzialnych kanałów
energetycznych płynących w ciele człowieka, opisanych przez Chińczyków 5000 lat temu.

Na jakie problemy można stosować EFT
Odpowiedź Garego Craiga brzmi – na wszystko. I choć powszechnie mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to EFT wyłamuje się od tej zasady, stanowiąc swoisty wyjątek od
reguły. W miarę rozpowszechniania się EFT w USA i innych krajach, amatorzy i specjaliści z różnych dziedzin zaczęli testować skuteczność EFT w najróżniejszych problemach i obszarach życia. Skutek okazał się pozytywny, dlatego metoda rozwija się w kolejnych krajach i zaczyna być testowana na coraz cięższych chorobach.

Do tej pory stwierdzono skuteczność EFT w leczeniu:
Lęków i fobii PTSD
Niskiej samooceny
Uzależnień
Alergii
Zaburzeniach jedzenia
Obsesji i kompulsji Dysleksji
Żalu i straty Poczucia winy
Bezsenności Negatywnych wspomnień
Bólu
Nadużyć seksualnych
Negatywnych przekonań
Chorób natury fizycznej
Depresji
Zaburzeń ciśnienia

Oraz w kreowaniu:
Sukcesu Dobrobytu
Optymizmu
Dobrych relacji z ludźmi
Poczucia własnej wartości
Poczucia bezpieczeństwa
Osiągnięć szczytowych (w sporcie, muzyce, biznesie)

“Wprowadzenie do EFT, Joanna Chełmicka, Instytut EFT”
www.eft.net.pl

Konsultacje i sesje EFT

Książki o EFT
Radykalne usuwanie każdej dolegliwości – Podręcznik EFT
Zapukaj po zdrowie EFT

 
Sylwia Wolf - zdjęcie
  Sylwia Wolf:

Polecamy następujące produkty:

Odczytywanie aury
Richard Webster
Sztuka dokonywania cudów
David Spangler