Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Uwolnienie od związku z Guru. Modlitwa

https://www.youtube.com/watch?v=h9JKw5gaUIgTekst jest już stary. Taka wprawka w technice afirmacyjnej. Dzisiaj już piszę inaczej. Dekret pozwolił mi uwolnić się od związku z jakimś GURU. Poszło o pieniądze. Któregoś dnia oburzyłem się na niego “a czemu to ja mam jemu płacić”? Powstał maszynopis którego przerobienie przyniosło mi:
  • Zasypywanie bóstwa informacjami cennymi do niego. Ja też miałem odnosić korzyści ale bóstwo większe. Trwało to około roku.
  • Uświadomienie sobie zależności prostytutki utrzymującej Guru z własnych pieniędzy.
  • Uwolnienie od seksualnych zależności od tej istoty.
  • Przekroczenie progu umiejętności jakie obecnie Guru urzeczywistnia.
  • Wyjście z kręgu ludzi zależnych od Guru.

Tekst jest prosty i na uwikłania z jakimś Guru i pomniejszym bóstwem spokojnie wystarczy. Na uwolnienie Duszy i umysłu od skowania w związki z prawdziwymi Żywymi Bogami jak śri Kriszna czy niebieskoszyi Sziwa może nie być wystarczający. Powinien jednak poruszyć Duszę, wskazać jej kierunek wyjścia z uwikłania się w zależność od tych istot.
Każdą osobę znaną nam, osobę czczoną, osobę ze wschodu czy zachodu możemy tu wpisać z imienia i nazwiska. Możemy tu dla wprawy wpisać imię żony, mamusi, męża…
Poczytajmy sobie taki tekst i zobaczmy co się pokaże jako odpowiedź...

Jestem wdzięczny Tobie Boże za to, że otworzyłeś teraz moje własne serce na pełne uwolnienie od osoby mojego Guru /………….imię nazwisko/.
Ja …..doceniam łatwość i lekkość z jaką przyjmuję i urzeczywistniam bezpiecznie, inspiracje i metody działania płynące bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego ja.
Ja ….jestem świadomy tego, że inspiracje, doświadczenia i metody działania przyjmowane bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego Ja są bezpieczne i lepsze od czegokolwiek innego.
Ja ….jestem świadomy tego, że moc, siła, bezpieczeństwo, miłość przyjmowane bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego Ja są lepsze od czegokolwiek innego. Ja .. potrafię swobodnie lekko i łatwo rozwijać się duchowo, oczyszczać się bez osoby …......................... Ja .. potrafię swobodnie, bezpiecznie, lekko i łatwo rozwijać się duchowo, rozwijać i udoskonalać moje umiejętności, potrafię oczyszczać się wykorzystując moją intuicję i Boskie prowadzenie. Ja .. swobodnie, bezpiecznie, lekko i łatwo rozwijam się duchowo, rozwijam i udoskonalam moje umiejętności, oczyszczam się wykorzystując moją własną intuicję i Boskie prowadzenie.
Ja . z ufnością i radością przyjmuję od Boga to wszystko dobre, co Bóg ma dla mnie. Ja.. . akceptuję i doceniam, to wszystko dobre co Bóg ma dla mnie lepszego od inspiracji płynących do tej pory przez …......................... Ja … z ufnością i radością przyjmuję od Boga to wszystko dobre co Bóg ma dla mnie w zamian za dobra płynące do mnie poprzez …........................ .
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie brak akceptacji dla wiedzy, dla dokonań i umiejętności …........................
Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od braku akceptacji dla wiedzy, dla dokonań i umiejętności …........................
Ja … całkowicie przebaczam teraz …........................ brak akceptacji dla mojej wiedzy, dla moich dokonań i umiejętności.
Ja …pozwalam aby …........................ zaakceptował moją wiedzę, moje dokonania i umiejętności.
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie zabieganie o akceptację ........................... dla mnie, dla mojej wiedzy, dla moich dokonań i umiejętności. Ja nigdy więcej nie muszę zabiegać, starać się o akceptację ........................... dla mnie, dla mojej wiedzy, dla moich dokonań i umiejętności.
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie …........................ zachłanność i zazdrość o moją wiedzę, umiejętności o moje sukcesy, dokonania o moją niezależność.
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z bycia przedmiotem zachłanności i zazdrości ze strony …........................ o moją wiedzę, umiejętności, o moje sukcesy, dokonania o moją niezależność.

Ja.. całkowicie przebaczyłem sobie zachłanności i zazdroszczenia ........................... jego wiedzy, umiejętności, jego sukcesów, dokonań i jego niezależności.
Ja.. żyję zawsze lepiej ,radośniej kiedy jestem wolny od bycia zachłannym i zazdrosnym o wiedzę, umiejętności, sukcesy, dokonania i niezależność ........................... Ja nigdy więcej nie muszę być zachłannym i zazdrosnym o wiedzę ,umiejętności , sukcesy, dokonania i niezależność ........................... .

Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od zabiegania, starania się o akceptację ........................... dla mnie, dla mojej wiedzy, dla moich dokonań i umiejętności.
Ja.. nie muszę już nigdy więcej zabiegać, ani starać się o akceptację ........................... dla mnie, dla mojej wiedzy, dla moich dokonań i umiejętności.
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z braku akceptacji dla wiedzy ,dla dokonań i umiejętności ….....
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z zabiegania i starania się o to aby …........................ zauważył mnie i docenił mnie .
Ja ..doceniam sam siebie i pozwalam aby …........................ zauważył mnie i docenił mnie.
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z oczekiwania na to, że …........................ zwróci się do mnie o pomoc i o moje wsparcie.
Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od oczekiwania na to, że …........................ zwróci się do mnie o pomoc i o moje wsparcie. Ja …żyje radośniej, przyjemniej, kiedy jestem wolny od oczekiwania na to, że …........................ zwróci się do mnie o pomoc i o moje wsparcie.

Ja … całkowicie przebaczyłem sobie intencje opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do mnie od Boga poprzez ….........................
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie intencje, i nawyki opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do mnie od Boga od mojego własnego Wyższego Ja, od mojej nadświadomości . Ja … nie muszę opierać się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do mnie od Boga od mojego własnego Wyższego Ja, od mojej nadświadomości. Ja … zawsze zyskuję i zawsze odnoszę korzyści kiedy jestem wolny od opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do mnie od Boga od mojego własnego Wyższego Ja, od mojej nadświadomości. Ja … mogę i potrafię zawsze przyjmować od Boga, od mojej nadświadomości wiedzę, inspiracje i mądrości lepsze i korzystniejsze niż te jakie ma do przekazania mi ….........................
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie potrzeby i nawyki opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom docierającym do mnie od Boga poprzez moją własną intuicję. Ja … nie muszę opierać się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do mnie od Boga poprzez moją własną intuicję.
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie wszystkie niechęci do …......................... Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z transów niechęci do ….........................

Ja … całkowicie przebaczam teraz …........................ brak akceptacji dla mnie, oraz jego niechęć do mnie do mojej osoby i do moich działań. Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z bycia przedmiotem niechęci ze strony …........................ , przedmiotem jego niechęci do mnie, do mojej osoby i do moich działań. Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od bycia przedmiotem niechęci ze strony …........................ ,przedmiotem jego niechęci do mnie, do mojej osoby i do moich działań.

Ja … całkowicie przebaczyłem sobie całe pomieszanie jakie wprowadził w moje życie …......................... Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z całego pomieszania jakie wprowadził w moje życie …......................... Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od całego pomieszania jakie wprowadził w moje życie ….........................
Ja… zwracam całkowicie wolność ........................... i pozwalam jemu odejść w miłości i radości z mojego życia na zawsze . Ja… zwracam całkowicie wolność sobie, wolność od związki z …........................ i pozwalam sobie odejść w miłości i radości z jego życia na zawsze. Ja… zwracam całkowicie wolność sobie, wolność ........................... i pozwalam sobie żyć dalej w niezależnym związku przyjaźni opartym na wolności, swobodzie, miłości i radości.
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie oskarżanie, obwinianie …........................ o to, że wprowadził pomieszanie w moje życie. Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z oskarżania, obwiniania …........................ o to, że wprowadził pomieszanie w moje życie. Ja.. nie muszę nigdy więcej oskarżać, obwiniać ........................... o to, że wprowadził pomieszanie w moje życie .

Ja … całkowicie przebaczyłem sobie to, że przejmowałem na siebie aby je transformować wszystkie brudy i nieczystości …........................ oraz innych istot.
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz intencji przejmowania na siebie i transformowania brudów i nieczystości …........................ oraz innych istot. Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od przejmowania na siebie i transformowania brudów i nieczystości …........................ oraz innych istot.
Ja … całkowicie przebaczam teraz wszystkim którzy wmówili mi potrzebę przejmowania na siebie i transformowania brudów i nieczystości …........................ oraz innych istot.
Ja … doceniam …........................ za jego …...... i za całe dobro jakie przyszło od niego do mnie w tym wcieleniu, we wcieleniach poprzednich. Ja ….. doceniam …........................ za jego wspaniałe inspiracje, za jego metody pracy jakie wykorzystuję w życiu. Ja …..jestem świadomy wielu korzyści i dobra jakie przyszło do mnie ze strony …......................... akceptuję je. Akceptuję i doceniam całe dobro i światło jakie doświadczam i urzeczywistniam dzięki …........................ Ja …..jestem świadomy wielu korzyści i dobra jakie uzyskałem w oparciu się na metodach, inspiracjach i praktykach przekazanych mi przez ….........................
Ja ….. jestem otwarty i gotowy aby swobodnie z radością i lekkością urzeczywistniać w życiu i w działaniu bezpieczne i korzystne metody,inspiracje i praktyki przekazane mi przez …......................... Ja…...cieszę się i raduję z wielu rozmaitych korzyści i dobra jakie przyszło do mnie ze strony …......................... Akceptuję je, bo wiem że dzięki …........................ pomnożyło się moje dobro i że żyję lepiej, bezpieczniej niż dawniej.

Ja ….. jestem otwarty i gotowy aby swobodnie z radością i lekkością przejść w moim życiu od korzystania z inspiracji …........................ do korzystania, do przyjmowania inspiracji i metod działania z jeszcze lepszego dla mnie źródła niż ..........................., a nawet bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego ja. Ja ….. swobodnie z radością i lekkością przyjmuję inspiracje i metody działania bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego ja. Ja ….zawsze i wszędzie potrafię swobodnie z radością i lekkością przyjmować i urzeczywistniać bezpiecznie inspiracje i metody działania przyjmowane bezpośrednio od Boga, od mojego wyższego ja. Ja … całkowicie przebaczyłem sobie, że nie chciałem aby …........................ płacił mi za moją wiedzę, za dobro jakie ja mu wyświadczam .
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz z niechęci do przyjmowania od ........................... pieniędzy i wynagrodzenia, za moją wiedzę, za dobro jakie ja mu wyświadczam. Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od niechęci do przyjmowania od ........................... pieniędzy i wynagrodzenia, za moją wiedzę, za dobro jakie ja mu wyświadczam.
Ja.. akceptuję wszystkie pieniądze i wynagrodzenie, za moją wiedzę, za dobro jakie ja wyświadczam …......................... Ja.. pozwalam …........................ aby płacił mi pieniądze i wynagrodzenie, za moją wiedzę, za dobro jakie ja wyświadczam dla niego. Wszystkie wymiany energii, wiedzy i bogactw jakie dokonują się pomiędzy mną ..... a …........................ są korzystne dla najwyższego dobra mojego i innych.
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie intencje i nawyki wydawania moich pieniędzy, bogactw na …........................ . Ja … całkowicie rezygnuję teraz wydawania moich pieniędzy bogactw na …........................ .Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od wydawania moich pieniędzy na …........................ .
Ja … całkowicie przebaczyłem sobie obwiniania się i z poczucia winy za wydawanie moich pieniędzy bogactw na …........................ .
Ja.. całkowicie rezygnuję teraz obwiniania się i z poczucia winy za wydawanie moich pieniędzy bogactw na …........................
Ja … pozwalam Bogu aby całkowicie uwolnił mnie teraz od obwiniania się i z poczucia winy za wydawanie moich pieniędzy bogactw na …........................ Ja … nie muszę czuć się winnym i obwiniać się za wydawanie moich pieniędzy na …........................ Ja … akceptuję wszystkie wydatki poniesione na wyjazdy do miejscowości ….... na spotkania, darszany do …......................... Ja …jestem świadomy korzyści jakie powstały z wydatków poniesionych na wyjazdy do miejscowości ….. na wykłady do …......................... Ja …jestem świadomy tego, że wydatki poniesione na wyjazdy do na wykłady do miejscowości ........................... zostały mi zwrócone wielokrotnie . doceniam to . Ja akceptuję wszystkie korzyści i zyski jakie wynikają z moich wyjazdów do miejscowości ….... na spotkania, darszany do ….........................
Ja … nie muszę jeździć do …........................ na spotkania, darszany….. aby rozwijać się duchowo aby powiększać, aby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Ja … nie muszę jeździć do …........................ na zajęcia aby urzeczywistniać i doświadczać boskich, bosko doskonałych, bezpiecznych, radosnych, pełnych miłości kreacji.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: